To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - דברים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - דברים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
חדש אלול - הכנה לתשובה מאהבה
מה ההבדל בין חודש אלול לעשרת ימי תשובה? ומי ביקש מהקב"ה שיתן לנו את ימי ההכנה הנפלאים האלה שלפני ראש השנה?

דברי מרן הרב:


בעל ה'בן איש חי' מביא מה שמובא בחז"ל שאברהם אבינו ע"ה נתנסה בעשרה נסיונות, ו"באחרית נוסה בסוף העשרה", וזה היה בראש השנה, ונקבע יום זה ליום דין.

אמר לו אברהם אבינו ע"ה לקב"ה: רבש"ע אתה רוצה לעשות להם יום זה ליום דין ללא הכנות מוקדמות? תן להם זמן שיכינו עצמם למשפט. אמר לו הקב"ה: אתן לך עשרה ימים כנגד עשרה ניסיונות כדי שיכינו את עצמם בימים אלה, ואלו הם עשרת ימי התשובה.

שואל הבן איש חי אם כך, למה לנו כל ההכנות של חודש אלול? שקמים לסליחות, ותוקעים בשופר וחוזרים בתשובה ומפשפשים במעשים, הרי הקב"ה נתן עשרה ימים ולא צריך יותר מזה?

ועל זה הוא מתרץ: שישנם שני סוגי 'תשובות': תשובה מיראה ותשובה מאהבה. ויש לאדם שני סוגי יצר הרע: יש יצר הרע שנברא עם צאתו לאוויר העולם וכבר 'לפתח חטאת רובץ', ויש יצה"ר שנובע מתכונות רעות שבטבע האדם, ולזה צריך תשובה מיראה ותשובה מאהבה.

על יצר הרע שהוא "לפתח" - צריכה התשובה של עשרת ימי התשובה, שהיא תשובה מאהבה, ועל יצר הרע שהוא בתכונה - מספיקה התשובה של אלול.


והתשובה מאהבה לא ניתנת להשגה בלי תשובה מיראה. ובעשרת ימי תשובה זו דרגה גבוהה של תשובה מאהבה, וחודש אלול הוא היראה שבו מכינים אנו את עצמנו לעשרת ימי תשובה - לתשובה מאהבה

עיין בן איש חיל ח"ב א' .

ירח ימים - חודש אלול - דברי האור החיים הקדוש
  
איך עושים תשובה?
  
מעמד סליחות מרכזי במערת המכפלה
  
דרשתו של הרב במערת המכפלה
  
כתוב תגובה
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תוכנית לערב שבת פרשת ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת מטות מסעי התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת פינחס - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת פינחס התשס"ו

להמשך