To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
 

•    ישנם מנהגים ששונים שהחזיקו בהם. אחד המנהגים הוא עשיית מלאכה בראש חודש. כיוון שראש חודש הוא מולד הלבנה שהיא כנגד הנשים- נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש כגון כביסה, תפירה וכדו'.

 

•    המנהג שלא לעשות מלאכה היה גם של הגברים אך הוא התבטל מהם. אמנם גם אישה שלא עושה מלאכה תתנה שזה מנהג בעלמא ולא דין.

 

•    ישנם מנהגים נוספים לראש חודש. טוב שאדם יכין מאכל מיוחד לראש חודש וידליק נר לכבוד ראש חודש.

 

•    שבת שלפני ראש חודש מכריזים עליו בבית הכנסת. המנהג הוא לעמוד בשעת ההכרזה ולברך את חכמי ישראל שהם אלה שהיו קובעים את ראש חודש לפי הראיה בזמן שהיה סנהדרין. 

 

•    ביום ראש חודש אומרים יעלה ויבוא בתפילה ובברכת המזון. אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית- לא מחזירים אותו, אך בשחרית ובמנחה צריך לחזור. אם מסופק אם אמר או לא- טוב שיחזור ויתפלל ויתנה שאם לא חיב לחזור תפילתו נדבה.

 

•    ישנם מנהגים ששונים שהחזיקו בהם. אחד המנהגים הוא עשיית מלאכה בראש חודש. כיוון שראש חודש הוא מולד הלבנה שהיא כנגד הנשים- נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש כגון כביסה, תפירה וכדו'.

 

•    המנהג שלא לעשות מלאכה היה גם של הגברים אך הוא התבטל מהם. אמנם גם אישה שלא עושה מלאכה תתנה שזה מנהג בעלמא ולא דין.

 

•    ישנם מנהגים נוספים לראש חודש. טוב שאדם יכין מאכל מיוחד לראש חודש וידליק נר לכבוד ראש חודש.

 

•    שבת שלפני ראש חודש מכריזים עליו בבית הכנסת. המנהג הוא לעמוד בשעת ההכרזה ולברך את חכמי ישראל שהם אלה שהיו קובעים את ראש חודש לפי הראיה בזמן שהיה סנהדרין. 

 

•    ביום ראש חודש אומרים יעלה ויבוא בתפילה ובברכת המזון. אם אדם שכח לומר יעלה ויבוא בערבית- לא מחזירים אותו, אך בשחרית ובמנחה צריך לחזור. אם מסופק אם אמר או לא- טוב שיחזור ויתפלל ויתנה שאם לא חיב לחזור תפילתו נדבה.

 
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 152 - לפרשת חוקת - ל' סיון תש''ס - 03.07.00
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
סיפור נפלא לראש חודש - אמירת יעלה ויבא
  
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
  
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה ..
  
אימתי אומרים את ה''יהי רצון'' כשחל ראש חודש בשבת
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך