To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו

 

•    בשעה שהיו ישראל במדבר סיני, היו עמים  שניסו להילחם בהם ולפגוע. אך הקב"ה סייע בעדם לנצח תמיד. ניצחונות אלה גרמו לפחד ומורא אצל האומות מבני ישראל והיה בכך קידוש ה' גדול.

 

•    חז"ל גזרו כמה גזירות מחורבן הבית שבהם אנחנו נזהרים בהדרגה מי"ז בתמוז, אח"כ מראש חודש אב, עד לשבוע שחל בו תשעה באב. בכלל גזירות אלה הם כיבוס, תספורת, רחצה, משא ומתן וכדו'.

 

•    באיסור רחיצה ישנו הבדל בין אשכנזים לספרדים. בני אשכנז נוהגים באיסור זה החל מראש חודש אב אך בני ספרד נוהגים בו משבוע שחל בו תשעה באב. אמנם לכבוד שבת ולצורך מצוה התירו רחיצה. כמו כן מי שרגיל לטבול- יכול לטבול, וכן מי שהזיעה מפריעה לו ולאחרים יכול לרחוץ בפושרים.

 

•    גם בכיבוס ישנו הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז. ובכלל איסור זה אסור להשתמש בבגדים מכובסים, סדינים, מגבות וכדו'. אדם שרוצה להשתמש ולהחליף את בגדיו- צריך להכין מראש בגדים שכבר השתמש בהם מעט כדי שיוכל להשתמש ולהחליף את בגדיו.

 

•    מנהגי איסור נוספים שנוהגים בהם בחודש אב הם אכילת בשר ושתיית יין. אמנם לכבוד שבת או במוצאי שבת - מנהגינו להקל בשתיית יין בהבדלה ובאכילת בשר שנשאר משבת לסעודה רביעית.

 

 

•    בשעה שהיו ישראל במדבר סיני, היו עמים  שניסו להילחם בהם ולפגוע. אך הקב"ה סייע בעדם לנצח תמיד. ניצחונות אלה גרמו לפחד ומורא אצל האומות מבני ישראל והיה בכך קידוש ה' גדול.

 

•    חז"ל גזרו כמה גזירות מחורבן הבית שבהם אנחנו נזהרים בהדרגה מי"ז בתמוז, אח"כ מראש חודש אב, עד לשבוע שחל בו תשעה באב. בכלל גזירות אלה הם כיבוס, תספורת, רחצה, משא ומתן וכדו'.

 

•    באיסור רחיצה ישנו הבדל בין אשכנזים לספרדים. בני אשכנז נוהגים באיסור זה החל מראש חודש אב אך בני ספרד נוהגים בו משבוע שחל בו תשעה באב. אמנם לכבוד שבת ולצורך מצוה התירו רחיצה. כמו כן מי שרגיל לטבול- יכול לטבול, וכן מי שהזיעה מפריעה לו ולאחרים יכול לרחוץ בפושרים.

 

•    גם בכיבוס ישנו הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז. ובכלל איסור זה אסור להשתמש בבגדים מכובסים, סדינים, מגבות וכדו'. אדם שרוצה להשתמש ולהחליף את בגדיו- צריך להכין מראש בגדים שכבר השתמש בהם מעט כדי שיוכל להשתמש ולהחליף את בגדיו.

 

•    מנהגי איסור נוספים שנוהגים בהם בחודש אב הם אכילת בשר ושתיית יין. אמנם לכבוד שבת או במוצאי שבת - מנהגינו להקל בשתיית יין בהבדלה ובאכילת בשר שנשאר משבת לסעודה רביעית.

 

 

דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 156 - לפרשת דברים - כ''ח תמוז תש''ס - 31.07.00
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ראה תשנ''ט - הלכות בשר בחלב
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך