To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שאילת גשמים
ז' חשווון תשע''ד

 

• שואלים את הגשמים החל מיום ז' במרחשון בארץ
ישראל, כיון שבזמן המקדש היו העולים לרגל חוזרים
לבתיהם בימים אלה, וחז"ל רצו לאפשר להם לחזור מבלי
שירדו עליהם גשמים. שואלים את הגשמים עד מנחה של
ערב פסח ועד בכלל.


• אדם שמסופק אם שאל גשמים, בתוך שלושים יום מז'
במרחשון – חוזר. אבל אם אמר תשעים פעם את הנוסח
הנכון לחורף, ואחר כך הסתפק – אינו חוזר. לספרדים יש
לומר תשעים פעם: "רופא חולי עמו ישראל", "ברך עלינו";
לאשכנזים יש לומר: "ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן טל
ומטר לברכה", ולא מספיק שיאמרו רק: "ותן טל ומטר
לברכה".

החליף תפילה של שבת בשל יום חול
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך