To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הכנה נוספת לכבוד שבת ב''בין השמשות ''
מובא ב"בן איש חי" בשם "מדרש תנחומא" כי מצוה להוסיף ולהכין לשבת בבין-השמשות. אם בזמן "בין-השמשות" כבר נמצא בבית-הכנסת, מתי צריך להוסיף הכנה זו לכבוד שבת, האם בבין-השמשות ממש או לפני כן ?
אין הכוונה שיעשה הכנה זאת בבין-השמשות ממש, אלא לפני שהולך להתפלל מנחה של ערב-שבת קודש, ואנו רגילים לומר שהבעל יכין לאשה את נרות השבת להדלקה לפני ההדלקה.
לבישת בגדים לכבוד שבת שגוהצו בתחילת השבוע
  
גילוח בערב שבת
  
תספורת בערב שבת לאחר חצות
  
הפרשת חלה בערב שבת - אחר חצות
  
עשיית מלאכה בערב שבת מזמן ''מנחה''
  
כיבוס בגדים במקום הצורך ביום שישי
  
שניים מקרא ואחד תרגום וחוק לישראל
  
יציאת ידי חובה של רחיצה, באמצעות טבילה
  
רחיצה לכבוד שבת ביום שישי
  
כוונה לטבילת יום שבת, ביום שישי
  
זמן הטבילה במקווה
  
זמן רכישת צרכי שבת
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך