To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
מי רצה למנוע את פרסום וכתיבת מגילת אסתר לדורות - ומדוע ? • ומדוע אסתר התעקשה על מחיית עמלק בתורה - נביאים - וכתובים • כשהגויים מודים שהיהודים מכים בשונאיהם מתוך הגנה עצמית אין אנו צריכים להיות יותר "מוסריים" מהם

 

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

אנחנו רגילים לקרוא למגילה בשם "מגילת אסתר". למעשה היו לה ויכוחים עם חכמי ישראל, עם הסנהדרין. 


מובא בגמרא:

 

"שלחה להם אסתר לחכמים [הכוונה לאנשי כנסת הגדולה]: 'קבעוני לדורות', תקבעו לדורות שיהיה יום טוב ולקריאת המגילה. "שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו בינינו לבין האומות". את עושה לנו קנאה! "שלחה להם: כבר כתובה אני בדברי הימים למלכי מדי ופרס".

 

בהמשך נסביר מה היה הויכוח ביניהם, כדלהלן. 

 


"רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורבי חביבא מתנו כולי סדר מועד, כל כהאי זוגא מיחלפי רבי יוחנן ומעיילי ביה רבי יהונתן. שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוני לדורות!" – תכתבו אותי בתוך התנ"ך, הכוונה למגילת אסתר. "אמרו לה, הרי כתוב לשלשים – לשלשים ולא לרבעים. עד שמצו לו מקרא כתוב בתורה: 'כתוב זאת זכרון בספר' כתוב זאת – מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון – מה שכתוב בנביאים, בספר – מה שכתוב במגילה".

 
נתחיל באחרון:

היא – המלכה אסתר – רצתה להכניס את סיפור מגילת אסתר לתוך התנ"ך, בגלל מצות מחיית עמלק. על זה אמרו לה: לא, שכן כתוב במשלי שכתבתי לך שלשים, כלומר שלש פעמים מספיק.

 

וכתוב בפרשת בשלח, ובפרשת כי תצא, וכתוב בשאול המלך שלחם עם עמלק, די בזה! שכן כתוב "לשלשים" ולא לרבעים. ומה זה שאת רוצה להכניס פעם רביעית? אמרה להם: לא, שכן מה שכתוב בפרשת בשלח ובפרשת כי תצא זה דבר אחד, שכן זה כתוב בתורה! הרי לך פעם אחת בלבד. מה שכתוב בנביא – הרי שניים, ומעתה נשאר לי מקום אחד בכתובים להכניס אותי! אמרו לה: בסדר. 


ומעתה מה זה "קבעוני לדורות"? אחד אומר, שפעם הוא קרא את המגילה, ואיך שהיא כתובה ומסודרת כל כך יפה, את התיאור של אחשוורוש, את התיאור של המלכות ושאר התיאורים.

 

והנה בהגיעו לפסוק: "בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש", אמר: מה זה?! וכי אתם עושים "אנטישמיות" בעולם?! הורגים חמש מאות איש?! לא טוב אתם עושים! אחרי כן, בהגיעו לפסוק: 'ויקהלו היהודים אשר בשושן ושאר היהודים בשאר מדינות המלך מה עשו' וכתוב שם שהרגו "חמשה ושבעים אלף"; הזדעק אותו אדם: חמשה ושבעים אלף אתם הורגים?! אתם גורמים לאנטישמיות גדולה בעולם!! מה אתם עושים?! ומזה הוא יצא בהכרזה שאסור לקרוא את המגילה בבתי הספר!! שכן יש בזה "חוסר חינוך" בקריאת סיפור שיש בו הרג וחרב. 


אבל הרי כתוב בפירוש: 'נקהלו ועמוד על נפשם', כלומר שיום י"ג נקהלו ופתאום באו הגויים ורצו להרוג בהם, והם – היהודים – עמדו על נפשם, כלומר שרצו להציל את נפשם והתחילו להשיב מלחמה השערה וכך יצא שהרגו היהודים בשונאיהם חמישה ושבעים אלף. 


אותו ויכוח היה גם עם אסתר המלכה. היא ביקשה מהחכמים: קבעוני לדורות. אמרו לה, אם נפרסם את הסיפור הזה בתנ"ך נגרום לאנטישמיות, ויגידו אומות העולם שעם ישראל הורגים אנשים ואין זה יפה ונאות וכו'. אמרה להם אסתר, אתם טועים! הרי אני כתובה בספר מלכי מדי ופרס, ואפילו הגויים מודים שה' עשה אתנו נס, והם מודים שאנחנו עמדנו להציל את נפשנו, ואם הגויים מודים בכך, וכי אתם מה יש להם לדבר בכלל!! אמרו לה, אם ככה – את צודקת, והסכימו לפרסם את סיפור המגילה וכי כל כך כך הרבה ניסי ניסים קרו שם במהלך הדברים. 

 

 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך