To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ספרי הרב

סקירה מקיפה על כל ספרי מרן הרב זצוק"ל בכל מקצועות התורה וההלכה  
מאגר עצום של פסיקותיו הרבות ודרכי הנהגתו של הרב בכל מקצועות התורה וההלכה ניתן למצוא בסדרת ספרים שהוציא המכון להוצאת כתבי הרב לאורך השנים. על איסוף אלפי פסקי הרב ועל הכנתם לדפוס עמל צוות מיומן מבין אברכי בית המדרש של הראשל"צ. לאחר מיון ראשוני נבדקים פסקי ההלכה הרלוונטיים, נערכים ומוגהים ע"י בנו, ונשלחים לדפוס. עד כה ראו אור עשרות ספרים בתחומי הלכה, אגדה, מעגל השנה, וסידורי תפילה. בין הספרים ניתן למצוא את ספרי ההלכה "קיצור שלחן ערוך" "הלכות חגים" - הלכה פסוקה לחגי ומועדי ישראל. "ושבתה הארץ" בענייני שנת השמיטה, "מאמר מרדכי", סוגיות נבחרות בהלכה, "דרכי טהרה" - בהלכות הבית היהודי, "הלכות הגעלת כלים", "סידורי "קול אליהו", "סט מחזורים עם פסקי הרב זצוק"ל", "הגדה של פסח", "ספרי סליחות", "ספרי קינות", "סדר תיקון ליל שבועות", "תהילים" ועוד.
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
דיני טהרת המשפחה ודרכי הנהגת הבית היהודי לכל עדות ישראל

הלכות טהרת המשפחה הן מההלכות הקשות, ואע”פ שהן שכיחות ותדירות הידע בהן דל, וכמה סיבות לדבר: לעיתים מפני שהאישה סומכת על בעלה, והוא מתרשל ללמוד את ההלכות, ולעיתים הבעל סומך על אשתו שלמדה את ההלכות והיא עסקה בהן מעט מפי אימה וחברותיה. עיתים בעצת היצר הרע מקבלים בני הזוג עוז ופוסקים הלכות בדברים שברומו של עולם. ספר זה הפך ל”נכסי צאן ברזל” בלימוד הלכות אלו. פשטות כתיבתו ופסיקתו הפכו אותו לספר יסוד בנושא יסודי וחשוב. במהדורה זאת נוספו מאות שאלות ותשובות שהרב זצ”ל ענה בכתב בנושא זה, חלקם שולבו בתוך הספר וחלקם בנספחים.

מאמר מרדכי - מועדים וימים
להמשך
ספרי הלכה
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
להמשך
ספרי הלכה
  
מאמר מרדכי - הלכות לימות ..
להמשך
ספרי הלכה
  
סדר ט''ו בשבט לפי פסקי ..
להמשך
ספרי הלכה
  
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
להמשך
ספרי הלכה
  
קיצור שולחן ערוך - עם ..
להמשך
ספרי הלכה
  
ברכות הנהנין
להמשך
ספרי הלכה
  
ספרי הרב לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך