To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
לא רק מילים – גם מעשים | פרשת אחרי מות
צמד המילים "אני ה`" - בפרשיות "אחרי - קדושים - אמור" מופיע למעלה מ - 42 (!) פעמים - מדוע ? • מתי עיקר גילוי שמו של ה` יתברך בעולם • כל יהודי חייב להרגיש תמיד - שנוכחות ה` נמצאת בכל שלב בחייו


"אני ה' "


בשלוש הפרשות "אחרי-מות", "קדושים" ו"אמור" נמצא צמד המילים "אני ה' " ארבעים - ושתיים פעם. המשמעות הפשוטה של המילים הללו היא שאלוקים נוכח כאן ממש.


לפי זה נבין למה בספר בראשית נזכרו המילים "אני ה' " רק פעמיים. דבר ה' היה באותם ימים בגדר הבטחה בלבד. אך הנוכחות של הקב"ה בעולם החלה להיות ניכרת במכות מצרים וביציאת מצרים. ואת הלימוד הזה לומדים בני ישראל גם במתן תורה.


עיקר הגילוי של ה' בעולם הזה הוא בזמן שכבר נבנה המשכן-המקדש, שכידוע הוא בית לקב"ה בעולם הזה. בית שגורם לכל הבתים בישראל להיות מלאים נוכחות ה'. זה מה שנקרא השראת שכינה. "ושכנתי בתוכם". שכינה שבאה בזכות המשכן והמקדש – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".


זו הסיבה שבגללה התורה חוזרת בפרשיות אלו כל כך הרבה פעמים על המילים הללו, לא כדי ללמד אותנו שהקב"ה קדוש או שגם אנחנו קדושים, שכן בשביל זה הייתה מספיקה פעם אחת.

 

האמירה החוזרת ונשנית באה להטמיע את הידיעה הזאת בלבנו. בהרגשתנו. בתחושתנו. שנוכחות ה' תהיה חלק ממציאות חיינו.

 

בן חכם ישמח אב | סיפור לפרשת אחרי מות
  
''בזאת יבוא אהרון אל הקודש'' בכוח התורה | פרשת ..
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות ..
  
לימוד הקבלה - על מקובלים נסתרים מדי...
  
כל מי שיש בו יראת שמיים - דבריו נשמעים
  
אשכבתיה דרבי - האדמו''ר רבי דויד חי אבוחצירא ..
  
הצנע לכת ואהבת חסד - הרב דוד בצרי שליט''א
  
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' - הרב ..
  
פינחס הוא אליהו - הרב שלמה דיכובסקי שליט''א
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך