To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן ? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אוייבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה

 

דברי מרן הרב זצוק"ל -

מחר זה יום י"ג לחודש אדר, יום תענית אסתר. 

למעשה – בי"ג לחודש אדר, זה היה היום המיועד, שבו המן קבע להשמיד להרוג ולאבד... מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. 


הגמרא אומרת שי"ג אדר – הגזרה שלו היא "יום קהילה לכל הוא" (מגילה ב' ע"א), ופירש רש"י שביום י"ג אדר עמדו והלכו ולחמו עם ישראל, ובהמשך נסביר איך נלחמו ולמה נלחמו. 


ואומר שם עוד רש"י, וכך משמע גם מדברי הרמב"ם, שקבעו את יום י"ג אדר ליום תענית אסתר. ויש לשאול, מה זה "תענית אסתר", ומדוע נקרא תענית זה "תענית אסתר", והרי אסתר המלכה התענתה בחודש ניסן? וכמו שאומרים חז"ל שהתענו בחג פסח, ואם כן מדוע כיום קבעו את הצום ליום י"ג אדר?


לשם כך יש לעיין בדברי הרמב"ם שכותב כך:

 

"ובי"ג באדר זכר לתענית שהתענו בימן המן, שנאמר: 'דברי הצומות וזעקתם'". אמנם נכון שאסתר עצמה צמה יחד עם כל עם ישראל וזעקו את זעקתם בחודש ניסן, אבל הרי בימינו אין מתענים בחודש ניסן, לכן קבעו זכר למה שהתענתה אסתר וזעקו והתפללו, לכן קבעו את הצום ליום י"ג בחודש אדר. 


מאידך, ההגהות מיימוניות והרא"ש מביאים את דעת השאילתות, ולמעשה - במקור - דברים אלו הם דברי רבנו תם, שבעצם מדוע קבעו את הצום של תענית אסתר ביום י"ג אדר? וכך אומר, וז"ל:

 

"אומר רבנו תם שבאותו יום עמדו ישראל בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם שישמיד את אויביהם תחתיהם, ובאותו היום צמו... וכמו שמצינו במשה שבזמן שלחם בעמלק, באותו היום משה ואהרן וחור עלו לראש הגבעה, ודרשינן במסכת תענית: מכאן לתענית ציבור שצריך שלשה'. ומכאן היה אומר רבנו תם ש"סעד לתענית אסתר".

 

כלומר שבאותו היום שלחמו עם ישראל על נפשם, באותו ביום צמו והתפללו לקדוש ברוך הוא שיעזור להם. 


ועל כן קבעו את היום הזה לתענית אסתר. 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך