To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - בראשית
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
תשובה מאהבה ותשובה מיראה - סרטון מדהים
סוגי התשובה - תשובה מאהבה - תשובה מיראה - חומץ שהוא יין - ויין שהוא חומץ. סרטון מדהים ומעורר לתשובה צפו.
דיני תקיעת שופר הלכה למעשה - כולל הדגמות
  
הוצאות מצווה והוצאות שבת ויום טוב ה' מחזיר! לא ..
  
התנערי מעפר קומי - משל נפלא לימי הרחמים והסליחות
  
חביות היין של רב הונא מוסר לתשובה שלימה - ראש השנה
  
הכנות לראש השנה - לימוד ההלכות והכנת התפילה
  
מעלת יום ראש השנה ותשובה מאהבה
  
כתוב תגובה
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת ויצא ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תולדות ..
להמשך
קול צופייך - פרשת חיי שרה ..
להמשך