To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
חינוך לא על ידי גערות ומכות - רק בלשון רכה
פולמוס רחב ודעות לכאן ולכאן נכתב על השיטה בהכאה כדרך עונש בחינוך הילדים • והאם באמת הרמב"ם התיר כדרך חינוך להעניש על ידי הכאה ? • חומרת הפוגע בילדים שהוא מנודה לשמיים ומשל האריה הפצוע מרצון

 

 

כתוב במדרש (איכה רבה פרשה א פסקה כט):

 

"רבי יוחנן הוה מפקד לספרייא ומתנניא דלא ליהוון טעונין ערקתא מינוקייא באילין יומי".

 

והנה בגמרא כתוב שאמרו לו לרבי יוסי בר שילת, כשאתה מכה תלמיד – תכה אותו בשרוך של נעליים! ואומר על זה רבי יוחנן שבימים אלה גם בסרוך נעליים לא יכה. הפשט, כי מי יודע - אולי השרוך יבוא על העין שלו או יבוא במקום אחר... 


היה רב אחד אשכנזי שכתב שמה שאמרו שלא יכו בימים האלה אפילו בסרוך, הכוונה בבטן שלא יתן לו מכות, אבל על הגב יכולים לתת מכות, כי אחרת הרי כולם יודעים שהילדים יפריעו לו... בא רב אשכנזי אחר וטען כנגדו: וזאת מניין לו?! אם לפי הסיפור הזה שיכול להכות בברזל, אין נפקא מינה בדבר הזה. 


[ממשיך המדרש (שם)]:

"רבי שמואל בר נחמני הוה מפקד לספרייא ומתנניא דייהוון מפטרין רב טלאי בארבע שעין"

 

– אמר להם, תזהרו, בימים האלה אל תעברו בין שמש לצל, אם אתם רוצים ללכת בשמם – תלכו בשמש; רוצים ללכת בצל – תלכו בצ; אבל אל תלכו במקום שהוא בין צל לשמש. זה אדם שהולך ברכל – יכול להבדיל, אבל אדם שנוסע באוטובוס, וכי הוא יודע איך האוטובוס נוסע?? הוא נוסע בכביש ויש פה צל ויש פה שמש – זה לא אכפת לנו, כי האוטובוס מגן עליו, כאן אנחנו מדברים על אדם שהולך בכביש, אז שישים לב למקומות האלה כולם. 


כנראה מה שאומרים בבג"ץ שאסור להרביץ לילדים מכות, הם חושבים שכל השנה זה "בין המצרים" – לכן הם אומרים שאסור גם ברצועה קטנה...


הרמב"ם כותב   - אפילו אומות העולם היו מכבדים אותו, אז בודאי שגם אלה שהולכים היום צריכים ללמוד מדבריו.

מרן הרב עם ילד חמד נ"י

אומר הרמב"ם:

"ומכה אותם המלמד להטיל עליהם אימה, ואינו מכה אותם מכת אויב ומכת אכזרי, לפיכך לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות אלא ברצועה קטנה", זה חינוך של הרמב"ם! לא תכה אותו מכת אויב, לא במקל ולא בזה... אלא ברצועה קטנה בכדי להטיל עליהם אימה ובכדי שמישיכו הלאה לשמוע בקול הדברים האלה כולם. 


בגמרא כתוב שפעם אחת היה מישהו שהיה לו בן גדול, והבן הגדול הזה דיבר עם אביו ואביו כעס עליו ונתן לו מכות, באה אמתיה דרבי ונידתה אותו, אמרה לו: הוא מנודה! אמרר לה: אני רוצה לחנך את הבן! אמרה לו: ילד גדול מחנכים אותו בפה ולא במכות, למה? הוא יברח ויבעט! ואתה עובר על "לפני עיוור לא תתן מכשול", והרמב"ם הביא את זה בין הדברים שעליהם מנדים את האדם. 


זאת אומרת שכשאדם מכה או גוער, צריך לעשות חשבון, כי לפעמים: "תֵּחַת גְּעָרָה בְמֵבִין מֵהַכּוֹת כְּסִיל מֵאָה" - (ספר משלי י"ז, י'), יש אחד שתצעק עליו וזה יותר גרוע מאם תתן לו מכה. 


היה חכם אחד, עלו השלום, שהיה אומר שפעם היה משהו שגידל אריה, והאריה – ידוע שיש לו ריח רע בפה, והוא אילף את האריה והאריה היה מאולף. יום אחד בא האריה וישב על האדם הזה שאילף אותו, והלה הריח ריח רע, אמר: "איזה ריח רע שהיוצא מהפה שלך – האריה!", האריה שתק, אחרי כמה דקות קם האריה ואמר לו: אני רוצה לטרוף אותך עכשו.

 

אמר לו: מה אתה רוצה? אמר לו האריה: אני רוצה שתקח סכין ותפצע אותי ברגל, תחתוך לי את הרגל! אמר לו: למה? אמר לו: ככה אני רוצה! (זה משל...) לקח הלה סכין וחתך לו את הרגל. אמר לו האריה: תביא לי רפואה, תשים תחבושת! שם הלה תחבושת ואחרי שבוע התרפא. תפתח את התחבושת! פתח וראה שזה התרפא. אמר לו האריה: תחתוך לי את הרגל השניה!

 

אמר לו: אתה משוגע?! אמר לו האריה: אני לא משוגע! חתך לו הלה את הרגל השניה, שם לו רפואה ותחבושת ושוב התרפא ונהיה בריא. וכדרך הזאת עשה האריה על ארבעת רגליו, וכך היה בארבעת רגליו. אמר לו האריה: אתה רואה? את ארבעת רגליי חתכת לי ושמת לי רפואה, עכשו אני בריא! אבל המילה שלך שאמרת לי שיש לי ריח רע בפה – איך תבריא אותה? איך תבריא אותה!?

 

זהו: "תחת גרעה במבין", לפעמים אתה תצעק על "מבין" – תדבר אתו, יותר טוב מאשר "תדבר כסיל מאה" – מאה מכות תכה אותו, אז לפעמים גם בגערה שאתה גוער, תזהר מהדבר הזה. 

 

 

 

דרך ההכאה והגערה בחינוך
  
מעלתם של ילדי ישראל | דרשת הרב מרדכי אליהו לילדים
  
ביקור בתלמוד תורה ודרשה מיוחדת לילדים
  
דרשה נפלאה לילדי ישראל - כוחם של ילדי ישראל
  
חינוך ילדים ודוגמא אישית - סיפור נחמד
  
צביעותם של המתנגדים לחינוך הדתי
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 155 - לפרשת מטות מסעי - כ''א תמוז ה'תש''ס 24.07.00 לצפייה בשיעור המלא
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
פגיעה בשלימות הארץ = כפירה בבורא עולם | פרשת שלח ..
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
למה להוציא לעז על ילד כשר ?
  
דרכי הרב בחינוך
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
לא לזרוק תלמידים - לרפא אותם...
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
רוב תשובה – כתשובה מלאה
  
מרן הרב כמורה בתלמוד תורה
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך