To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: תמוז תשע"ד
ארכיון שיעורים
קפז סעיף י יא שיעור שלישי
להמשך
נדה
תמוז   תשע"ו
תתאה גבר - עילאה גבר
להמשך
בשר וחלב
תמוז   תשע"ו
שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו
להמשך
בין המצרים
תמוז   תש"ס
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה
להמשך
בין המצרים
תמוז   תש"ס
יעלה ויבוא בברכת המזון
להמשך
ברכות
תמוז   תשע"ו
חמש תעניות - ה'תש''ס
מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית
להמשך
בין המצרים
תמוז   תש"ס
תפלה בשעת צרה - ה'תש''ס
תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד
להמשך
תפילה
תמוז   תש"ס
פרשת פנחס- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ה
פרשת בלק - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ה
קול צופייך - פרשת בלק תשע''ה - בנושא ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול
להמשך
בלק
תמוז   תשע"ה
פרשת חוקת - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ה
קול צופייך - פרשת חוקת תשע''ה - וינטלם וינשאם כל ימי עולם
וינטלם וינשאם כל ימי עולם
להמשך
חוקת
תמוז   תשע"ה
פרשת קרח תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ה
פרשת מסעי - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ד
פרשת מטות - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ד
פרשת פינחס - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ד
פרשת בלק - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תמוז   תשע"ד
אזכרה לנדיב הנעלה - מר משה ספרא
שיעור ואזכרה לעילוי נשמת האיש הכשר, הנגיד הנכבד, אוהב התורה ולומדיה ה"ה מר משה ספרא ז"ל בביהמ"ד : "דרכי הוראה לרבנים"
להמשך
אירועים
תמוז   תשע"ד
פנחס הוא אליהו - הרב אפרים לאנידו - רב העיר סאו פאולו - ברזיל
שיעור נפלא בפרשת שבוע, וענייני מוסר ומידות, שמסר הרב אפרים לאנידו שליט"א רבה של קהילת סאו פאולו ברזיל - בביקורו בארץ ישראל - בפני רבני בית המדרש: "דרכי הוראה לרבנים"
להמשך
מוסר ומידות
תמוז   תשע"ד
שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
תורה
תמוז   תשנ"ז
הסמכת 250 רבנים - יורה יורה
חלוקת תעודות הסמכה ל - 250 רבנים מבית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" בראשות בנו של מרן הרב זצוק"ל הרה"ג הרב יוסף אליהו שליט"א
להמשך
אירועים
תמוז   תשע"ג
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר לחורבן
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת חוקת - תשנ''ח - תקציר איסורי שבת נפוצים
חוקה מוחלטת וברורה במצוות התורה • קיום המצוות כדי לעשות נחת רוח לבורא ית' • מצוות השבת • סוגי בישול שונים ואיסורים שבהם • בישול בשבת • בורר בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
פינחס זכה לברית לעולם בזכות קנאותו • אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ח - דיני בין המצרים
בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ח
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
בין המצרים
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת
להמשך
קורח
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
מדוע כעס בלק מאוד על בלעם רק בפעם השלישית שניסה לקלל •איסור מלאכות השבת: מלאכת דש - סוחט - ספוג בשבת – מלבן • ניגוב ידיים במים • שריית בגד במים • טיפול בפצע בגוף בשבת
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין המצרים
טענות זמרי בן סלוא כנגד משה רבינו ע"ה • גיור כהלכה • נישואין ואירוסין בשלושת השבועות • מדוע צמים ומתענים בי"ז בתמוז • איסורים בערב הצום • אמירת עננו • אכילה ביום התענית לפני עלות השחר
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב
המשך דיני שלושת השבועות • מה אירע לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • דינים הנוהגים מראש חודש אב והלאה - כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בימים אלו • שימוש בסדינם מכובסים • דיני רחיצה וגילוח
להמשך
דברים
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בלק תש''ס - תפלה בשעת צרה
קללת בלק ובקשתו שבלעם יקלל את עם ישראל • תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד
להמשך
בלק
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת פנחס - תש''ס - חמש תעניות
פנחס מקבל ברית כהונת עולם בעבור מחאתו על חילול ה' • מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית
להמשך
פינחס
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת דברים תש''ס - שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו
להמשך
דברים
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן המיצרים
הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ט
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ינהג מי שאינו מתענה
להמשך
בין המצרים
תמוז   תשנ"ח
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
בין המצרים
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''א - מיזוג אויר ושעון שבת
גרם כיבוי – האם מותר או אסור – כל האופנים • שימוש ב"שעון שבת" בשבת ובערב שבת • נגיעה ושינוי ה "שעון שבת" בשבת • מכשירים שעובדים על ידי טרמוסטט • קרח בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''א - סעודה רביעית ודיני י''ז בתמוז
מעלתה של סעודה רביעית - סעודת מלווה מלכה • אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה של ערב התענית • חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז • דברים האסורים ביום התענית • דיני אמירת עננו
להמשך
בלק
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''א - דיני בין המצרים ואבילות
ברכת שהחיינו והטוב והמטיב • ברכת שהחיינו על פרי או בגד חדש בבין המצרים ביום חול או בשבת • בין המצרים ימי דין - להיזהר מסכנות בבין המצרים • שירה וזימרה בימים אלה • נישואין בימים אלה
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
גבולות והבטחת ארץ ישראל • שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין המצרים מראש חודש אב
הפטרה בשבתות של שלושת השבועות • הפטרה של ראש חודש אב שחל בשבת • מכירה לגוי דבר האסור לישראל, בחשש שימכור לישראל שוב • לעג לרש במתים • משנכנס אב ממעטים בשמחה • דיני שבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ב - מהלכות שבת
מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת פנחס תשס''ב - אור חיים הקדוש – י''ז בתמוז
מעלתו של אור החיים הקדוש • פינחס מנע חילול ה' והתבוללות • מהו "ברית כהונת עולם" • מעלתם של עם ישראל לעומת אומות העולם • מעלתם של הכהנים • מעלת בית המקדש • צום י"ז בתמוז ושלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ג - דיני תשעת הימים
כבודו של משה רבינו מול עם ישראל • הנהגת משה רבינו יחד עם שופטים • משה רבינו מטיף מוסר לעם ישראל • לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב • רחיצה במים חמים וקרים בשבוע שחל בו תשעה באב • שבת חזון
להמשך
דברים
תמוז   תשס"ג
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
בין המצרים
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ג - שבת, תורה, ותפילין
קיום מצוות צריך להיות גם בהיות האדם בבית וכל שכן בחוץ • בלעם מברך את ישראל בעל כורחו • כוח הדיבור • הנחת תפילין • מעלת לימוד התורה • כוונה בקיום המצוות • כוונה בתפילה
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ג - הלכות תענית
קדושתו ומדרגתו הגבוהה של אור החיים הקדוש • ברית כהונת עולם לפנחס ולזרעו • תענית י"ז בתמוז - ימי בין המצרים ימי דין ופורענות • שהחיינו בבין המצרים • דיני צום י"ז בתמוז • אמירת "עננו".
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות נדרים
מעלת וכוח הדיבור • עניין הנדרים • עוון וחומרת לשון הרע • מצוות תלמוד תורה • שילוב של פרנסה ולימוד תורה • אסור לאדם לידור ללא סיבה או מטרה • דין הנודר בכתיבה או בחלום
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ג
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
בין המצרים
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרו''מ
קיום מצוות כי כך רצון ה' • היתרון של ישראל על פני אומות העולם • מעלת אמירת נעשה ונשמע • אפר פרה אדומה • איסור כהן להיטמא למת • מעלת ביקור חולים • יציאה מארץ ישראל
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ד - הלכות תפילין
קללות בלעם שנהפכו לברכות • עם ישראל נמשל לאריה • החיבור של עם ישראל לארץ ישראל •מצוות הנוגעות לתפילין ולגודל מעלתה • סדר ומקום הנחתם • תפילין מוקצה בשבת – למה ? • שיטת רש"י ורבינו תם בתפילין
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין המיצרים, זכר לחורבן
מעלת וכוח הדיבור שמשפיע במציאות • זהירות בנדרים או שבועות • עשיית תשובה בבין המצרים • הנהגות זכר לחורבן במשך השנה, ובבין המצרים • אמירת תיקון חצות ביום • מהלכות מוקצה.
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת מטות - תשס''ה - זכר לחורבן ביהמ''ק, בין המיצרים
עניין נדרים והפרתן • הגעלת כלים שבלעו דבר איסור • האם יש חובה להגעיל כלי זכוכית ? • מנהגי שלושת השבועות - זכר לחורבן • ימי בין המיצרים
להמשך
מטות
תמוז   תשס"ה
קול צופייך - פרשת מסעי - תשס''ה - בין ר''ח לתשעה באב
שהותם של בני ישראל במדבר • הליכת עם ישראל - לארץ ישראל • משה רבינו והכניסה לארץ • מצוות בתחומי ארץ ישראל • תרומות ומעשרות • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות וציפייה לגאולה
להמשך
מסעי
תמוז   תשס"ה
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
קדושת דיבור האדם • התרת נדרים ביחיד מומחה • זהירות בנדרים • נדבר בלב • נדר בחלום ולדבר מצווה • הפרת הנדר על ידי פתח וחרטה • נדרי אשתו • הפרשת תרומות ומעשרות במחשבה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ז - הנחת תפילין
קללות בלעם שהופכות לברכות • "לא מדובשך ולא מעוקצך" • עם ישראל כאריה וכלביא • מצוות התפילין כאות וכסימן • סדר הנחת התפילין • מעלת וקדושת התפילין • הנחת תפילין במקרים
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ז
קול צופייך - פרשת פנחס - תשס''ז – הלכות תענית וימי בין המיצרים
קדושת עם ישראל במצרים • צניעותן של בנות ישראל • תענית י"ז בתמוז • הטעם העיקרי לתענית ואלו הפטורים ממנה • ימי בין המצרים ימי דין • מנהגי אבלות בשלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות נדרים
קדושת דיבורו של האדם • התרת נדרים דווקא במומחה • הגעלת כלים • טבילת כלים • חציצה בכלי • זהירות בנדרים • נדרים לזירוז במצוות • התרת נדרי אשתו
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך