To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: כסליו תשמ"ח
ארכיון שיעורים
הטמנה בשבת - סימן רנג
להמשך
שבת
כסליו   תשע"ו
זמן הדלקת נר חנוכה - ראש בית המדרש הרב יוסף אליהו שליט''א
האם הזמן המהודר להדליק הוא דווקא בשקיעה או צאת הכוכבים, מה דין בחורי ישיבות וחיילים, ומה יעשה אם איחר את זמן ההדלקה יותר משיעור צאת הכוכבים
להמשך
חגים וזמנים
כסליו   תשע"ו
הלכות חנוכה - הרב ישראל אברג'ל שליט''א
שיעור בהלכות חנוכה שנמסר ע"י הרב ישראל אברג'ל שליט"א ראש מוסדות "רב פעלים" ובנו של רבי יורם אברג'ל זצ"ל בהשתתפות ראש בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" הרב יוסף אליהו שליט"א
להמשך
חגים וזמנים
כסליו   תשע"ו
הטמנה במקצת
להמשך
שבת
כסליו   תשע"ו
קול צופייך - פרשת ויצא תשע''ו - אין סומכין על הנס
מסירות נפש בדרך לגאולה • מתתיהו ובניו בדורנו • מיגון של מלכי המלכים • שמחים על הנס • שכינה איננה בטלה
להמשך
ויצא
כסליו   תשע"ו
פרשת מקץ- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
כסליו   תשע"ה
קול צופייך - פרשת מקץ תשע''ה - הלכות חנוכה
שיעור מרתק בענייני החנוכה מפי הרה"ג שמואל אליהו שליט"א - צפייה מהנה!
להמשך
מקץ
כסליו   תשע"ה
פרשת וישב - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
כסליו   תשע"ה
עיונים בהלכות שביעית - מורנו הרב יוסף אליהו שליט''א
"דבר בעיתו מה טוב" לאוהבי התורה החפצים להתעמק בהלכות שביעית שיעור מעמיק בהלכות שביעית מפי מורנו הרה"ג הרב יוסף אליהו שליט"א ראש בית המדרש
להמשך
שביעית
כסליו   תשע"ה
קול צופייך - פרשת וישב - תשע''ה - נאמנות בכשרות
"בכל ביתי נאמן הוא" שיעור מרתק בענייני כשרות ובפרט בנושא נאמנות בהלכות כשרות, עד כמה ניתן להאמין לאדם בענייני כשרות? ולמי ניתן להאמין? ועוד.. צפייה מהנה!
להמשך
וישב
כסליו   תשע"ה
פרשת וישלח - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
כסליו   תשע"ה
קול צופייך - פרשת וישלח - תשע''ה - ימים טובים בהלל והודאה
והיה כנגן המנגן.. שיעור נפלא בעניין השמחה וההודאה מפי מורנו הרב שמואל אליהו שליט"א - צפייה מהנה
להמשך
וישלח
כסליו   תשע"ה
פרשת ויצא - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
כסליו   תשע"ה
דיני מלאכת - ''נולד'' - ו''ממרח'' בשבת
איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
שבת
כסליו   תשנ"ט
פרשת ויצא - תשע''ד -חיים כלהכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
כסליו   תשע"ד
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה • כל דיני הדלקת הנר וזמן תפילת מנחה וערבית בימי החנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ח
הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ד' - ה'תשנ''ח - דיני נותר השמן ויום שמיני של חנוכה
ופירסום הנס בחנוכה • הדלקת החנוכייה בערב שבת ובמוצאי שבת • הדלקה בבית הכנסת • הודאה בהלל ובעל הניסים • סדר הקריאה בבית הכנסת בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ט
מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים שבכל דור
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה חלק ב' - ה'תשנ''ט
הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ט (וחלקת תעודות לאנשי הביטחון)
מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • טקס חלוקת תעודות "יורה יורה" לרבני בית המדרש
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ד'
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על התנהגות עם אויבי ישראל • הודאה על הניסים בנר חנוכה • זמן הדלקת נר חנוכה בחול ובערב שבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ב'
אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
מקץ
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח בשבת
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ב'
היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ט
ברכות הדלקת נרות חנוכה - ה'תש''ס
משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
הלכות חנוכה - ה'תש''ס
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת תולדות - תש''ס - הלכות קידוש
הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות - קידוש במקום סעודה • מה נקרא "סעודה" • כוס של ברכה • דיני קידוש בליל שבת קודש
להמשך
תולדות
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויצא - תש''ס - ברכות הדלקת נרות חנוכה
הבטחת הארץ ליעקב אבינו • משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
ויצא
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת וישלח - תש''ס - הלכות חנוכה
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
וישלח
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויצא תשס''א - הלכות שמיטה והלכות חנוכה
מוסר השכל מיעקב אבינו על הדרך בעבודת ה' • שמן של חנוכה • הנאה מהנרות • הדלקת נרות חנוכה משמן שביעית • גוף החנוכיה - תשמיש מצווה או תשמיש קדושה ? • הדלקת נרות בערב שבת שחל בחנוכה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישלח תשס''א - מהלכות הפרשה חלה
מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ • הפרשת חלה מבצק • שיעור הקמח על מנת להפריש בברכה • הפרשה על כל הקמח • ברכה על ההפרשה • הדלקת נר חנוכה • עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''א - הלכות חנוכה
עוצמת נס שבחג החנוכה • בין שלל מטרות הנס - מניעת חילול ה' • זמן ההדלקה ועד מתי אפשרי להדליק בברכה • הדלקה בבית הכנסת ובמוצאי שבת • סדר הברכות • הקריאות בתורה בימי חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת מקץ תשס''א - הלכות חנוכה
הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה • הזכרת על הניסים ויעלה ויבוא • טילטול הנרות לאחר שכבתה החנוכיה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"א
הלכות חנוכה - ה'תשס''ז
נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ההדלקה • הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ז
חנוכה הלכה למעשה - ה'תשס''ח
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ב - הלכות קדושת בית הכנסת
תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר המוריה • קדושת בית כנסת ובית המדרש • בית כנסת - כבית המקדש
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ב - הלכות חנוכה א'
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו הרשע • מידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מצוות קידוש החודש • קידוש החודש על ידי בית דין • נס חנוכה • שמן וברכות ההדלקה • הודאה על הנס
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ב - הלכות חנוכה חלק ב'
צדיקים בעולם הזה אינם ישיבתם בשלווה • הגדרת המהדרין מן המהדרין בחנוכה • אכילת מאכלי חלב בחנוכה • באיזו חנוכיות אין מדליקין בהם • מי חייב להדליק, מקום ההדלקה • כל הלכות חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ב - הלכות חנוכה ג'
קריאת התורה בשבת חנוכה שחל בה בראש חודש • קדיש לאחר הקריאה בתורה • ההפטרה בשבת ראש חודש וחנוכה • הדלקה בערב שבת • הדליק את החנוכייה וכבתה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ג - בענין ארץ ישראל ודרך ארץ
איך מתנהלים מול רשע שמרמה משקר וגם מעליל עלילות בלי לכעוס ? • ירושת הארץ • האם שינה עולה כלימוד תורה? • חינוך הבנים מקטנותם • יציאה בערב שבת להתארח • תוספת מחול על הקודש • קדושת ארץ ישראל • קדושת ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ג - הלכות בעניין ריבית
עמידת יעקב מול עשיו הרשע – יהודי מול אומות העולם • איסור ריבית • ריבית בהשאלה והלוואה בין שכנים • עשיית צדקה וחסד • צדקה בזמן הזה
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ג - חנוכת המזבח וחג החנוכה
הסיבה לקריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה • הנס המיוחד שנעשה בפח השמן • רק בחנוכה "מהדרין מן המהדרין " • הזכרת "על הניסים" בחנוכה במוצאי שבת שבו מסתיים חג החנוכה • מעלת הכתב העברי • זהירות בשם ה'.
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ד - תפילת ערבית
מעלת ארץ ישראל • הכמיהה הנצחית לארץ ישראל • הבטחת הארץ לעם ישראל • כוחה של תפילה • תפילות כנגד האבות • תפילת ערבית • חינוך הילדים הקטנים • לימוד תורה בשבת • מנוחה בשבת וזמן תפילה וקריאת שמע בשבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ד - הלכות קקירת שמע ותפילה
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ד - הלכות חנוכה
מלחמות היוונים • נס המלחמה • אמירת הלל בחנוכה • הדלקת נר חנוכה • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • הדלקת אורח באכסניה • התעלות בעבודת ה'
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ה - דיני תפילה ותשלומין
בקשות יעקב על דברים רוחניים • מעשר מהשבטים • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • זמני התפילות • זמני קריאת שמע • תפילה קצרה • לימוד תורה • תפילה על הלימוד
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ה - הלכות קריאת שמע
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ה - הלכות חנוכה - א'
מלחמת בני יעקב בגויים שמסביב • האחדות הנפלאה בעם ישראל • הנזק הנוראי מהמחלוקת • התורה שורש כל יסוד העולם • מעלת התמיכה בבני תורה • מצוות פרסום הנס • מצוות הדלקת נרות חנוכה והודאה על הנס
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ה - הלכות חנוכה - ב'
חלומות עבדי פרעה שר המשקים ושר האופים • פתרון החלומות לפרעה ולשריו • ירידת יעקב למצרים • הקמת בית מדרש • פרסום הנס בחנוכה • דיני הדלקת נרות חנוכה • זמן ההדלקה ביום חול ובערב שבת • יום וקדושת ראש חודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ו - קדושת בית הכנסת
מעלת שהות הצדיק בעיר • מעלת ארץ ישראל • ירושת וכיבוש הארץ צו אלוקי • קדושת בית הכנסת • קדושת בית המדרש • מנהג בזיון בבית הכנסת • תשמישי מצווה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ו - הלכות שבת
מלאכיו של יעקב מול עשו הרשע • זהירות ונקיות מחטאים • לא להתקפל בפני גוי • זהירות מהנהגות ימי החול בשבת קודש • צורת הדיבור וההלכה בשבת • מלאכות שרגיל לעשותם בחול
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ו - הלכות חנוכה - א'
מהם הדרכים בעבודת ה' ובמידות שהורישו לנו האבות הקדושים ושנתנו אברהם ויצחק ביעקב ? • מעלת לימוד התורה • כוחו של יוסף • יוסף במצרים • מהי ההגדרה של " פירסום הנס" • הלכות חנוכה ופרטיהם
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ו - הלכות חנוכה – חלק ב'
יציאת יוסף מהבור לאחר 12 שנים • פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף הצדיק • הדלקת נרות חנוכה • סדר ההדלקה הנכון והנחת הנרות • שבת חנוכה • הדלקה ליד פתח • אמירת "על הניסים" והלל שלם
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ז - הלכות תפילה, ולימוד תורה
מעלתו של יעקב אבינו ע"ה • בקשות יעקב מהקב"ה בצאתו מארץ ישראל • שמירת הקב"ה על יעקב • חינוך הבנים הקטנים • זמני תפילה • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • מעלת וחיוב קביעת עיתים ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ז - הלכות שבת
יעקב מול עשיו בלא פחד • לימוד הלכות שבת • מלאכת טוחן - לש - סוחט, קורע, מרסק • נס חנוכה • מצוות שנעשות בשמן זית • לימוד תורה • הידור במצוות
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ז - דיני מוקצה
חכמת יוסף הצדיק ע"ה מול פרעה הרשע • פגישת יוסף ואחיו במצרים • איסור והגדרת מוקצה • סוגי המוקצה השונים וצורת טלטולם • דרכי טלטול מוקצה • צורת הדיבור וההליכה האסורים והמותרים בשבת קודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ח - מעלת ישיבת ארץ ישראל
יציאת צדיק מהעיר עושה רושם • שמירת הצדיק על העיר • ירושת הארץ • הבטחת הארץ ליעקב • מה האיסור בבישולי גויים אף אם המוצרים כשרים למהדרין? • מעלת ארץ ישראל • השמירה על ארץ ישראל • צדיקים שטמונים בארץ ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ח - הלכות קריאת שמע
עמידת יעקב מידת "תפארת" - כוח התורה מול עשו האויב • קיום תרי"ג מצוות • חיוב קריאת שמע • הכוונה בקריאה שמע • מצוות דקדוק באותיותיה • זמנה של קריאת שמע • קריאתה ביישוב הדעת ודיני הפסק באמצע קריאת ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ח - דיני אוהל בשבת
חינוך הבנים והבנות לתורה ולמצוות • יוסף הצדיק ממשיכו של יעקב אבינו ע"ה • מכירת יוסף הצדיק • מעשה ראובן • חשבון הנפש של יוסף • אוהל בשבת - תוקע בשבת • אמונה בה' בכל מצב
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ח
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ח - חנוכה הלכה למעשה
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך