To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הדלקת נרות שבת
הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת


• ישנם כמה טעמים להדלקת נרות שבת - הן משום כבוד שבת שיהיה לו אור והן משום שלום בית. אמנם גם צריך לדאוג שאור הנרות ימשיך לדלוק בבית, כל עוד צריכים את האור,  כדי שלא יבוא לידי מכשול ולכן מאם ישנם ילדים קטנים בבית צריך לדאוג שיהיה להם אור כדי שיוכלו לטפל בהם כמו שצריך.


• נרות השבת אותם מדליקים צריכים להיות נאים, והמהדרין מדליקים בנרות של שמן זית כיוון שמעלתו גדולה. ישנם מנהגים שונים בעניין מספר הנרות שהאישה מדליקה וכל אחת תעשה כמנהגה.


• מקום הדלקת הנרות הוא במקום ששם אוכלים את הסעודה. ולכן אם אישה מתארחת אצל חברתה ובעלת הבית הדליקה כבר במקום האכילה, האורחת אינה יכולה להדליק באותו מקום, כיוון שכבר יש אור בחדר ולכן תדליק בלי ברכה, או שתדליק בחדר אחר ששם ישנה.


• זמן הדלקת הנרות הוא מזמן פלג המנחה וצריך להיזהר שלא להדליק לפני הזמן הזה כיוון שלא יוצאים ידי חובה. ומכיוון שזמן הדלקת הנרות הוא זמן מסוגל- טוב שהאישה תתפלל בעד בעלה ובניה שיגדלו בדרך התורה וביראת שמיים.

 

 

הלכות שבת - מעמר - מבשל
  
אכילה בליל שבת ובמוצ''ש קודם השקיעה
  
דיני אוהל בשבת
  
דיני מלאכת טוחן ולש בשבת
  
דיני מבשל בשבת - ה'תשנ''ט
  
דיני מלאכת - ''נולד'' - ו''ממרח'' בשבת
  
דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
  
דיני קושר בשבת
  
הלכות עשיית אוהל בשבת ומצוות ביקור חולים
  
דיני שבת כללי - דינים השייכים לחורף
  
הלכות בישול בשבת - ה'תשנ"ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 149 - לפרשת בהעלותך - ט' סיון תש''ס - 12.06.00
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
עלייה לתורה לאדם שאינו משלם את נדרו
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך