To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
עבודות הרכבת בשבת כן או לא?
חילולי שבת המוניים בשבת? עבודות הרכבת בשבת? צפו בדברים הקצרים והנפלאים של מרן הרב מרדכי אליהו

דברי מרן הרב:

השבוע קרה דבר חמור מאד

אם אדם עושה עוון ובוכה.. נוו בסדר..

אבל אם אדם עושה עוון ברצון ובשמחה ובהתלהבות.. אוי לו ואבוי לו..

עוון שעושים אותו בפרהסיא עוון שעושים אותו בשמחה זה דבר גרוע מאד

אז אין לך דבר גרוע מאד כמו לבא ולהלחם נגד יום שבת קודש,

יום שהקדוש ברוך הוא שובת בו ונח בו וצווה אותנו לנוח בו

אז הולכים ומחללים אותו בריש גלי,

אז אם מחללים ובוכים.. נוו.. הלוך ילך ובכה.. זה טוב..

אבל מחללים ומראים את זה בטלויזיה ומשמיעים את זה ברדיו

ומוחאים כף.. אוי לעיניים שכך רואות ואוי לאזניים שכך שומעות..

 

היה לי ממש עגמת נפש גדולה מהדבר הזה..

אח"כ אמרתי למה לי לקטרג על עם ישראל?

יכול להיות שהם במקום שמחאו כף הם ספקו כף הם בכו..

יש מחיאת כפיים כשמחה ויש שמוחאים כפיים בבכי ובצער

אם כן אלה שמחאו כף הם ספקו כף ובזה עשו סנגוריא על עם ישראל שלא יהיה חילול שבת.

 

 

 

הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
כתוב תגובה
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך