To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
אפשר להגיע לכל הברכות | פרשת בחוקותיי
איך זוכים לכל הברכות שכתובות בתורה ומרחיקים את עצמינו מדברים קשים ? • הסגולה לקבלת הברכות - עמל התורה • ההבדל בין לימוד תורה לעמל התורה • יהי רצון שנזכה


"אם בחוקותי תלכו":

הפסוקים המדברים על ברכות בפרשתנו הם מעטים, אבל הברכות הן עצומות.

אולם איך מגיעים אליהן? איך אפשר להגיע למצב שבו כולן יחולו על ראשינו?

על הפסוק "אם בחוקותי תלכו" אמרו חז"ל (מובא ברש"י) שצריך לעמול בתורה. לא מדובר רק בלימוד, אלא גם במאמץ שמתלווה אליו. מאמץ זה הוא כל-כך חשוב לא רק מפני שהוא משפיע על הידיעה שתהיה יותר נכונה, אלא הוא גם מראה יחס נכון לתורה.


זה שאומר הפסוק לעיל, אם תעמול בתורה ותדבק בה גם כשזה קשה לך ויש לך משהו אחר לעשות, גם כשאתה עייף או רעב ויש משהו חשוב שמחכה לך, גם כשנדמה לך שהבנת ואתה יודע שמשהו לא ברור – אז תזכה שיתקיימו בך הברכות האמורות בפרשתנו.


ואומר רש"י: "אם אין שלום – אין כלום", שהוא שקול כנגד הכול. והוסיף האבן עזרא: "שלום – ביניכם". וכן כתב אור החיים הקדוש: "שיכוון על עם בני ישראל עצמם, שלא יהיה להם פירוד הלבבות, שייטע ה' ביניהם שלום ורֵעוּת". ויהי רצון שיהיה כן במהרה בימינו, אמן.

 

 

 

ביטחון בקרב | סיפור לפרשת בחוקותי
  
רפואת הנפש ורפואת הגוף | הפטרת בחוקותיי
  
ונתתי שלום - בתוך ישראל | פרשת בחוקותיי
  
ואכלתם לחמכם לשבע | פרשת בחוקותיי
  
עמל התורה | פרשת בחוקותיי
  
כתוב תגובה
מתוך ''תנא דבי אליהו '' - ה'תשע''ו
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך