To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה

 

•    כל השנה כולה אסרו חז"ל לשיר אם לא בסעודת מצווה וכדו'. אמנם כיום המנהג הוא להקל בדבר ומתירים לשמוע רק שירי קודש שמקרבים את האדם להקב"ה.

 

•    בימי בין המצרים התירו לשיר בפה רק בסעודות של מצווה שזה זמנם. אמנם ישנם ערוצי קודש שמשמיעים מוזיקה גם בימים אלו וההיתר לשמוע אותם הוא לא לבני תורה אלא לאנשים שהיו עלולים לשמוע שירי עגבים.

 

•    ימים אלו הם ימי דין וצריך להיזהר מלהיכנס לסכנה. גם הכאת תלמידיו ובניו אסורה בימים אלו וצריך לדעת שההכאה אינה עדיפה כל השנה ועדיף שידבר איתו בלשון רכה וישפיע בכל על מעשיו.

 

•    דברים נוספים שצריך להיזהר בהם בימים אלה הם הכנסת עצמו למקום סכנה ובפרט שהולך בדרך, צריך להיזהר מלשים כסף בפיו, ללכת מחמה לצל, לאכול אוכל שהיה תחת המיטה שישנו עליה ועוד. בשיעור ישנם דוגמאות נוספות לדין זה ובפרט בדיני מעקה.

 

•    כל השנה כולה אסרו חז"ל לשיר אם לא בסעודת מצווה וכדו'. אמנם כיום המנהג הוא להקל בדבר ומתירים לשמוע רק שירי קודש שמקרבים את האדם להקב"ה.

 

•    בימי בין המצרים התירו לשיר בפה רק בסעודות של מצווה שזה זמנם. אמנם ישנם ערוצי קודש שמשמיעים מוזיקה גם בימים אלו וההיתר לשמוע אותם הוא לא לבני תורה אלא לאנשים שהיו עלולים לשמוע שירי עגבים.

 

•    ימים אלו הם ימי דין וצריך להיזהר מלהיכנס לסכנה. גם הכאת תלמידיו ובניו אסורה בימים אלו וצריך לדעת שההכאה אינה עדיפה כל השנה ועדיף שידבר איתו בלשון רכה וישפיע בכל על מעשיו.

 

•    דברים נוספים שצריך להיזהר בהם בימים אלה הם הכנסת עצמו למקום סכנה ובפרט שהולך בדרך, צריך להיזהר מלשים כסף בפיו, ללכת מחמה לצל, לאכול אוכל שהיה תחת המיטה שישנו עליה ועוד. בשיעור ישנם דוגמאות נוספות לדין זה ובפרט בדיני מעקה.

 
שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 155 - לפרשת מטות מסעי - כ''א תמוז תש''ס - 24.07.00
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך