To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
לפדות את החטאים בצדקה - דניאל ונבוכדנאצר
מדוע נענש דניאל כשגילה לנבוכדנאצר על סודה של הצדקה ? • מה למדים ממהלך חייו של מלך בבל עד יום מותו • כוחה של תשובה תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזירה

 

הצדקה והתפילות והצומות, זה אמצעי בכדי שנגיע לשברון לב ולתשובה. 


אומרים חז"ל: ודניאל נענש, ודניאל מנא לן דנענש? דשדיוהו לגובא דארייוותא. מה קרה!? מה עשה דניאל שהגיע לו עונש כזה כמו שהגמרא אומרת!?


כשנבוכדנאצר חלם את החלום שלו, דניאל בא אל המלך ואמר לו: אדוני המלך אני אומר לך מה החלום ואומר לך מה הפתרון, ואמר לו. אז המלך שיבח אותו וגידל אותו ורומם אותו על כל השרים. 


אחרי זה חלם חלום נוסף שהוא רואה עץ גדול, ופירות, ענפים... העץ הזה - מלמטה נשבר והשורשים נשארים; ישר הוא קרא לדניאל, אומר לו: דניאל! תגיד לי מה הפתרון של החלום? דניאל רק שמע את זה והתחיל לרעוד. המלך רואה את דניאל רועד גם הוא רעד, אמר לו: החלום הזה שחלמת יהיה על השונאים שלך ועל האויבים שלך, את כל מה שראית – זה עליך! אתה החרבת את בית המקדש! הגלית את עם ישראל! ואתה מתגאה?! אתה – שבע שנים תהיה בהמה, והשערות שלך יהיו כמו בהמה, והציפורניים שלך כמו בהמה, ותלך לשדה לרעות, ואחרי שבע שנים אתה תהיה בן אדם – ותחזור בחזרה. 


אמר לו את החלום. 


הוסיף לו עוד פסוק ועל זה נענש: "וחטאייך בצדקה פרוק". אם אתה רוצה לשבת בשלווה – תן צדקה! תן לעניים! אומר רש"י בשם המדרש: הרבה יהודים גלו, עניים היו, אמר לו: תן להם לאכול!


אתה, דניאל, נותן עצה למלך שלא חוזר בתשובה?! בשמים רוצים להעניש אותו!! מה אתה אומר לו שיתן צדקה?!


זאת אומרת: "וחטאייך בצדקה פרוק"!! אתה יכול לפרק את החטאים שלך בצדקה!!


אז אם לנבוכדנאצר יעזור הצדקה – כל שכן לנו! "ותשובה ותפילה וצדקה"!! תשובה זה עיקר! תפילה - שתדחף את התשובה למעלה! וצדקה – שתעזור לך! אפילו נגזרה הגזרה – קורעים את זה! מעבירין את רוע הגזרה! 


זוכה ומקבל פני שכינה – שנאמר: 'אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך'. 


נכון אם אדם צריך לבוא לו ייסורים, אבל אם יש תשובה וצדקה, אז גם אם ייגזר עליו ייסורים, וחטאייך בצדקה פרוק, ואז ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. 

 

 

 

שינוי ייעוד בכספי צדקה
  
כתוב תגובה
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך