To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - צו | קול צופייך - צו | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
תוכנית לערב שבת פרשת תצוה - שו''ת בנושא שאלות המאזינים

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת תצוה התשס"ו


פירוט הנושאים שעלו בשידור:

 

 • כיסוי התפילין ע"פ הבן איש חי
 • כיסוי תפילין רבנו תם עם כיפה/כובע
 • השם הדר לבת
 • תפילה אחת ביום לאישה
 • הכנת אבקה לתינוק בשבת וביום חול
 • השם אושרת
 • עקירת עץ זיתים ע"י גוי בגלל תולעים
 • אפשרות לצאת ידי חובה ע"י שמיעת אמירת הקטורת מהחזן
 • תפילת מוסף לאישה
 • תפילת מוסף במקום שחרית או מנחה לאישה
 • איסור הנחת נרות שבת על שולחן שבת וענין השולחן בצפון ומנורה בדרום
 • חלוקת קריאת המגילה בין מס' קוראים ואמירת הברכות
 • קריאת פרשת זכור לנשים והוצאת ספר תורה בשל כך
 • בנית בית כנסת בתוך בנין מגורים
 • צום החתן ביום החופה ואיסור שתית משקאות חריפים
 • הדין כאשר הוכנס לתא הבשרי בתנור תבנית עם בורקס חלבי
 • אכילה לפני קריאת מגילת אסתר
 • המותרים באכילה בתענית אסתר
 • המנהג לעשות מצבה
 • דין בהמה ספק טריפה ב 12 חודש
 • תמונת הנפטר על גבי המצבה
 • היתר כניסת כוהנים לבנין מרכז כלל
 • בקבוק יין הקידוש, שתית רוב כוס רביעית בקידוש ושתית רביעית בהבדלה
 • הדלקה נוספת בשמן זית שנותר מהדלקה עבור נשמת צדיק מסוים
 • ערך מחצית השקל, החייבים במחצית השקל, וזמן הנתינה
 • הלוואה ממעשר או ממחצית השקל, החיוב במשלוח מנות, 2 מנות לאיש אחד
 • אפשרות נתינת מתנות לאביונים לילדים, ובמשלוח מנות - איש לרעהו.
 • הגיל המחייב במתנות לאביונים ובמשלוח מנות
 • שמיעת מוזיקה בפורים לאבל
 • יום הפורים במבשרת
 • נסיעה לחתונה מחוץ לעיר במוצאי הצום איפה יקראו מגילה
 • בחירה מבין שמות שונים בשם נועה
 • אפשרות להקדים או לאחר חלאקה ותפילה מיוחדת לטקס החלאקה
 • יום פורים וקריאת מגילה לבני פתח תקוה
 • קריאת המגילה לגבי הנוסע ביד' למערת המכפלה
 • שינו או השארת שם מחודש
 • לאמירת קדיש על נפטרת שאין מי שיאמרה עבורה קדיש צריך את אישור ההורים
 • אמירת תפילת הדרך בנסיעה בשבת בשל פיקוח נפש
 • הוספת השם רבקה לשם אילנית
 • קריאת המגילה למתארח בסעודה סיום הצום מחוץ לירושלים וחוזר באותו לילה

 

 

תוכנית לערב שבת פרשת תזריע מצורע - שו''ת בנושא ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת צו - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת ויקרא - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת כי תשא - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת תרומה - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת משפטים - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת בשלח - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת בא - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת וארא - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת שמות - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת ויחי - שו''ת בנושא הלכות שבת
  
כתוב תגובה
שודר ברדיו קול האמת ערב שבת פרשת תצוה - י' אדר תשס''ו
פסח תשעז5
מאמר מרדכי - שאלות ותשובות
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות ..
  
קול צופייך - פרשת האזינו תש''ס - הלכות שבת שובה ..
  
תפלת הדרך לנוסעים מירושלים לאפרת - ומהו זמן ..
  
תרומות ומעשרות על גידולי בית שאן
  
להדליק חנוכייה עם שמן זית למאור?
  
אפשר להדליק בשמן זית שנקנה מגוי?
  
האם בחור ישיבה מדליק בפנימיה נרות חנוכה?
  
קול צופייך - פרשת קורח תש''ס - הלכות שבת - מעמר - ..
  
שאלות ותשובות לפי נושאים
פסח תשעז4
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך
פסח תשעז3