To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - שו''ת בנושא שאלות המאזינים

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד


פירוט הנושאים שעלו בשידור:

 

 • האם לפי הקבלה צריך לספור העומר אחר ערבית
 • מתי צריכים לשאול רב על קריאת שם לילד, קריאת שם לילד בראשי תיבות.
 • שיעור החייב בחלה בברכה ובלי ברכה
 • אמירת לשם יחוד בספירת העומר.
 • הנוסח בלשם יחוד בספירת העומר בתפילת ערבית בשבת, האם המשיח יכול להגיע בערב שבת ובמוצאי שבת.
 • כניסת כוהנים לקברי אבות וקבר רחל, כניסתם לקברי תנאים וכדו'.
 • מי חיבר את הספר תורה לשמה.
 • האם אפשר ליסד את הסנהדרין עכשיו, מתי תתגלה התכלת.
 • אחר פסח התברר ששכחו להביא לרבנות כמה טפסים של מוכרי חמץ מה הדין, מכירת חמץ על ידי יפוי כח באינטרנט.
 • איך לנהוג בבר מצוה שחלה ביום הזכרון וההורים רוצים לדחות אותה.
 •  האם לאפשר לגויים שבאו להתנדב בארץ להכנס לבית הכנסת בזמן התפילה בשבת וכן להראות להם את הספר תורה.
 • האם חתן יכול ללכת תוך ארבעים יום לחתונתו של אחר.
 • מצה עשירה שעברה עליה הפסח ולא נמכרה נחשבת כחמץ שעבר עליו הפסח.
 • האם צריך לעשות התרת נדרים על כך שקיבל על עצמו לא לאכול מוצרים שלא נטחנו אחר הפסח.
 • דין משקין גלוין בזמן הזה.
 • מקום קבורת שמואל הנביא.
 • מתי רצוי לבוא לציון רשב"י.
 • ספרדי המתפלל במניין של אשכנז איך ינהג בעלינו לשבח.
 • האם לשנות את מקום אכילתו כדי להשלים אכילתו לשיעור כזית כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה.
 •  כוונות בספירת העומר באתה גיבור לעולם ה' ובכל מה שכתוב בסידורים.
 • שק קמח שהיה תחת מיטה שישנו עליה.
 • הקדמת אזכרה כשיש חשש שלא יגיעו אנשים, אזכרה באחד עשר חודש.
 • הקדמת אזכרה ועליה לבית העלמין בניסן.
 • האם אפשר לאכול קודם ספירת העומר, זהירות לא לאכול חצי שעה קודם צאת הכוכבים.
 • הרב לא ממליץ על עלון "קולך".
 • לא להכניס דפי פרסומות שבאים עם דפי פרשת שבוע לבית הכנסת.
 • האם מותר להנחות אדם שנוסע בשבת ברכב אל מחוז חפצו.
 • חזרה על מלים ב"בצאת ישראל ממצרים".
 • מה לעשות כשאחד השכנים בבניין רוצה להשכיר דירתו לפועלים גויים.
 • הליכה לחוג לריקודים בספירת העומר.
 • האם המתפלל בפלג המנחה בערב שבת יכול לספור ספירת העומר קודם צאת הכוכבים.
 • תספורת לנשים בספירת העומר, אשה שמפריעה לה לטבילה, רווקה שמפריע למראה שלה.
 • האם מותר לשמוע מוזיקה בספירת העומר לשם מצב רוח טוב וכדו'.
 • האם מותר לשמוע שירים בספירת העומר מערוצי הקודש, מדוע מותר להם לשדר שירים.
 • אדם שלא עושה מכירת חמץ מפני שמחמיר על עצמו האם מותר לו אחר הפסח לאכול חמץ שנמכר בפסח.
 • חזן שאמר משיב הרוח במקום מוריד הטל.
 • הריגת זבובים ויתושים ביום חול.
 • האם אפשר להקדים טבילה ביום שישי לפני חצות מפני שאחר חצות המים מלוכלכים.
 • האם מותר לומר לגוי שידליק מזגן בשבת.
 • האם יש סיכוי למצוא כעת עוד כתבים של הבן איש חי בעירק, נשמתו של הבן איש חי בהר הזיתים.
 • האם אפשר להניח תפילין שימושא רבא בפרהסיא.
 • תפילין רש"י ור"ת האם להניחם ביחד או לחוד, מאיזה גיל המנהג להניח תפילין דר"ת.
 • חמץ ששייך לקופת תלמוד תורה ששייכת להורים והתלמוד תורה עשה מכירת חמץ וההורים והגננת לא עשו.
 • גשמים שירדו אחר שהתחילו לומר מוריד הטל, איך יברך על רעמים ששומע, דעת הרמב"ם על הרהור כדיבור.
 • שליח למכירת חמץ, אדם שמכר את חמצו של חברו בלא שהלה מינהו שליח ואחר כך בא ואמר לו.

 

 

תכנית לערב שבת פרשת אחרי קדושים שודר ברדיו קול ..
  
תכנית לערב שבת פרשת תזריע מצורע שודר ברדיו קול ..
  
תכנית לערב שבת פרשת שמיני שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שביעי של פסח שודר ברדיו קול האמת - ..
  
תכנית לערב שבת פרשת צו שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת ויקרא שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת ויקהל פקודי שודר ברדיו קול ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת כי תשא שודר ברדיו קול האמת ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת תצוה שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת תרומה שודר ברדיו קול האמת ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת משפטים שודר ברדיו קול האמת ..
  
תוכנית לערב שבת פרשת יתרו שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
כתוב תגובה
שודר ברדיו קול האמת ערב שבת פרשת שמיני - כה' ניסן תשס''ד
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך