To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
המלצת הפתעה | סיפור לפרשת מצורע
איך נהג מרן החיד"א בחכמתו כאשר בא אליו מחבר ספר שהחזיק את עצמו כתלמיד חכם ובעל דעה ? • ומה הקשר לנס אלישע הנביא והשונמית ופך השמן • חכמתו ופיקחותו של הרב חיד"א זצוק"ל


"וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן"


פעם בא אדם אל הרב החיד"א ולחץ עליו שיכתוב המלצה לספר שהוציא לאור.

 

כתב הרב החיד"א בפתח דבריו:

 

"בא לפני רב פלוני, שיודע אני בו שאם היה בזמן אלישע הנביא לא היה השמן נפסק".

 

מחבר הספר התפעל ושמח מאוד. לימים, כשהגיע לאיזו עיר גדולה, יצא קול ברחובותיה כי "צדיק בא לעיר" ולו הסכמה ממרן החיד"א.


בא תלמיד-חכם גדול שהיה באותה העיר ופנה אליו בשאלה. כששמע מיודענו את השאלה, נאלם דום ולא ידע מה לענות.


התפלא התלמיד-חכם על מה מכנים "צדיק" זה בתארי כבוד, וביקש לקרוא את נוסח ההסכמה של החיד"א, ומשקיבלה לידיו התבונן בה ארוכות, והתפלא למה כתב עליו שאם היה בזמן אלישע הנביא לא היה נפסק השמן, והרי יכול היה לכתוב עליו דברים יותר פשוטים.

 

התיישב החכם בדבר, ואורו עיניו, שבעצם החיד"א בחכמתו כתב עליו נוסח שמעיד שאיש זה הוא בור ועם הארץ; שכן אילו היה בזמן השונמית, הוא היה משמש לה כעוד כלי ריק למלאות אותו, ולא היה עומד השמן בפניו, שכאמור היה לה עוד כלי ריקן לגמרי!

 

הצרוע מרפא את עצמו | פרשת מצורע
  
אין עני מצורע | פרשת מצורע
  
כתוב תגובה
מתוך ''תנא דבי אליהו'' - ה'תשע''ו
ציון החיד"א
  
החידא 1
  
החידא 2
  
החידא 4
  
החידא 5
  
החידא 6
  
סיפור מרתק - העלאת עצמות החיד''א מאיטליה לירושלים
  
תוכנית לערב שבת פרשת תצוה - שו''ת בנושא הלכות שבת
  
החיד''א פועל לפתור החידה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך