To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא נפוליאון בונפרטה | פורים
מדוע כשרבי עקיבא רצה לעורר את תלמידיו פתח בשאלה: "מפני מה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות" ? • ומה הקשר בין שרה אימנו ע"ה לאסתר המלכה • ולמה נפוליאון בונפרטה ישן בקושי שעתיים בלילה ?

 

כתוב במדרש שפעם רבי עקיבא היה דורש, והאנשים התחילו להתנמנם בדרשה שלו. 

רצה רבי עקיבא להעיר אותם, ושאל אותם שאלה מעניינת:

 

מה זכתה אסתר המלכה למלוך על מאה עשרים ושבע מדינות? ועל זה אמר: משום שהיא היתה מזרעה של שרה אמנו שחיה מאה עשרים ושבע שנים. בשומעם כך, הציבור התעוררו והתפלאו על ההקשר שבין הדברים. 


ביארו המפרשים כך: שרה אמנו היתה צנועה, וכמו שכתוב ששאל הקדוש ברוך הוא את שרה אמנו:

'איה שרה אשתך', ואמר: 'הנה באהל'. ובזכות הצניעות המופלגת שהיתה בשרה אמנו, זכתה להגיע לנבואה מופלגת ברוח הקודש. 


והנה, אסתר המלכה גם כן היתה צנועה ביותר, וכמו שכתוב במגילה שלא בקשה דבר אלא 'את אשר יאמר הגי', אבל היא מעצמה לא רוצה שום דבר. ולכן אמרה אסתר...


אומרים על האדמו"ר מחב"ד השביעי - האחרון, שבליל שבת הוא לא היה ישן, לא היה נשכב על מטתו, אלא היה יושב על כסאו ולכל היותר היה מתנמנם מעט, אבל הוא לא היה ישן. גם ביום שבת הוא לא היה ישן. באו אליו חסידיו המקורבים והעיזו לשאול אותו והרי אמרו חז"ל "ש'ינה ב'שבת ת'ענוג"? והיה משיב להם שהוא עסוק בהכנת השיעור, אבל לא היה הולך לישון. 


ומספרים שנפוליאון היה הולך לישון ואומר לאנשיו שבעוד שעתיים או שלש שעות עליהם להעיר אותו! היו שואלים אותו נתיניו, מדוע אתה קם כל כך מהר, והרי אתה "מלך" ותוכל להרשות לעצמך לישון, וזה אפילו יכול להיות יותר חשוב בשבילך, ואם תרצה – אפילו עד הצהריים אתה יכול ללכת לישון! והוא היה אומר להם: טפשים! הרי אני קיסר, וכל עוד שאני ער – אני שולט! אבל כשאני יושן אני בעצם כלום! לכן כיון שאני רוצה להנות בכל רגע ורגע מהקיסרות שלי, לכן אני נשאר ער. 


לפי זה מובן המעשה עם רבי עקיבא. שכשרבי עקיבא ראה אותם מתנמנמים, אמר להם: איך אתם ישנים?! והרי כל רגע ורגע שוה ערך עצום!!

 

הנה תראו שאסתר המלכה הגיעה לשלטון על מאה עשרים ושבע מדינות בגלל מאה עשרים ושבע שנים של חיים חיותה של שרה אמנו! ואם נעשה חשבון, הרי שבכל מדינה יש ערים, יש כפרים, יש ישובים; כך שלפי החשבון – כל שנה "קיבלה" מדינה, ובכל מדינה יש ערים רבות, כך שכל שבוע בשנה – או אפילו כל יום בשנה – "קיבלה" עיר, ובעיר יש ישוב או שכונה, כך שכל שעה "קיבלה" שכונה, ובשכונה יש רחובות רבים, כך שכל דקה "קיבלה" רחוב, וברחובות יש בתים רבים, כך שכל שניה "קיבלה" בית או בניין שלם!! לכן תעלו על דעתכם כמה כל רגע ורגע שווה! מה אתם מתנמנמים?! תתעוררו ותעשו את הדבר החשוב הזה!!

 

 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
''אם ננעלו'' לפנות בוקר
  
מעלת תפילת צדיק בן רשע | פרשת תולדות
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת כי תשא תשנ''ח - דיני סעודת ..
  
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ג - ר''ח, חודש אדר ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך