To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית` • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
י''ד חשוון התשע''ד

 

•    תפילה מועילה לאדם באופן פרטי ולעולם כולו באופן כללי. גם תפילה על אדם חולה הזקוק לנטילת תרופות תיקנו לומר תפילה קודם לקיחתה כדי שידע יזכור ויבין שאף על פי שהוא לכאורה מתרפא בדרכי הטבע על ידי נטילת התרופה- עדיין הקב"ה הוא זה שמרפא. 

 

•    ראש חודש שחל ביום ראשון עלול להיכנס  למחלוקת הפוסקים בסעודה שלישית, כיוון שאם מסיים את הסעודה אחרי השקיעה אז מצד אחד כבר נכנס יום ראש חודש אבל מצד שני הוא עדיין בשבת, ולכן ישנה מחלוקת באמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא". הטוב ביותר שיסיים את סעודתו קודם השקיעה ויאמר רק רצה והחליצינו.

 

•    בפרשה מסופר על הברכות שהעניק יצחק ליעקב. מידתו של יצחק היא מידת הגבורה ואכן, הוא נעמד במלחמה כשהיה צריך נגד הפלישתים שסתמו את הבארות, ולא רק במובן הגשמי של העניין אלא גם במובן הרוחני- שחסמו את חכמת התורה.

 

•    המפרשים הסבירו את שמות הבארות של יצחק ברמזים שונים. עיקר העניין הוא לדעת שאנחנו מחוברים לאבותינו ואבות אבותינו, ואם הם התוו לנו את הדרך וחפרו לנו בארות רוחניים- אנחנו מצווים לשמור עליהם לדורות.

 

קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תש''ס - הלכות קידוש
  
קול צופייך - פרשת תולדות תשס''א - הלכות שמיטה
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ב - הלכות קידוש
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ג - הלכות וענייני ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ד - ברכות הריח
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס"ה - לימוד הנהגה ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ו - כיבוד אב ואם
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ז – יציאה לחו''ל
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ח – הלכות תפילה
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
21/11/2014 | אריאל לוי
חזק וברוך! כל שיעור ממו"ר זצ"ל מחזיר לנו את הטעם לחיים. מתגעגעים...
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 20 - פרשת תולדות - כ''ד חשוון תשנ''ח - 24.11.97
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עצרת תפילה וזעקה נגד חובת הגיוס
  
אמירת סליחות ע''י בני ישיבה בחודש אלול
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך