To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • המנהג במקדש בראש השנה שחל בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים מצוות תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב

 

•    הפרשה פותחת במצווה שמקיימים בארץ- מצוות ביכורים. מצווה זו תלויה בביאה לארץ. ועיקר העניין הוא שהמטרה בביאה לארץ היא בית המקדש שממנו נשפעה קדושה לכל ישראל.

 

•    בזמן הבית היו תוקעים במקדש גם בשבת. וכיום לא תוקעים כלל בשבת. בשיעור ישנו הסבר נרחב על עניין תקיעה בשבת. אך אנחנו צריכים לדעת שהסיבה שבגלה לא תוקעים בשופר היא שדאגו שמא יהודי אחד יבוא ויטלטל שופר- שאפילו בגלל חשש ליהודי אחד כל כלל ישראל לא תוקעים.

 

•    אחת מהמלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות. בהגדרת רשות הרבים ישנם כמה שיטות ובעניין העירוב במקום זה. בשיעור מובאות השיטות השיטות וההנהגה למעשה.

נשים בתקיעת שופר
  
הלכות תקיעות, קידוש והבדלה
  
חודש אלול ושמיטה
  
חודש אלול, שופר , סליחות
  
הלכות תשובה ומלאכות יום טוב הנוגעות לראש השנה
  
הלכות תקיעת שופר
  
מצוות ואמירת וידוי
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
מעלת התשובה ועירוב תשבילין
  
הלכות נדרים ושבועות
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 162 - לפרשת כי תבוא - י''א אלול תש''ס - 11.09.00
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
לעת צרה
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך