To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
רבי שמעון בר יוחאי - ה'תש''ס
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "

 

 

• כשעם ישראל עמלים בתורה זוכים לברכות הן בצד הפרטי והן בצד הכללי. בקיום התורה ובלימוד התורה בעמל זוכים לראות איך הארץ מגדלת פירות ואיך אפשר לשבת בארץ לבטח בי שום חשש מאויבים מסביב.


• רבי שמעון בר יוחאי היה עמל בתורה, ולא פחד לומר את האמת. בשל כך הרומאים רצו להרוג אותו כי הם פחדו שהרעיון שלו יתפשט ויחלחל לתוך עוד חלקים בעם שיכולים למרוד במלכותם. רשב"י לא חזר בו מהדברים והתחבא במערה שלוש עשרה שנים עד שיכל לצאת.


• ישנה מחלוקת בגמרא בעניין זמנה של קריאת שמע ולמעשה זמנה של קריאת שמע של ערבית הוא עד עמוד השחר. אמנם זמנה של קריאת שמע של שחרית בדיעבד הוא משיראה את חברו בריחוק ארבע אמות ויכירנו שהוא מעט אחרי זמן עלות השחר. אמנם דעתו של רשב"י היא שבשעת הדחק יכול לקרוא את קריאת שמע של ערבית גם אחרי עמוד השחר, וכתבו הפרשנים שהסיבה לכך היא שהקב"ה נתן בידי חכמים לקבוע עד מתי הוא זמן של "בשכבך".


• ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לרשב"י בדיני מוקצה. דעתו של רשב"י שאין מוקצה בשבת, פרט למקרים מיחדים. וכתבו הדרשנים שכוונתו של רשב"י היא שאין שום יהודי מוקצה ולא יידח ממנו נידח ותמיד יוכל לחזור בתשובה. בסיום השיעור מדבר הרב מעט על דיני "ביטול כלי מהיכנו" בשבת.

 

 

• כשעם ישראל עמלים בתורה זוכים לברכות הן בצד הפרטי והן בצד הכללי. בקיום התורה ובלימוד התורה בעמל זוכים לראות איך הארץ מגדלת פירות ואיך אפשר לשבת בארץ לבטח בי שום חשש מאויבים מסביב.


• רבי שמעון בר יוחאי היה עמל בתורה, ולא פחד לומר את האמת. בשל כך הרומאים רצו להרוג אותו כי הם פחדו שהרעיון שלו יתפשט ויחלחל לתוך עוד חלקים בעם שיכולים למרוד במלכותם. רשב"י לא חזר בו מהדברים והתחבא במערה שלוש עשרה שנים עד שיכל לצאת.


• ישנה מחלוקת בגמרא בעניין זמנה של קריאת שמע ולמעשה זמנה של קריאת שמע של ערבית הוא עד עמוד השחר. אמנם זמנה של קריאת שמע של שחרית בדיעבד הוא משיראה את חברו בריחוק ארבע אמות ויכירנו שהוא מעט אחרי זמן עלות השחר. אמנם דעתו של רשב"י היא שבשעת הדחק יכול לקרוא את קריאת שמע של ערבית גם אחרי עמוד השחר, וכתבו הפרשנים שהסיבה לכך היא שהקב"ה נתן בידי חכמים לקבוע עד מתי הוא זמן של "בשכבך".


• ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לרשב"י בדיני מוקצה. דעתו של רשב"י שאין מוקצה בשבת, פרט למקרים מיחדים. וכתבו הדרשנים שכוונתו של רשב"י היא שאין שום יהודי מוקצה ולא יידח ממנו נידח ותמיד יוכל לחזור בתשובה. בסיום השיעור מדבר הרב מעט על דיני "ביטול כלי מהיכנו" בשבת.

 
ההנהגות בימי ספירת העומר - ה'תשנ''ח
  
ספירת העומר בזמן הזה - ה'תשנ''ח
  
ספירת העומר - ה'תשנ''ט
  
מנהגי ל''ג בעומר - ה'תשנ''ח
  
קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה - ה'תש''ס
  
ספירת העומר -ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 146 - לפרשת בחוקותי - י''ז אייר תש''ס - 22.05.00
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
לעת צרה
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך