To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
רבי עבדאאלה סומך זצוק"ל רבו של ה"בן איש חי" בא לשמוע מדי שבת שיעור מפי תלמידו רבי יוסף חיים • מדוע הקדים רבי עבדאאלה סומך לבוא לדרשה ? • ומה ענה לבן איש חי שחשש לכבוד רבו

 

 


"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" (שמות לה).


מסופר על רבי עבדאללה סומך זיע"א, שהיה רבו של בעל הבן איש חי ועם זאת היה בא כל שבת לשמוע את דרשת תלמידו. ממנו למדו האנשים וגם הם היו באים, עד שהיה בית הכנסת מלא מפה לפה וכולם שמעו במשך שעות ארוכות דרשה בהלכה, באגדה ומְשָלים.


בעת שהיה בעל הבן איש חי נכנס לבית הכנסת קודם הדרשה, היו קצת מהקהל קמים לכבודו ואחר כך היו יושבים. כשראה כך רבי עבדאללה סומך, רבו של הבן איש חי, אמר בלבו: זה לא כבוד תורה.


בשבוע שאחר כך, בא רבי עבדאללה לבית הכנסת מוקדם מכולם, ובעת שראה את תלמידו בעל הבן איש חי נכנס לבית הכנסת, הוא קם לפניו מלוא קומתו, עד שהבן איש חי הגיע למקומו. ראו הקהל שהרב הגדול קם ממקומו, וכך עשו גם הם וקמו ממקומם, עד שראוהו מתיישב. 


התבייש בעל הבן איש חי וניגש אחר כך לרבו לבקש ממנו שלא יקום לכבודו.

 

אמר לו רבי עבדאללה: אני מצטער שאני כבר זקן, אם הייתי יכול – הייתי מרכיב אותך על כתפי...

 

מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
04/03/2016 | חנה
רק ענק רוח ועניו אמיתי יכול להגיד משפט כזה לתלמידו
מרגש !
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
דרשתו של הרב במערת המכפלה
  
עמוד האור - הרה''ג הרב יוסף אליהו שליט''א
  
פעם בשבוע לבוא לבנק
  
גדול המורה הוראות בישראל - הרב יעקב הלל שליט''א
  
מלחמת יום כיפור ונבואת הבן איש חי | פרשת וישלח
  
קול צופייך - וזאת הברכה - חוה''מ סוכות - תשנ''ט ..
  
הראנו נפלאות !
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ב - הלכות בורר ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
  
ענייני שביעית - לרגל 105 שנים לפטירת ה''בן איש ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך