To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
פרשת זכור - ה'תש''ס
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים

 

• בז' באדר נפטר משה רבינו ע"ה והמן חשב שבגלל שזה חודש שבו נפטר משה רבינו הוא יוכל להשמיד את עם ישראל. ה"בן איש חי"  מסביר שהטעם שהמן לא קבע את הגזירה לז' אדר היא שיש שבעה ימים אחרי הפטירה שעדיין נשמת הנפטר נמצאת ולכן הוא חיכה שיושלמו הימים האלה.

 

• כחלק מהכנה לפורים קוראים בשבת הסמוכה לפורים את פרשת זכור שמדברת על מצוות מחיית עמלק- שהמן היה מזרעו. ישנם שלוש מצוות בעניין זה: א. לזכור תמיד את מעשיו ואת מה שרצה לעשות לעם ישראל. ב. למחות את זרעו של עמלק. ג. מצוות לא תעשה- שלא נשכח את מעשיו.

 

• עיקר העניין במצוות אלו הוא כיוון שעמלק ניסה לפגוע בשורש של עם ישראל ע"י שקירר את ההתלהבות שלהם בעבודת ה'. בכל דור קמים אנשים שמנסים לקרר את עם ישראל בעבודת ה' ואנחנו מצווים להילחם בהם. בכל דור עמלק "מתלבש" ו"מתחפש" בתלבושות שונות, אבל מטרתו היא אחת- לקרר את עם ישראל בעבודת ה'.

 

• המן, מזרעו של עמלק, עלה לגדולה והיה כשליט על כל מלכות אחשורוש, ובכל זאת מה שהפריע לו הוא מרדכי היהודי, כיוון שכל עניינו של עמלק הוא שאפילו יהודי אחד לא יקיים את מצוות התורה.

 

• ישנה מצווה תמידית של זכירת מעשה עמלק. בשיעור מובאים כמה אופנים לקיום מצווה זו. גם בקריאת שמע וגם בזכירות שבכל יום. ואעפ"י שאנחנו היום לא במצב שאפשר להילחם בהם- ישנה מצווה בפני עצמה בעצם זכירת מעשיו.

 

• בסיום השיעור ישנם דינים שונים הנוהגים בקריאת פרשת זכור ובדין החייבים בשמיעת פרשה זו כך שאדם יוכל לקיימה בצורה הטובה ביותר.

דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
  
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 135 לפרשת ויקרא - י''ג אדר ב' תש''ס - .13.03.00
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
זכור לטוב
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך