To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
יום הזיכרון בבית מדרשו של מרן הרב מרדכי אליהו - ה'תשנ''ט
שנת תשנ"ט השכבה לחללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה • המיוחדות של ימי העומר - אחדות בין כל חלקי העם • זהירות מלשון הרע ומחלקות ובוודאי שמעשים אלו יהיו לעילוי נשמות הקדושים ה` יקום דמם

יום הזכרון לחללי צה"ל בבית מדרשו של מרן זצוק"ל


(הרב רמי לוי זצ"ל – מזקני הכולל – מדליק את הנרות: "לעילוי נשמת מתי ישראל, חללי צה"ל – שנהרגו במערכות ישראל, וחללי המחתרות, ה' יקום דמם). 


השכבה: מנוחה נכונה...


מרן הרב זצוק"ל:


השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת כל אלה שנהרגו ונטבחו על קדושת ה' וקדושת הארץ, מבריאת העולם ועד היום הזה. 


גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה"בן איש חי" כתב בהקדמה שלו, לפני ה"לשם יחוד" שאומרים לפני ספירת העומר: "הימים של ספירת העומר, צריכים להרבות בהם תחנונים, ובפרט בעת הספירה, כי השעה צריכה לכך מאוד, ויזהר להרבות בהם בתפילה למתק בהם הדינים בימי החסד, ויזהר בהם מאוד מאוד מכעס ומקטטה וממחלוקת מבית ומחוץ, ויראה אותות אהבה ורעות הן לבני ביתו והן לאנשים אחרים, וידוע כי סודות המצוה הזאת של ספירת העומר עמקו וגם רבו ולאו כל מוחא סביל לה, והאדם ירבה בתחינה ובבקשה בעת קיום המצוה הזאת, ותועיל לו מאוד להיות לו סיום במקום הכוונות של המצוה, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים", על כן קודם הספירה טוב שיאמר את הבקשה. 


וידוע שבכל יום ויום יש ספירה מיוחדת ויש בדרך הסוד – למשל הלילה הזה זה הוד שבתפארת, והאות זה "כבבת" – "דורשי יחודך כבבת שמרם", זאת אומרת כמו בבת – בת עין.

 

והאות של המזמור זה "כולם" – וזה להראות שכל עם ישראל כולם צריכים להיות ביחד ובפרט בתקופה הזאת של עומר, שלא לדבר לשון הרע ושלא לדבר רכילות האחד על השני, ואדרבה יש להרבות אהבה ואחווה, וכשכולם ביחד – אז השכינה נמצאת אתנו והקב"ה יעזור שלא נוסיף לדאבה עוד ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן. 

 

 

 

יום הזיכרון בשנת תשס''ב | השכבה ומי שברך לחיילי ..
  
הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 92 - לפרשת אחרי מות - קדושים- ג' אייר ה'תשנ''ט 19.04.99 לצפייה בשיעור המלא
כוחה של ברכה
  
אמונת חכמים אצל גויים.
  
מלחמת יום כיפור ונבואת הבן איש חי | פרשת וישלח
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ט - זכר לחורבן
  
קול צופייך - פרשת בלק תש''ס - תפלה בשעת צרה
  
לראשו עטרת • שיר על מרן הרב
  
צרעת שיש בה ברכה | פרשת תזריע
  
הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'
  
פיקוח נפש
  
תפילה לשלום השבויים והחיילים
  
קריאת תהלים בציבור לפני חצות לילה ולאחר חצות
  
מלחמות ישראל - כוחי ועוצם ידי ? | פרשת מסעי
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך