To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות חלה - ה'תש''ס
מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה ? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה

 

•    חיובה של מצוות חלה הוא רק כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל. ובנוסף החיוב הוא רק שישראל גם יושבים בה. אמנם מדברי מפרישים חלה גם בחוץ לארץ כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל.

 

•    את החלה שמפרישים נותנים לכהן. אמנם יש כאלה שכתבו שישנה מצווה אחת לתת חלה לכהן ומצווה אחת לשרוף חלה. החיוב של חלה יותר מחיוב תרומה.


•    ישנו מעלה לקמח הנטחן מחיטים של תבואה מארץ ישראל לעומת קמח שנטחן בחוץ לארץ. המעלה של קמח מארץ ישראל יותר גדולה ולכן אי אפשר להפריש חלה מבצק של ארץ ישראל על בצק של חוץ לארץ.

 

•    סוג הבצק -  רק על בצק שעושים ממנו מאפה מפרישים חלה ורק בכמות של 4 ביצים וחומש. אמנם כבר בכמות של 3 ביצים מפרישים בלי ברכה.

 


•    לאחר שמפריש חלה צריך לקרא עליה שם ולכן גם לאחר שבירך על הפרשת החלה יאמר "הרי זו חלה". המנהג כיום הוא שלאחר שהפרישו חלה שורפים אותה ומכלים אותה מהעולם ומתפללים שנזכה להפריש חלה כדינה במהרה בימינו.

•    חיובה של מצוות חלה הוא רק כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל. ובנוסף החיוב הוא רק שישראל גם יושבים בה. אמנם מדברי מפרישים חלה גם בחוץ לארץ כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל.

 

•    את החלה שמפרישים נותנים לכהן. אמנם יש כאלה שכתבו שישנה מצווה אחת לתת חלה לכהן ומצווה אחת לשרוף חלה. החיוב של חלה יותר מחיוב תרומה.


•    ישנו מעלה לקמח הנטחן מחיטים של תבואה מארץ ישראל לעומת קמח שנטחן בחוץ לארץ. המעלה של קמח מארץ ישראל יותר גדולה ולכן אי אפשר להפריש חלה מבצק של ארץ ישראל על בצק של חוץ לארץ.

 

•    סוג הבצק -  רק על בצק שעושים ממנו מאפה מפרישים חלה ורק בכמות של 4 ביצים וחומש. אמנם כבר בכמות של 3 ביצים מפרישים בלי ברכה.

 


•    לאחר שמפריש חלה צריך לקרא עליה שם ולכן גם לאחר שבירך על הפרשת החלה יאמר "הרי זו חלה". המנהג כיום הוא שלאחר שהפרישו חלה שורפים אותה ומכלים אותה מהעולם ומתפללים שנזכה להפריש חלה כדינה במהרה בימינו.

כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר - 150 - פרשת שלח לך - ט''ז סיון תש''ס - 19.06.00
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך