To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: טבת תשס"ב
ארכיון שיעורים
צביעת שערות - סימן שמ
להמשך
שבת
טבת   תשע"ו
הלכות מעמר - סימן שמ
להמשך
שבת
טבת   תשע"ו
דיני אוהל בשבת
עשיית אוהל בשבת • כובע עם שוליים רחבים • פריסת מחצלת • מטריה בשבת • גגון של עגלת ילדים • הרכבת שולחן בשבת • הוספת פלטות לשולחן
להמשך
שבת
טבת   תש"ס
פרשת וארא - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ה
קול צופייך פרשת בא תשע''ה - להכיר בטובה ולהיפרד מהגלות
השיעור שודר בשידור חי ביום שני כ"ח טבת התשע"ה
להמשך
בא
טבת   תשע"ה
דיני מלאכת טוחן ולש בשבת
טוחן בשבת • שימוש בסכין המיוחדת לחיתוך • חיתוך ירקות דק דק • מלאכת לש ומגבל בשבת • כבישת ירקות בשבת • אכילה אצל חבר וקרוב משפחה בשבת
להמשך
שבת
טבת   תשנ"ט
קול צופייך פרשת וארא תשע''ה - חובת העליה לארץ
מה שבטוח עלייה - חובת העלייה לארץ לאחר הפיגוע הנורא שאירע בצרפת דיבר הרב על החובה והמעלה של כל יהודי לעלות לארץ ישראל, צפייה מהנה!
להמשך
וארא
טבת   תשע"ה
דיני מבשל בשבת - ה'תשנ''ט
הוספת תבלין לסיר • דיני מלח בשבת • שימוש ובישול על גבי פלטה • הנחת אוכל על מיחם וכיסוי הסירים
להמשך
שבת
טבת   תשנ"ט
קול צופייך פרשת שמות תשע''ה - מצוות פריה ורביה
שיעור מרתק על מצוות פרייה ורבייה, חינוך ילדים, הבאת ילדים לעולם, ועוד.. מעניין מאוד.. צפייה מועילה!
להמשך
שמות
טבת   תשע"ה
פרשת שמות - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ד
פרשת ויחי- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ה
קול צופיך פרשת ויחי - תשע''ה - גאולה שלישית אין לה הפסק
שיעור מרתק על ענייני גאולה אחרונה וביאת משיח צדקנו, מלחמות וניצחונות בדרך לגאולה הקרובה בעז"ה, צפו החכימו ותהנו!
להמשך
ויחי
טבת   תשע"ה
פרשת ויגש- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ה
קול צופייך - פרשת ויגש תשע''ה - בית המקדש והמנורה
שיעור מרתק בענייני מנורת הזהב במקדש ואמירת למנצח בצורת המנורה מפי הרה"ג שמואל אליהו שליט"א - צפייה מהנה!
להמשך
ויגש
טבת   תשע"ה
פרשת וארא - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ד
פרשת ויגש - תשע''ד -חיים כלהכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
טבת   תשע"ד
הלכות ציצית ותפילין
מצוות תפילין • מצוות שיש להם זמן • חיוב בגד בציצית • זמן הנחת תפילין והנחת תפילין בשבת ויום טוב • חיוב נשים בצוות עשה • זמן תפילה לפועלים המשכימים קום • אכילה קודם התפילה
להמשך
ציצית ותפילין
טבת   תשנ"ח
דיני שבת כללי - דינים השייכים לחורף
מלאכת סוחט • חימום מים ברדיאטור • אוהל בשבת • חבישת כובע בשבת • דיני שבת השייכים לחורף
להמשך
שבת
טבת   תשנ"ח
הלכות בישול בשבת - ה'תשנ"ח
שביתה בשבת • שימוש באש – בחמה – (שמש) - ותולדותיהם • שימוש בדוד חימום חשמלי (בוילר) – ובדוד שמש • כללים בהלכות בישול בשבת
להמשך
שבת
טבת   תשנ"ח
עשרה בטבת - ה'תשנ''ח
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
עשרה בטבת
טבת   תשנ"ח
עשרה בטבת - ה'תשנ''ט
תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
עשרה בטבת
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ח - הלכות ציצית ותפילין
תכלית מטרת מכות מצרים • אמונה תמימה בהקב"ה • הכבדת לב פרעה • לימוד מוסר ממכות ממצרים • מצוות תפילין • מצוות שיש להם זמן • חיוב בגד בציצית • הלימוד ממכת הארבה לדורות
להמשך
בא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ח - הלכות שבת ותפילה
עבדות בני ישראל בפרך במצרים • גבורתם של המיילדות העבריות • שביתה בשבת • שימוש באש – בחמה – (שמש) - ותולדותיהם • שימוש בדוד חימום חשמלי (בוילר) – ובדוד שמש • מנהיגותו של משה רבינו ע"ה
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ח - הלכות שבת
מטרת יציאת בני ישראל ממצרים – יציאה מעבדות • חיזוק האמונה בקריאת התורה • מלאכת סוחט • חימום מים ברדיאטור • אוהל בשבת • חבישת כובע בשבת • דיני שבת השייכים לחורף
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה בטבת
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
בזכות השבת נגאלו עם ישראל • החובה המוטלת על כל אחד לשמור על גחלת היהדות • הוספת תבלין לסיר • דיני מלח בשבת • שימוש ובישול על גבי פלטה • הנחת אוכל על מיחם וכיסוי הסירים
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש בשבת
ארבע לשונות גאולה • מסירות נפש של הצפרדעים • טוחן בשבת • שימוש בסכין המיוחדת לחיתוך • חיתוך ירקות דק דק • מלאכת לש ומגבל בשבת • כבישת ירקות בשבת • אכילה אצל חבר וקרוב משפחה בשבת
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת מקץ תשנ''ט - הלכות חנוכה
שיעור בענייני החנוכה מפי הרה"ג שמואל אליהו שליט"א
להמשך
מקץ
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ט – חנוכה - וחלוקת תעודות לכחות הבטחון
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שמות - תש''ס - הנאה ממלאכת שבת
מעשיהם הגדולים של שפרה ופועה והשכר שקיבלו • עידוד הילודה • הנאה ממלאכת שבת שנעשתה על ידי יהודי בשוגג ובמזיד • שימוש במלאכות בשבת בדרך המותרת • אמירה לגוי בשבת • חימום מום בשבת
להמשך
שמות
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויחי - תש''ס - תפילת מנחה
לימוד תורה בליל ה"ניטל" (חגם של הנוצרים) • מעלת תפילת מנחה • זמן תחילת וסוף תפילת מנחה לכתחילה ובדיעבד • תפילה לאחר השקיעה • אמירת י"ג מידות ונפילת אפיים לאחר השקיעה
להמשך
ויחי
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויגש - תש''ס - דיני עשרה בטבת
בזמן עצירת גשמים עם ישראל כולו מרבה בתפילות "ישב רוחו יזלו מים" • כיצד יש לנהוג לאחר שהתפילות נענו ? • כמו כן בשיעור מובא איך יש לנהוג בתענית עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''א - תפילת הדרך וברכה הסמוכה לחבירתה
שפרה ופועה דואגות לילדי ישראל • צביעותו של פרעה • אמירת תפילת הדרך • תפילה למניעת תאונות הדרכים • מתי אומרים תפילת הדרך • ברכה הסמוכה לחברתה • חתימה בברכת תפילת הדרך • אמירת שבע ברכות.
להמשך
שמות
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''א - הלכות טבילת כלים
הלימוד שרצה הקב"ה ללמד את פרעה במכת צפרדע • קלונו של פרעה • שימוש בכלי שיצרו גוי • טבילת כלים - דאורייתא או דרבנן – וההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך • כלי של ישראל שתיקנו גוי
להמשך
וארא
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויגש תשס''א - הלכות עשרה בטבת וקידוש
צום דאורייתא וצום דרבנן • צום על ירושלים • קדושת ירושלים • צום עשרה בטבת • תענית בערב שבת • שתיית משקין בתוך הסעודה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''א - הלכות מוקצה בנין וסתירה
קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה וקניית הקבר • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • גדרי מלאכת בונה • האם מותר להחזיר למקומו חלק מרהיט • מלאכות שרגיל לעשותם בחול • אסופת דינים הקשורים לשעון שבת
להמשך
ויחי
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ב - מותר השמן של נרות חנוכה
שימוש בחפצי קדושה מותר השמן והנרות מחנוכה • קדושה בנרות לחצי שעה • תנאי על השמן שבנרות • מוקצה בשבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ב - תענית עשרה בטבת
תענית עשרה בטבת • אבילות על החורבן • יום צום - יום תשובה • גזירת תעניות ציבור • נוסח תפילת ענינו • מתי אומרים עננו • קריאת התורה בתענית • דיני תענית חלום
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ב - שבת ראש החודש, תפילין
שמירת היהדות של עם ישראל לאורך כל הדורות • קדושת החודשים העבריים • מעלתה של השבת • המנוחה ביום השבת היא רצון ה' • תשמיש מצווה ותשמיש קדושה • שימוש של חול בכיס של תפילין • שימוש בחפצי מצווה לצורך דבר ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ג - הלכות תענית
צום עשרה בטבת – על מה נקבע ? • עניין ומטרת התענית • קריעת בגדיו על ערי יהודה ומקום המקדש • אכילה בלילה לפני כניסת התענית • בעלי שמחה כגון: אבי הבן, חתן, מוהל וכד' בתענית • מי שאינו מתענה איך ינהג
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ג - הלכות שבת
מסע הלויתו של יעקב אבינו ממצרים לארץ ישראל • לווית המיטה על ידי הבנים • נוכחות מלכי אומות העולם במסע הלווית יעקב אבינו • טלטול כלים ושברי כלים בשבת • דינים שונים בכוס חד פעמית • טלטול מטריה • שימוש ..
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ג - הלכות תפילה א'
שעבודם של עם ישראל בעבודת פרך על ידי המצרים • ההתעללות של פרעה בישראל ועונשו • תפילה מעומק הלב - בדמעות - תפילת עניים • תפילות כנגד קורבנות והאבות • לא התפלל – מזיד ושוגג • מהי תפילת תשולמים ומהי ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ג - הלכות תפילה ב'
הבטחת הקב"ה הנצחית לאבות הקדושים • תחיית המתים • קדושת שם ה' • הזכרת ה' לבטלה ובמקום שיש בו חוסר צניעות • זמני התפילות • תפילת ערבית בפלג המנחה • ערבית והבדלה של מוצאי שבת
להמשך
וארא
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ד - הלכות תענית
פגישתם של האחים הקדושים - יהודה ויוסף • חוקי התורה מול חוקות הגויים • מהות יום עשרה בטבת • תענית על תחילת החורבן • שיור אמר על אמה שאינה מסוידת בבית • אכילה ושתייה בערב התענית • אמירת "עננו" בערב ..
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
פטירתו של יעקב אבינו ע"ה • חשש האחים הקדושים מנקמת יוסף על מעשה המכירה • ברכת הגומל • מי הם החייבים בברכת הגומל ? • כיצד מברך הגומל • כל פרטי ודיני ברכת הגומל
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
שמירה על המסורת היהודית במצרים • המיילדות עושות את דבר ה' • מעלת הדיבור • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • סדר קריאת שניים מקרא • סגולת שניים מקרא • בשבח ארגון אפרת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ד - הלכות תפילה
יציאת ישראל משעבוד מצרים • בשורת משה לעם ישראל • משה בבואו לפני פרעה • קשיחות לב פרעה • עמידה בתפילה • הסרת המפריעים בתפילה • כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ה - הלכות מליחה, מוקצה וחנוכה
ויכוח הגדול בין יהודה ליוסף מלך מצרים • מלחמה על האח הקטן בנימין • בתי מדרש שהוקמו במצרים • דיני מליחה וצליית בשר • דיני חנוכה - כללי • דיני מוקצה שונים
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ה - הלכות תענית
הלווית יעקב אבינו ע"ה • כוחו של יוסף הצדיק • הנחת רוח של יעקב • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • צום עשרה בטבת • הנהגת התפילות בצום • החייבים והפטורים מתענית • חשבון נפש ביום התענית
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ה - שנים מקרא ואחד תרגום
חזרה על מניין ושמותם של בני ישראל • חביבות במניין • שמירה על הגחלת גם במצרים • עמידה כנגד גזירות פרעה • זכות המיילדות והשכר להן זכו • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • מעלת שניים מקרא • זמן הקריאה
להמשך
שמות
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ה - הלכות תפילה
יציאת מצרים על פי ההבטחה לאבות הקדושים • מכת צפרדע • מסירות נפש של הצפרדעים • מהי תפילת חנה • הלכות תפילה - הפסקה בתפילה - כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ה - הלכות שבת
התראות מכות מצרים מפי משה על לפרעה • האותות שניתנו ליציאת מצרים • כל מטרת יציאת מצרים כדי לקבל את התורה • זהירות במלאכות שבת בדברים המצויים במלאכות : בורר - טוחן - מוקצה
להמשך
בא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ו - הלכות תלמוד תורה
הפגישה הטעונה והויכוח בין יהודה ליוסף • הערבות ההדדית בין האחים הקדושים • מעלת לימוד תורה • חינוך קטנים לתורת ישראל • אמירת "חוק לישראל" • שימוש במכונות גילוח • השמעת קול בתפילה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויחי תשס''ו - הלכות תענית
שבועת יוסף הצדיק ליעקב אביו ע"ה • מצוות כיבוד הורים • מה ראה יעקב אבינו לאחרית הימים • תענית עשרה בטבת • חשבון נפש ביום התענית • אמירת "עננו" בתפילה • אבלות על בית המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ו - שנים מקרא ואחד תרגום
מעלת עם ישראל במצרים • מצוות תפיסת מנהג אבות בידינו • הכנה לשבת במחשבה דיבור ומעשה • מעלת שניים מקרא ואחד תרגום וסדר קריאתם • פירוש רש"י
להמשך
שמות
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ו - הלכות תפילה
יציאת מצרים מעל דרך הטבע • מטרת שיעבוד מצרים • מהות לשונות הגאולה • עשר המכות • מסירות נפש של הצפרדעים • כוונה בתפילה • הכנה לתפילה • ההכנה הנדרשת הכנה לקיום מצוות
להמשך
וארא
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ז - דיני קריאת שמע והלכות תענית
הדו שיח בין יהודה ויוסף • בנימין ומכירת יוסף • תוכחתו המגולה של יוסף לאחים • מצוות קראית שמע • דיקדוק באמירת קריאת שמע • זמן קריאת שמע • הלכות תענית ציבור • צום עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ז - הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה
התנהגות עם ישראל במצרים • שמירה על המסורת • הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה • שניים מקרא ואחד תרגום • כיבוס בימי החול לשבת קודש • הכנת המאכלים • לכבוד שבת קודש • מעלתה של השבת • סעודת קבע בערב שבת • ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ז - ברכות השבח
שהות עם ישראל במצרים • זכירת ברית האבות • ברכות השבח וההודאה • ברכת הקשת • כל דיני תפילת הדרך • ברכה על תלמידי חכמים • חובת לימוד ההלכה ובמיוחד לימוד ה"שולחן ערוך" לרבי יוסף קארו
להמשך
וארא
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ח – הלכות חנוכה ב'
פגישת יהודה ויוסף • התוודעות יוסף לאחיו • מעלת וחובת לימוד תורה • גזירות היוונים וטעמם • קדושה בשמן שדלק לנר חנוכה • ההבדל והמוסר שלמדים משמן וממים • הבדלה בין ישראל לעמים • מאה ברכות בכל יום
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ח - הלכות תענית
חינוך בני יוסף לתורה ומצוות • עשרה בטבת • תענית על החורבן והמצור • אכילה ושתיה קודם הצום • חשבון נפש בצום • עיסוק בענייני המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ח
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ח - שניים מקרא ואחד תרגום
עם ישראל במצרים • זכותם ומעשיהם הגדולים של המיילדות • סדר קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • קריאתה בטעמים ומתוך החומש • מעלת השבת • לימוד תורה בשבת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ח
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ח – הלכות קריאת שמע
שיעבוד עם ישראל במצרים • עמידתו האיתנה של משה רבינו ע"ה לפני פרעה • מסירות נפש של הצפרדעים • הלכות קריאת שמע • זמן קריאת שמע • חובת קריאת שמע • מסופק אם קרא קריאת שמע • כוונה בקריאתה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ח
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ח - יעלה ויבוא ותפילות ראש חודש
הקשחת לב פרעה • תחיית המתים במכת ארבה • לימוד עיקרי האמונה • סידור התפילה • תפילת ראש חודש • אמירת "הלל" הזכרת "יעלה ויבוא" בתפילה ובברכת המזון • שכח או מסופק אם הזכיר
להמשך
בא
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך