To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
התורה לא מפרטת את השיח שהיה בין משה רבינו לעם ישראל לאחר חטא העגל • לעומת זאת פירוט כלי המשכן היה בהרחבה ללא הזכרת החטא - מדוע ? • ומה היה סדר ההתרחשויות מקבלת התורה, חטא העגל ובניית המשכן"זה הדבר אשר ציוה ה' לאמר"


כמעט מאה-ועשרים יום היה משה בשמים. בפעם הראשונה עלה למשך ארבעים יום, מיד לאחר מעמד הר סיני, להביא את הלוחות. בסיום ארבעים יום אלו ירד בי"ז בתמוז, כשבידיו לוחות האבן עליהם חרדת אלוקים את ששמעו ישראל במעמד הר סיני. 


משה כלל לא הספיק לדבר עם ישראל כשירד אז מההר, הוא רק ראה את העגל ומיד שבר את הלוחות. למחרת, עלה משה לארבעים יום נוספים, לבקש סליחה על חטא העגל, ובסיומם אמר לו אלוקים לרדת ולהכין לוחות חלקים.

 

ושוב למחרת אותו היום – בראש חודש אלול, עלה משה להר בפעם השלישית, עד יום כיפור שבו ירד עם לוחות האבן השניים, עליהם נכתב מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונים שנשברו.
כשמשה חזר אחרי מאה-ועשרים יום, ציפו כל עם-ישראל לשמוע מה היה בשמים.

 

והוא סיפר להם שבשמים זה עולם האמת. שם, עושר וכבוד לא נחשבים לכלום. אין שם עבודה זרה. אבל מה שכן יש שם אלה דברים אמיתיים, נצחיים. וסיפר שראה גם את המשכן, אף שטרם נבנה. את השולחן, המנורה וגם את מחצית השקל.

 

גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות ..
  
קשה להיות רב ראשי!
  
כרוב או כרובית ?
  
קופץ מהחלון
  
מסכת אבות למעשה -חבר כנסת בן דהאן
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך