To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה

 

• משה רבינו ברך את אלו שבנו את המשכן. כשהעמידו אותו ממש, ברכו על העמדתו כדין כל בניין חדש שבונים. אחת הברכות שנוהגים לברך היא ברכת שהחיינו שיש לה חשיבות גדולה כיוון שהיא הודאה לה' יתברך על החסד שמשפיע עלינו.

 

• ישנם כמה מקרים שאנחנו מברכים שהחיינו. המנהג הפשוט הוא לברך על פרי חדש או בגד חדש, אבל בחגים הברכה היא על עיצומו של היום. בפורים אנחנו  • מברכים שהחיינו על קריאת המגילה ומכוונים לפטור בברכה את כל מצוות היום.

 

• שכרוצים לברך שהחיינו על פרי חדש- האם מקדימים קודם את הברכה על הפרי או שמקדימים את ברכת שהחיינו ? בשיעור ישנו פירוט של צדדי הספק. ספק נוסף לברכת שהחיינו הוא באדם שמקיים מצווה בפעם הראשונה - לדוגמא אדם ששוחט בפעם הראשונה בחייו, האם צריך לברך שהחיינו ?

 

 • בקריאת המגילה ישנם פרטים רבים, הן לאדם הקורא את המגילה והן לציבור ששומע את קריאתה. בשיעור מובאים דינים אלו כך שאדם יוכל לצאת ידי חובה בצורה הטובה ביותר.

דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 134 לפרשת פקודי - ו' אדר ב' תש''ס - 06.03.00
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר ..
  
וזאת הברכה - וזאת התורה - סגולה לשנה טובה | פרשת ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך