To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אשת חיל

תכנים, סיפרים, וסגולות מותאמים לבנות ישראל  
חיפוש במדור זה
       
סגולה לחולה - להוסיף נרות בעת הדלקת נרות שבת קודש
לשון מרן הרב זצוק"ל : להוסיף בע"ש עוד שני נרות, א) רבי מאיר בעל הנס ב) רבי שמעון בר יוחאי. זכותם תגן
כ''ג חשוון ה'תשע''ד

לעשות כפרה בעוף או בכסף כנזכר לעיל ולהוסיף ולהדליק ביום שישי לפני הדלקת נרות שתי נרות בשמן זית אחד לזכות ר' מאיר בעל הנס והשני לזכות ר' שמעון בר יוחאי ובמוצאי שבת לקחת את השמן הנשאר בכוסיות ולמרוח על החולה במקום שיש שם את החולי ועניין זה מסוגל לרפואה.

סגולה לחולה - נדבת שמן למאור
  
סגולה לחולה - שינוי השם
  
סגולה לחולה - תהילים בציון הרב חיד''א
  
סגולה לחולה - בדיקת תפילין ומזוזות
  
סגולה לחולה - עשיית כפרות בתרנגולים או כסף
  
סגולה לחולה - ילך אצל חכם
  
כתוב תגובה
ספר - ישועות מרדכי
אשת חיל לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך