To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
חמש תעניות - ה'תש''ס
מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית

 

•    ישנם חמש סיבות שבגללם אנחנו מתענים בי"ז בתמוז. היום הזה הוא יום מסוגל לפורענות במיוחד ובגלל דברים אלה אנחנו מתענים בו. יש מי שאומר שביום הזה חרב בית ראשון אך בגלל קלקול החשבונות מייחסים את החורבן לתשעה באב כמו בבית השני.

 

•    אדם שאכל בטעות בתענית ציבור צריך להמשיך ולצום עד סיום הצום. ישנה מחלוקת אם צריך לצום עוד יום אחר במקום הצום שאכל בו. לגבי אמירת עננו- אם אכל פחות מכזית ימשיך לומר עננו בתפילות.

 

•    אם טעה ובירך על מאכל או משקה ביום התענית ישנה מחלוקת אם יאכל כדי שלא תהיה ברכה לבטלה או לא יאכל כי זה תענית. אלא כיוון שהזכרת ה' לבטלה זה דאורייתא ויותר חמור מהתענית- לכן יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

 

•    בכל יום אדם צריך להשלים מאה בברכות ובשבת שישנם פחות ברכות בתפילת שמונה עשרה צריך להשלים ברכות במיני מגדנות וכדו'. ואין בזה משום מרבה בברכות שאינם צריכות כיוון שהוא עושה כך כדי להשלים למאה ברכות ויש בזה צורך.

 
 

•    ישנם חמש סיבות שבגללם אנחנו מתענים בי"ז בתמוז. היום הזה הוא יום מסוגל לפורענות במיוחד ובגלל דברים אלה אנחנו מתענים בו. יש מי שאומר שביום הזה חרב בית ראשון אך בגלל קלקול החשבונות מייחסים את החורבן לתשעה באב כמו בבית השני.

 

•    אדם שאכל בטעות בתענית ציבור צריך להמשיך ולצום עד סיום הצום. ישנה מחלוקת אם צריך לצום עוד יום אחר במקום הצום שאכל בו. לגבי אמירת עננו- אם אכל פחות מכזית ימשיך לומר עננו בתפילות.

 

•    אם טעה ובירך על מאכל או משקה ביום התענית ישנה מחלוקת אם יאכל כדי שלא תהיה ברכה לבטלה או לא יאכל כי זה תענית. אלא כיוון שהזכרת ה' לבטלה זה דאורייתא ויותר חמור מהתענית- לכן יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

 

•    בכל יום אדם צריך להשלים מאה בברכות ובשבת שישנם פחות ברכות בתפילת שמונה עשרה צריך להשלים ברכות במיני מגדנות וכדו'. ואין בזה משום מרבה בברכות שאינם צריכות כיוון שהוא עושה כך כדי להשלים למאה ברכות ויש בזה צורך.

 
שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 154 - פנחס - י''ד תמוז תש''ס - 17.07.00
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
לעת צרה
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
הברכה על לחמניות מתוקות
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך