To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
תשעה באב | קול צופייך - ראה | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - ראה
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - שו''ת בנושא שאלות המאזינים

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד


פירוט הנושאים שעלו בשידור:

 

 • האם לפי הקבלה צריך לספור העומר אחר ערבית
 • מתי צריכים לשאול רב על קריאת שם לילד, קריאת שם לילד בראשי תיבות.
 • שיעור החייב בחלה בברכה ובלי ברכה
 • אמירת לשם יחוד בספירת העומר.
 • הנוסח בלשם יחוד בספירת העומר בתפילת ערבית בשבת, האם המשיח יכול להגיע בערב שבת ובמוצאי שבת.
 • כניסת כוהנים לקברי אבות וקבר רחל, כניסתם לקברי תנאים וכדו'.
 • מי חיבר את הספר תורה לשמה.
 • האם אפשר ליסד את הסנהדרין עכשיו, מתי תתגלה התכלת.
 • אחר פסח התברר ששכחו להביא לרבנות כמה טפסים של מוכרי חמץ מה הדין, מכירת חמץ על ידי יפוי כח באינטרנט.
 • איך לנהוג בבר מצוה שחלה ביום הזכרון וההורים רוצים לדחות אותה.
 •  האם לאפשר לגויים שבאו להתנדב בארץ להכנס לבית הכנסת בזמן התפילה בשבת וכן להראות להם את הספר תורה.
 • האם חתן יכול ללכת תוך ארבעים יום לחתונתו של אחר.
 • מצה עשירה שעברה עליה הפסח ולא נמכרה נחשבת כחמץ שעבר עליו הפסח.
 • האם צריך לעשות התרת נדרים על כך שקיבל על עצמו לא לאכול מוצרים שלא נטחנו אחר הפסח.
 • דין משקין גלוין בזמן הזה.
 • מקום קבורת שמואל הנביא.
 • מתי רצוי לבוא לציון רשב"י.
 • ספרדי המתפלל במניין של אשכנז איך ינהג בעלינו לשבח.
 • האם לשנות את מקום אכילתו כדי להשלים אכילתו לשיעור כזית כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה.
 •  כוונות בספירת העומר באתה גיבור לעולם ה' ובכל מה שכתוב בסידורים.
 • שק קמח שהיה תחת מיטה שישנו עליה.
 • הקדמת אזכרה כשיש חשש שלא יגיעו אנשים, אזכרה באחד עשר חודש.
 • הקדמת אזכרה ועליה לבית העלמין בניסן.
 • האם אפשר לאכול קודם ספירת העומר, זהירות לא לאכול חצי שעה קודם צאת הכוכבים.
 • הרב לא ממליץ על עלון "קולך".
 • לא להכניס דפי פרסומות שבאים עם דפי פרשת שבוע לבית הכנסת.
 • האם מותר להנחות אדם שנוסע בשבת ברכב אל מחוז חפצו.
 • חזרה על מלים ב"בצאת ישראל ממצרים".
 • מה לעשות כשאחד השכנים בבניין רוצה להשכיר דירתו לפועלים גויים.
 • הליכה לחוג לריקודים בספירת העומר.
 • האם המתפלל בפלג המנחה בערב שבת יכול לספור ספירת העומר קודם צאת הכוכבים.
 • תספורת לנשים בספירת העומר, אשה שמפריעה לה לטבילה, רווקה שמפריע למראה שלה.
 • האם מותר לשמוע מוזיקה בספירת העומר לשם מצב רוח טוב וכדו'.
 • האם מותר לשמוע שירים בספירת העומר מערוצי הקודש, מדוע מותר להם לשדר שירים.
 • אדם שלא עושה מכירת חמץ מפני שמחמיר על עצמו האם מותר לו אחר הפסח לאכול חמץ שנמכר בפסח.
 • חזן שאמר משיב הרוח במקום מוריד הטל.
 • הריגת זבובים ויתושים ביום חול.
 • האם אפשר להקדים טבילה ביום שישי לפני חצות מפני שאחר חצות המים מלוכלכים.
 • האם מותר לומר לגוי שידליק מזגן בשבת.
 • האם יש סיכוי למצוא כעת עוד כתבים של הבן איש חי בעירק, נשמתו של הבן איש חי בהר הזיתים.
 • האם אפשר להניח תפילין שימושא רבא בפרהסיא.
 • תפילין רש"י ור"ת האם להניחם ביחד או לחוד, מאיזה גיל המנהג להניח תפילין דר"ת.
 • חמץ ששייך לקופת תלמוד תורה ששייכת להורים והתלמוד תורה עשה מכירת חמץ וההורים והגננת לא עשו.
 • גשמים שירדו אחר שהתחילו לומר מוריד הטל, איך יברך על רעמים ששומע, דעת הרמב"ם על הרהור כדיבור.
 • שליח למכירת חמץ, אדם שמכר את חמצו של חברו בלא שהלה מינהו שליח ואחר כך בא ואמר לו.

 

 

תוכנית לערב שבת פרשת מטות-מסעי שודר ברדיו קול ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת פינחס - שו''ת - שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת בלק - שו''ת - שאלות המאזינים
  
תוכנית לערב שבת פרשת חקת - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת קרח - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת שלח לך - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת בהעלותך- שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת שבועות - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת במדבר - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת בהר-בחוקותי - שו''ת בנושא ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת אמור - שו''ת בנושא שאלות ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת אחרי קדושים - שו''ת בנושא ..
  
כתוב תגובה
שודר ברדיו קול האמת ערב שבת פרשת שמיני - כה' ניסן תשס''ד
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת ראה התשע''ז ..
להמשך
קול צופייך - פרשת עקב התשע''ז ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ואתחנן ..
להמשך