To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מלאכות ביום טוב - ה'תש''ס
מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של שריפה ח"ו בשבת

 

• כשיש יום טוב, בחוץ לארץ עושים כל יום טוב שני ימים מכיוון שבזמן שהיו מקדשים את החודש היה ספק לגבי היום השני ולכן היו עושים פעמיים. ולכאורה חג השבועות שחל תמיד מ"ט ימים אחרי פסח אז מדוע שיהיה בו ספק? אלא לא רצו שיתחלף לבני הגולה בין יו"ט ליו"ט לכן כל יום נחוג שם שני ימים.


• ישנו איסור לקלף חלק מהפירות והירקות בשבת משום בורר. ישנם פירות שדרך אכילתם היא רק על ידי שיקלף את קליפתם אחרת אינם ראויים למאכל. בשיעור ישנו פירוט של כמה סוגי ירקות ופירות שדרך לקלפם וכיצד אפשר לעשות זאת מבלי לעבור על איסור בורר.


• היום ישנם שמשתמשים בשעון שבת כדי שהאור והחשמל לא יפעלו במשך כל השבת. ישנם כאלה המתירים להאריך או לקצר את הזמן בשעון גם בשבת. אך צריך לדעת שכשאדם נוגע בשעון שבת בשבת הוא עובר על כמה איסורים ולכן צריך להיזהר לא לגעת בו כלל בשבת. 


• כיום ישנו גם שעון לגז לשימוש ביום טוב, והשימוש בו מותר בתנאי שהוא מחובר לחשמל מערב יום טוב וגם אז לדעת בני ספרד אין להאריך או לקצר את הזמן שבו כשהגז דולק.


• מעיקר הדין אם יש שריפה בבית אסור לכבות אותה בין בשבת בין ביום טוב, אך כיום ישנם כמה צדדים להקל להזמין את מכבי האש. כשאדם מדליק נר לשבת וליום טוב צריך להיזהר לא לשים כלי שיקבל את הניצוצות כיון שזה גורם לכיבויים, אך מותר לו לשים בכוס ששם בה את השמן גם מים כדי  להגביה את הנר.

 

• כשיש יום טוב, בחוץ לארץ עושים כל יום טוב שני ימים מכיוון שבזמן שהיו מקדשים את החודש היה ספק לגבי היום השני ולכן היו עושים פעמיים. ולכאורה חג השבועות שחל תמיד מ"ט ימים אחרי פסח אז מדוע שיהיה בו ספק? אלא לא רצו שיתחלף לבני הגולה בין יו"ט ליו"ט לכן כל יום נחוג שם שני ימים.


• ישנו איסור לקלף חלק מהפירות והירקות בשבת משום בורר. ישנם פירות שדרך אכילתם היא רק על ידי שיקלף את קליפתם אחרת אינם ראויים למאכל. בשיעור ישנו פירוט של כמה סוגי ירקות ופירות שדרך לקלפם וכיצד אפשר לעשות זאת מבלי לעבור על איסור בורר.


• היום ישנם שמשתמשים בשעון שבת כדי שהאור והחשמל לא יפעלו במשך כל השבת. ישנם כאלה המתירים להאריך או לקצר את הזמן בשעון גם בשבת. אך צריך לדעת שכשאדם נוגע בשעון שבת בשבת הוא עובר על כמה איסורים ולכן צריך להיזהר לא לגעת בו כלל בשבת. 


• כיום ישנו גם שעון לגז לשימוש ביום טוב, והשימוש בו מותר בתנאי שהוא מחובר לחשמל מערב יום טוב וגם אז לדעת בני ספרד אין להאריך או לקצר את הזמן שבו כשהגז דולק.


• מעיקר הדין אם יש שריפה בבית אסור לכבות אותה בין בשבת בין ביום טוב, אך כיום ישנם כמה צדדים להקל להזמין את מכבי האש. כשאדם מדליק נר לשבת וליום טוב צריך להיזהר לא לשים כלי שיקבל את הניצוצות כיון שזה גורם לכיבויים, אך מותר לו לשים בכוס ששם בה את השמן גם מים כדי  להגביה את הנר.

 
בישול והבערה לצורך אוכל נפש ליום טוב
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 147 - לפרשת במדבר - כ''ד אייר תש''ס - 29.05.00
הלכות יום טוב וראש השנה
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
  
קול צופייך - פרשת האזינו תשנ''ז - הלכות ראש השנה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
אפילו לא טיפת מים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך