To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
האם מי משמוגדר כ"בעל מלאכה" הוא חייב להוכיח את היותו מקצועי, ביכולת שלו גם... ללמד אחרים את רזי המקצוע ? • איך יכול להיות שבעלי האומנות במשכן יכלו ללמד אחרים מה שהם לא יכלו לעשות

" וּלְהוֹרֹת נָתַן בְּלִבּוֹ" (ל"ה, ל"ד)
ישנם בעלי מלאכה היודעים לעבוד במומחיות, בין בעבודת כפיים ובין בעבודה משרדית, אך אינם יודעים ללמד את מלאכתם לאחרים כדבעי. ויש כאלה שאף אם יודעים הם ללמד, אין הם מעוניינים לעשות כן.
אצל בצלאל ואהליאב היה הדבר הפוך. מעיקרא הם לא ידעו כלל את מלאכתם; הרי זה עתה יצאו ממצרים מעבודת פרך קשה, ומניין להם להיות בקיאים בעבודות צורפות ורקמה עדינות? אלא כיון שהיה להם רצון עז לעבוד לצורך המשכן, נתן בהם הקב"ה חכמת לב מיוחדת להבין את מלאכתם. ולא זו בלבד, אלא אף ידעו – וגם רצו – להסביר ולהורות לאחרים את המלאכה המיוחדת להם: "ולהורות נתן בלבו".
זו כוונת המשנה (אבות פ"א מ"א): "והעמידו תלמידים הרבה". צריכים בעלי התורה להעביר את חכמתם לדורות הבאים. התורה צריכה לעבור מדור לדור, ולמלמדי התורה יש רווח עצום של "ומתלמידי יותר מכולם" (עין תענית ז'.).

 

גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
  
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ז
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך