To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
התורה והארץ אחוזות זו בזו | פרשת בהר
לא לחינם התורה הקדושה תולה את מצוות קיום מצוות יובל ושמיטה בזכות בביסוס ישוב ארץ ישראל • יישוב ארץ ישראל - מתנה מאת הקב"ה • קיום מצוות התלויות בארץ הסגולה לחיזוק היישוב היהודי בארץ ישראל"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר"


אחרי הפסוק הנ"ל הפותח את הפרשה, מצווה ה' את משה למסור לבני-ישראל את פרטי מצוות שנת השמיטה. למה התורה מספרת לנו שה' דיבר עם משה על השמיטה דווקא בהר סיני? 


מצוות שמיטה ויובל מתקיימות רק בארץ ישראל, כשכל יושביה עליה. אם לא מקיימים אותן "גָּלוּת בָּא לְעוֹלָם, וּמַגְלִין אוֹתָם וּבָאִין אֲחֵרִים וְיוֹשְׁבִין בִּמְקוֹמָן" (שבת לג).


המצווה הזאת מלמדת עד כמה תלויה הישיבה בארץ במתנת ה'. זה מה שהקב"ה מוסיף ואומר לישראל: "הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם". תזכרו שמתנת הארץ היא מתנת ה' ותלויה בקשר אתו ("אור החיים" על הפרשה).


הישיבה בארץ ומתן תורה מסיני קשורים זה בזה. ארץ ישראל היא המקום שאליו אלוקים מכוון את דבריו בהר סיני. לוחות הברית שניתנו בהר סיני אמורים להגיע לירושלים, לבית המקדש.

 

רוב המצוות ניתנות לקיום רק בארץ. גם המצוות שניתנות לקיים בחוץ לארץ עיקרן הוא דווקא בארץ.
לכן מדגישה לנו התורה כי המצווה הזאת שתלויה יותר מכולן בארץ ישראל ניתנה במקום שקיבלו את התורה, לומר לנו עד כמה התורה והארץ אחוזות זו בזו.

 

 

 

עזרם ומגינם הוא ! | פרשת בהר
  
גדול תלמוד שמביא לידי מעשה | פרשת בהר
  
זכות הבעלות על ארץ ישראל | פרשת בהר
  
ספירה אישית - הכנה אישית | פרשת בהר
  
זכר לחורבן | סיפור פרשת בהר
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך