To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
ראש חודש שחל בשבת
כשאנו זוכים לשתי קדושות - קדושת ראש חודש, וקדושת שבת ישנם תוספות מיוחדות בתפילה ובשאר דברים
ט''ו חשוון התשע''ד

• ראש חודש שחל בשבת - מתפללים כבכל שבת,
ומוסיפים "יעלה ויבוא". מוציאים שני ספרי תורה, הראשון
לקריאת פרשת השבוע ובו שבעה עולים, והמפטיר קורא
בספר השני בפרשת ראש חודש, מ"וביום השבת" עד
"ונסכו". אחר כך מפטירים "השמים כסאי", ובתפילת מוסף
אומרים: "אתה יצרת".


• לדעת האשכנזים ולדעת הספרדים אומר המשלים
(העולה השביעי) חצי קדיש; אולם לדעת ה"משנה ברורה",
כשמסיימים לקרוא בספר הראשון מניחים לידו את הספר
השני ואומרים חצי קדיש. והספרדים אומרים שוב חצי
קדיש לאחר קריאת המפטיר.

ענייני ראש חודש
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך