To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הניסים העצומים במלחמות ישראל
בזמן הבהלה הגדולה שאחזה בקרב מנהיגי הציבור במלחמות תש"ח (48`) ומלחמת תשכ"ז (67`) ויום הכיפורים (73`) עמדו יהודים והתפללו מעומק ליבם לבורא עולם • אף במלחמת המפרץ (92`) ניסים גדולים ועצומים בנפילת 39 טילי סקאד קטלניים על אדמת ארץ ישראל • חסדי ה` כי לא תמו
עריכה : יקיר גרוסר - הרב משה קינן


שנת תש"ח היא שנה שבה הקב"ה עשה עמנו ניסים ונפלאות! עד היום אנחנו לא מסוגלים להבין את הניסים והנפלאות שהקב"ה עשה עמנו!


חיינו את זה!! הספקנו לשכוח?!


האויבים עמדו מסביבנו ובקשו להשמיד ולכלות את כל כלל עם ישראל! ואם פעם אמרו לזרוק את עם ישראל לים, אז אחר כך חשבו להשמיד אותנו ולהפוך אותנו לעפר ולאפר! והקב"ה הפר את עצתם וקלקל את מחשבתם! ולא עשה ידיהם תושיה ולא מחשבותיהם נכנסו לפועל!


בקום המדינה בטחנו בעושר?! בטחנו בחייל?! לא היה!! אוכל לא היה!! ירושלים היתה במצור!! מים לא היה!! נשק לא היה!! במה הצלחנו?! 


בבטחון בבורא עולם! בבטחון בצור ישראל וגואלו! רק זה עזר ורק זה סייע לנו!


(אמירת שמע ישראל במערת המכפלה)


במלחמת ששת הימים מוקפים היינו מכל האוייבים! מצפון ומדרום וממזרח, וגם ממערב הקיפו אותנו! מצרים וסוריה, לבנון, עמון – כולם נכשלו! והכל היה בסייעתא דשמיא!


הרי אז ראשי הציבור וראשי העם גמגמו בדבריהם! חששו! ראשי הצבא המתינו!! והקדוש ברוך הוא נתן כח ותעצומות! 


ואז כבשנו והחזרנו לנו את אדמותינו הקדושות! החזרנו לנו את כל המקומות הקדושים! קברי אבות! קבר רחל אמנו! מקום המקדש! הכותל המערבי – שהיו שבויים בידם!


מה יכולנו לעשות במלחמת הסקאדים?? להתחבא! ל"חדר אטום"! אבל שם בחדר האטום התפללנו! זעקנו! בכינו! התפללנו לפני בורא עולם!


יחד עשיר ואביון היינו ב"חדר האטום"! לב נשבר היה לנו! ידענו שאין לנו מי שיעזור ומי שיסייע! רק בורא עולם!! רק התפילות עזרו לנו!!

 

מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסכסך את כוויית עם עירק ועם סעודיה ואם האמריקאים וככה כולם חששו לעצמם והיו הולכים ונלחמים! והם – ביניהם, ואנחנו – ניצלנו!


ט"ל טילים זרקו עלינו, אבל אנחנו – במעשינו הטובים, בלב הנשבר שלנו – לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה' – ויושע ה' את ישראל ביום ההוא. 

 

 

 

המברק של רבין | מאת ה' היתה זאת
  
כיצד חוגגים את יום העצמאות ויום ירושלים ?
  
דרשה בוידאו שנשא הרב ביום העצמאות - ה'תשנ''ז
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
להודות לה' בדרך הנכונה!
  
כתוב תגובה
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך