To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
תכנית לערב שבת פרשת אחרי קדושים שודר ברדיו קול האמת ערב שבת - שו''ת - שאלות המאזינים

פרשת אחרי מות קדשים

* עליה ביום ההילולא לציון רשב"י

* מהו המרחק הנחשב לאדם שהגיע לציון

* יכול לתת 12% מעשרות

* עץ הדר שעבר ממקום למקום לענין ערלה

* מנהג ההפטרה

* כשיוצא מהשירותים ורוצה מיד לעשות נטילת ידיים לסעודה

* ענין המילה "וארעא" בקדיש

*  הקפדה על האות האחרונה בתפילין לילדים

* כאשר קם בבוקר ומיד צריך לנקביו ומתי יטול ומתי יברך

* למי יש מעלה גדולה יותר לעליה או לפתיחה וכו'

* הזכרה של שם השם בחצאי פסוקים וכו'

* עשית חור בשבת בשקית עם מים שבתוך החמין

* טבילת כלי חשמל

* אכילת עוף ללא בדיקת צומד הגידים

* נטילת ידיים לאכילה

* איתר הכותב בשמאל ועושה מלאכות בימין באיזו יד יניח תפילין

* איתר לענין קשירת הנעלים

*נטילת ידיים לתפילה באמצע הלימוד

* הבן איש חי לא סותר את מרן

* שימוש בשבת במקרר אמנה שמיצר קרח

* מתקן מי עדן לחמים וקרים בשבת

* זוהר לאשה

* קריאת תהילים בלילה

* חידוש בגדים וכלים בעומר

* מים אחרונים לאשה

* חבישת פאה או פאה עם כובע

* אירוח במלון המחלל שבת

* שכח עבור מי נדר לתרום

* ענין 'חי רוטל'

* ארץ ישראל , ההתנתקות

* אביו מתנגד לכך שיגדל זקן עד שבועות

* מנגן בשמחה מעורבת וריקודים נפרדים

* סגולה לקום בנ"ץ

* לנגן בבת מצוה בימי הספירה

* מנהג המלח בשעת ספירת העומר

* האם השוקולד שבופלה מצטרף לגבי ברכה אחרונה

* קדושת הדברים שפורקו בזמן שיפוץ בית הכנסת

* בחמין העומד להישרף מה ניתן לעשות בשבת

* החזקת חיה טמאה בבית

* דין תזמורת לבת מצוה בעומר

* נטילת ידיים לתינוקות

* שינוי שם

* חלום רע

* זמן אכילת המצה בפסח שני וברכתה

* תפילין בשק או בילקוט

* מתגלח בעומר אבל לא מסתפר

* שוקולד שבופלה מצטרף לברכת נפשות

* הפסקה באמצע התפילה

* קנית נעלים בספירת העומר

* מה דינו של זוהר ברג

* שבר כפיקוח נפש

תכנית לערב שבת פרשת ראה שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת עקב שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת ואתחנן שודר ברדיו קול האמת ..
  
תכנית לערב שבת פרשת דברים שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת מטות שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת פינחס שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת בלק שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת חוקת שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת קרח שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת נשא שודר ברדיו קול האמת ערב ..
  
תכנית לערב שבת פרשת בהר - בחוקותי שודר ברדיו קול ..
  
תכנית לערב שבת פרשת אמור קדושים שודר ברדיו קול ..
  
כתוב תגובה
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך