To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: ניסן תש"ע
ארכיון שיעורים
סימן שז
להמשך
שבת
ניסן   תשע"ו
שיעור מספר 1 | סימן קפג
להמשך
נדה
ניסן   תשע"ו
קול צופייך - פרשת תזריע - תש''ס - הכשרת כלים של פסח
כיצד מוכיחה בדיקת החמץ על אהבת ה' ? • מדוע יש צורך בהכשרת כלים ? • איך פועלת הכשרת הכלים • צורת הכשרת כלי המטבח • המקום המומלץ להגעלת כלים
להמשך
תזריע
ניסן   תש"ס
פרשת תזריע - מצורע - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
ניסן   תשע"ה
קול צופייך - פרשת תזריע - מצורע תשע''ה - מצות ספירת העומר
הלכות ספירת העומר - שידור חי
להמשך
תזריע
ניסן   תשע"ה
הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול - ה'תשנ''ח
כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
פסח
ניסן   תשנ"ח
הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר - ה'תשנ''ח
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
פסח
ניסן   תשנ"ח
חול המועד ושביעי של פסח - ה'תשנ''ח
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
פסח
ניסן   תשנ"ח
הלכות ערב פסח - ה'תשנ''ט
הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ההכנות הראויות בערב פסח כדי שאדם יוכל להגיע לליל הסדר בצורה מושלמת
להמשך
פסח
ניסן   תשנ"ט
הכשרת כלים של פסח - ה'תש''ס
כיצד מוכיחה בדיקת החמץ על אהבת ה' ? • מדוע יש צורך בהכשרת כלים ? • איך פועלת הכשרת הכלים • צורת הכשרת כלי המטבח • המקום המומלץ להגעלת כלים
להמשך
פסח
ניסן   תש"ס
הקבלת פני רבו - הרב יוסף אליהו
תמונות מ"הקבלת פני רבו" שנערכה ביום ראשון ט"ז ניסן ה'תשע"ה - אצל הרב הגאון הרב יוסף אליהו שליט"א ראש בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" בנו של מרן הרב זצוק"ל, בביתו שבירושלים עיר הקודש
להמשך
אירועים
ניסן   תשע"ה
קמחא דפסחא - חלוקה ראשונה תשע''ה
חלוקת קמחא דפסחא ערב חג הפסח תשע"ה ע"י דרכי הוראה לרבנים,
להמשך
אירועים
ניסן   תשע"ה
בדיקת חמץ וערב פסח
כל דיני בדיקת חמץ וערב פסח מוקראים בשפה ברורה ונעימה מתוך הספר "חגים וזמנים" של מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א • להאזנה
להמשך
פסח
ניסן   תש"ע
דיני ליל הסדר
כל דיני ליל הסדר מוקראים בשפה ברורה ונעימה מתוך הספר "חגים וזמנים" של מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א • להאזנה
להמשך
פסח
ניסן   תש"ע
חודש ניסן - חמץ ומצה - הגעלת כלים
כל דיני חודש ניסן - חמץ ומצה מוקראים בשפה ברורה ונעימה מתוך הספר "חגים וזמנים" של מרן הרב מרדכי אליהו שליט"א • להאזנה
להמשך
פסח
ניסן   תש"ע
אפיית מצות - ערב פסח תשע''ה
אפיית מצות דרכי הוראה לרבנים כמנהגו בקודש של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק”ל בהשתתפותו של מורנו: ראש בית המדרש הרה”ג יוסף אליהו שליט”א ואברכי הכולל ד’ ניסן התשע”ה דרכי הוראה לרבנים - ..
להמשך
אירועים
ניסן   תשע"ה
קול צופייך - פרשת צו תשע''ה - שיעור מיוחד לפסח
לשיעור זה מצורפת טבלה מיוחדת לערב חג הפסח על כל המוצרים שיש בהם חשש חמץ
להמשך
צו
ניסן   תשע"ה
פרשת קדושים - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
ניסן   תשע"ד
פרשת מצורע - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
ניסן   תשע"ד
חול המועד פסח- תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
ניסן   תשע"ד
קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור מעשרות
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - תזריע מצורע - תשנ''ח - ספירת העומר
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול
מה הקשר בין פרשת צו לפסח • כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
"והיא שעמדה"- מדוע בכל דור רוצים שונאי ישראל להשמיד את עם ישראל • הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ..
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת הטל וספירת העומר
מתי מפסיקים לבקש ולהזכיר על הגשמים • מה יעשה אדם שטעה בקיץ בתפילתו וביקש גשם במקום טל • ומה הדין אם מסתפק אם טעה או שהזכיר ושאל כהוגן • מהי המעלה המיוחדת שיש בספירת העומר • כמה מצוות מקיימים בספירה ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת מצורע - תש''ס - חמץ ומצה
אימתי המצות נקראות "מצות שמורות" ואימתי מצות "רגילות" • להיזהר שמצה תהיה " לשם מצת מצווה " • מה דינה של מצה " עשירה " (קמח ומי פירות או יין) • מה העניין בנטילת ידיים לפני אכילת הכרפס • באלו דברים ..
להמשך
מצורע
ניסן   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''א - דיני הגעלה, ליבון ומצה מבושלת
כל דיני הגעלת וליבון כלים • כיצד אדם יוכל לקיים מצוות סעודה שלישית בעב פסח שחל בשבת • מתי יכול להתחיל להכין את צרכי החג בשבת מיוחדת זה לקראת ליל הסדר שיחול במוצאי שבת
להמשך
ויקרא
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר והכנות לחג
מהם הדינים המיוחדים כשערב פסח חל בשבת • מה מותר לאכול בשבת זו, וממה יש להימנע • כיצד אדם יקיים מצוות ארבע כוסות בהידור • איך מקיימים הבדלה בשבת זו
להמשך
צו
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''א - הלכות ספירת העומר
איזה מצוות שקשורות לספירת העומר היו בזמן המקדש • שתי המצוות מקיימים כיום בספירה • האם היום הספירה היא מדאורייתא או מדרבנן • מה הדין לאדם שמנה רק ימים או רק שבועות • מה דינו של אדם ששכח לספור בלילה, ..
להמשך
שמיני
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''א - הלכות הרהור כדיבור
כמה דרגות יש ב"דיבור" לעניין כמה דינים בהלכה ? • האם הרהור בלב ללא דיבור ממש, פועל ונחשב כדיבור • דעת הרמב"ם בדין הרהור כדיבור • מתי יוכל אדם להרהר שם ומלכות בליבו • שכח או טעה בימי ספירת העומר איך ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
מהם הזמנים המיוחדים שראוי לנהוג מהמנהגים השונים שישנם בערב פסח • מצוות בדיקת חמץ בהידור ובשלימות • מדוע יש מנהגים שונים ומרובים בפסח • במה יש להשתדל ולהקדים להכין בערב פסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תזריע-מצורע - תשס''ב - הזכרת ושאלת טל
מדוע תיקנו שהזכרת "מוריד הטל" בתפילת שמונה עשרה תהיה דווקא בברכת "מחיה המתים" • מה היה מיוחד במן שירד לעם ישראל במדבר •מהי המעלה שיש לאדם צעיר • ביאור על ברכת " אתה חונננו " • מה דינו של אדם ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
יציאת מצרים - יסוד האמונה • הניסים שנעשו במצרים • הכבדת לב פרעה • מצוות ביעור חמץ • ניקיון במקומות שמכניסים שם חמץ • מצוות "והגדת לבנך" • הכנה מראש ליל הסדר • הכנת המטבח לפסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ד
קול צופייך - פרשת מצורע - תשס''ה - הלכות פסח - חלק א'
הצרעת כעונש לאדם • מעלת וחסרון דיבורו של יהודי • נקיון הבית במקומות מוצנעים • בדיקת חמץ • סעודות בערב פסח שחל בשבת • ביעור חמץ בשנה זו
להמשך
מצורע
ניסן   תשס"ה
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ה - חינוך הילדים
חינוך קטנים • ההנהגות שיהודי משריש מגיל צעיר יהפכו לטבע • גוי של שבת • איסור השימוש בקטן בשבת • החובה להרחיק קטן מעבירות • דיבור חול בשבת • מהו איסור : "בל תשקצו "
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ה
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
קורבנות מכפרים על העוונות • הזירוז בעשיית הקורבנות • אש הדולקת תמיד על המזבח מרמזת לעבודת ה' של האדם • כוחו של הדיבור • מעלת רבי מאיר בעל הנס • הכנות הנדרשות לחג הפסח • מצות "והגדת לבנך" • הניסים ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''ו - דיני המתחיל מצוה בזמנה אם יכול לגומרה שלא בזמנה
עונש של הצרעת לתיקון נפש היהודי • רפואת הצרעת • דיני ראש חודש שחל בשבת • קיום מצווה בשמחה • שכר על טרחא על המצוות • מעלת ברכת הלבנה • תוספת מחול על הקודש בכניסת השבת וביציאתה
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ו
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח וליל הסדר
בדיקת חמץ - במקומות שרגילים להכניס שם חמץ • נקיון במקומות שהותם של הילדים • המצוות המיוחדות שיש בערב פסח - תענית בכורות - ביעור חמץ - עירובי חצרות - צליית הזרוע • ליל הסדר - סיפור יציאת מצרים - ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ז
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ז - חינוך ילדים
השתדלות ההורים במסירות נפש לחינוך הילדים • הרחקת קטן מעבירה • זהירות בענייני אכילה • זהירות מבישולי גויים • זהירות בדיבור • הרחקה מדיבור שקר • רישום הילדים לתלמודי תורה • תשמישי מצווה לקטנים
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך