To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
כשהמן הרשע מגיע לאחשורוש בבקשה לתלות את מרדכי אחשוורוש מכין לו מעין "משפט צבאי - שדה" • אחשורוש בתקן שופט ותובע, ואחד מו הסריסים עד מדינה נגד.. המן • מי היה אחד מן הסריסים שתקע את המסמר האחרון במפלת הרשע - כן יאבדו כל אויבי ה`

 

דברי מרן הרב זצוק"ל :

 

אנחנו אומרים – 'וגם חרבונה זכור לטוב'; יש לכוון כשאומרים מילים אלה [זה לא כל כך קשה]:

 

חרבונ"ה עם הכולל – בגימטריא 272; פנח"ס ז"ה אליה"ו – בגימטריא 272. אומר על זה האר"י הקדוש, שכשאומרים חרבונ"ה, לזכור שלא מדברים על חרבונה שבסיפור קריאת המגילה, אלא יש לכוון שמדברים על "פנחס הוא אליהו" זכור לטוב ועליו אנחנו מזכירים את הדבר הזה.

 

 

ידוע מה שאומר רבנו יוסף חיים זיע"א בעל הבן איש חי, שחרבונה – לפי הפשט – היה בעצה אחת עם המן הרשע, ופתאום ברגע האחרון חזר בו והחליט להיות לצידו של מרדכי הצדיק, ואז בא לאחשוורוש וסיפר לו על כל מה שעשה. וכתוב: 'וגם חרבונה' – הוא בא למלך ואמר לו:

 

אדוני המלך, אתה רוצה שאני אהיה "עד מדינה"? אמר לו: כן. אמר לו: אין לי שום אשמה על העבר, וראה שאני עד עכשו הייתי בעצה אחת עם המן הרשע, ואני בדקתי את העץ שהכין המן בגובה חמישים אמה: 'וגם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי' בגובה של חמישים אמה, ועכשו אני "עד מדינה", אני פטור מהדבר הזה.

 

לאחר מכן אמר לו אחשוורוש ומדוע הכנתם את העץ הזה כל כך גבוה בגובה חמשים אמה? אמר לו: זה כבר סוד ואיני יכול לגלותו לך. אמר לו אחשוורוש: למה? אמר לו: אם אומר לך את הטעם שבדבר, הרי ידוע שמי שהולך בטוב – בסוף מקבל עונש, לא כדאי לי! אמר לו אחשוורוש: אני מלך עכשו! אני מצווה עליך להגיד לי את טעם הדבר, וגם תגיד לי מדוע אינך רוצה לספר לי את זה. תגיד! אמר לו: אדוני המלך, הרי המן רצה לתלות את מרדכי, ואם אתה תצעק עליו, הוא יתלה אותך גם כן! כששמע כך אחשוורוש, אמר: ככה?! אם כך 'תלוהו עליו'!

 

לכן אומרים, ש"וגם חרבונה זכור לטוב" בעבור מה שהוא הוסיף את הדברים הללו לפני המלך אחשוורוש. 

 

 

הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך