To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מקודשת | סיפור לפרשת במדבר
מדוע רב העיירה הציע לאב לקדש את לו את ביתו ? • ואיך ניצלה יהודיה כשרה מנישואין עם גוי • ומה היה סופו של המושל הרשע שהכריח יהודיה כשרה להינשא לו"שאו את ראש כל עדת בני-ישראל"


מעשה אותו סיפר הרב זוין זצ"ל, על מושל רשע שראה בחורה יהודייה, חשק בה וחטף אותה כדי להתחתן אתה.


כששמע אבי הבחורה על החטיפה, לא ידע את נפשו מצער. בצר לו, פנה לרב העיירה וסיפר לו על כך.


ביקש הרב מהאב כי ימתין קמעא, וכך לאחר שנשתהה מעט, ביקש ממשמשו כי ילך ויביא שני עדים.

כשהגיעו השניים, הוציא הרב ממגרת שולחנו טבעת, והניף אותה אל פניו של האב, שלא הבין את המהלך של אותו הרב. "אב יקר, האם אתה מוכן שאקדש את בתך לי בטבעת זו, כאן ועכשיו לעיני העדים והשליח?". האב היה מופתע, אך מיד התעשת. "בהחלט! הרב יעשה כרצונו, העיקר שבתי היקרה תינצל!".


נשא הרב את עיניו לשמים ואמר:

"ריבונו של עולם! המושל הזה לקח את אשתי!".

 

ואחר כך התפלל שיושיע אותו מידי המושל.


לא עבר זמן, והנה התפשטה שמועה בכל העיירה, כי המושל מת. ומאז ועד שחזרה אותה הבת לחיק אביה, היה הזמן קצר.


אנו אומרים: "ריבונו של עולם, אתה המלך שלנו! מהר נא לגאלנו גאולה שלימה!".
 

מתאגדים סביב לב אחד | פרשת במדבר
  
לימוד הרב לתלמידו | פרשת במדבר
  
האש הפנימית בלב כל יהודי | פרשת במדבר
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
בן ובת אחרי 14 שנה
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
בת פרוטסטנטי ליהודי ???
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך