To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: אייר תשס"א
ארכיון שיעורים
מלאכות ביום טוב - ה'תש''ס
מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של ..
להמשך
יום טוב
אייר   תש"ס
רבי שמעון בר יוחאי - ה'תש''ס
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
ספירת העומר
אייר   תש"ס
מעלת הנסיעה למירון ביום לג בעומר
על חשיבות ומעלת הנסיעה להילולת רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר לציונו הקדוש במירון | איזה דבר היה כל כך חשוב לרבי שמעון בר יוחאי שבשבילו היה מוכן לצאת מהמערה ולהיתפס? חידוש נפלא ליום ל"ג בעומר
להמשך
חגים וזמנים
אייר   תשע"ו
פרשת בחוקותי- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ה
פרשת אמור- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ה
קול צופייך - פרשת אמור תשע''ה - מהלכות קעקוע
שיעור בנושא הלכות קעקוע
להמשך
אמור
אייר   תשע"ה
פרשת אחרי - קדושים - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ה
הלכות חינוך קטן - ה'תשנ''ח
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
חינוך
אייר   תשנ"ח
פרשת במדבר - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ד
פרשת בחוקותי - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ד
פרשת בהר - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ד
פרשת אמור - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אייר   תשע"ד
הרה''ג יוסף אליהו שליט''א על הרה''ג יעקב יוסף זצוק''ל
הספדו של הרה"ג יוסף אליהו ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים בעצרת האזכרה וההספד לרה"ג יעקב יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה מבית הכנסת "היכל יעקב" בירושלים
להמשך
אקטואליה
אייר   תשע"ג
קול צופייך - פרשת נשא - תשע''ד - השבעתי אתכם לבנות ירושלים
השראת שכינה מתוך גבורה • הרחבת גבולות ירושלים כהרחבת גבולות המקדש • הרחבת הגבולות בשמחה גדולה • שלושה שירים (בתהלים) כנגד הצלה משלוש פורעניות • לחמי תודה על הרחבת ירושלים • יום שמחה לדורות • סיפור על ..
להמשך
נשא
אייר   תשע"ד
קול צופייך - פרשת במדבר - תשע''ד - תפילין עליהם – יחיו, מהלכות תפילין
כָּל הַמַּנִּיחַ תְּפִלִּין – מַאֲרִיךְ יָמִים • התפילין של הקב"ה • המכבד את התפילין – מכבד את הקשר עם ה' • קשר תפילין הראה לעניו • בין קשר התפילין לקשר שלנו עם הקב"ה • זהירות שלא תזוז היו"ד בתפילין ..
להמשך
במדבר
אייר   תשע"ד
ספירת העומר - ה'תשנ''ט
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
ספירת העומר
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ח - חינוך הילדים
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בהר - תשנ''ח - הלכות ומנהגי ל''ג בעומר
מצוות ספירת העומר ומצוות היובל • להיזהר לא להזכיר "ל"ג בעומר" ביום ה-33 עד שיספר בפועל • על מה חל מנהגי האבלות בימי העומר ? • עד מתי לא מסתפרים בימי העומר? • מעלתו הגדולה של רשב"י • מנהג הדלקת ..
להמשך
בהר
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים - תשנ''ח - הלכות ספירת העומר, מוריד הטל, יום העצמאות
הדרך להגיע למדרגות גבוהות בקדושה • מה המטרה שמירת וקיום המצוות • כיצד יכולים לקיים את כל תרי"ג המצוות • מתי יש לקרוא קריאת שמע אם מתפלל ערבית לפני השקיעה - ומה יהיה הדין בימי העומר • כל דיני ..
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב ..
להמשך
במדבר
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשנ''ט - ל''ג בעומר ומעלת התנא האלוקי רשב''י זיע''א
מעלתו הגדולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א • מדוע נאלץ רשב"י לחזור לעוד שנה במערה • איזה אדם אינו פטור מלעבוד לפרנסתו • איך זה אפשרי לקיים מצוות תלמוד תורה גם בבוקר וגם בערב • באיזו מידה ..
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת אחרי מות-קדושים תשנ''ט - ספירת העומר לנשים
מעלתם הגדולה של ימי ספירת העומר • האם נשים יוכולות לברך ולספור ספירת העומר • כל מנהגי ימי ספירת העומר • תספורת וגילוח הזקן בימי ספירת העומר • ברכתה של המצה אחרי חג הפסח
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת אמור - תש''ס - אכילה בליל שבת ובמוצ''ש קודם השקיעה
מעלתם הגדולה של חיילי צה"ל הי"ד שנהרגו על קידוש ה' בשמירה והגנה על העם והארץ • האם בסעודה שלישית במוצאי שבת - צריך להפסיק לקריאת שמע כשהגיעה זמנה • כשמתפלל ומקדש בערב שבת בפלג המנחה - האם צריך לעצור ..
להמשך
אמור
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
דינו של קטן שהגדיל ונהיה בר מצווה בימי העומר • האם יכול קטן להיות מנוי לקורבן פסח ? • מה דינו של קטן בפסח שני • האם מי שחייב במצווה מדרבנן יכול לפטור את מי שחייב במצווה מדאורייתא?
להמשך
בהר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תש''ס - רבי שמעון בר יוחאי
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
בחוקותי
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של ..
להמשך
במדבר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים - תשס''א - הלכות שמחות בעומר
מדוע נוהגים ימי מנהגי אבלות בימי ספירת העומר • מה הדין כשאירע שמחה של מצווה או רשות בימים אלו • עד מתי נוהגים במנהגי האבלות בספירה • איזו סעודת מצווה מותר לעשות בימים אלה • כל המנהגים בעניין תספורת ..
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת אמור תשס''א - ק''ש וברכת העומר בין עמוד השחר לנץ
זמנה של קריאת שמע של ערבית • מה יעשה אדם שהיה עסוק בלימוד והגיע זמן קריאת שמע • אם עבר זמן קריאתה - האם חייב לקוראה מיד שיכול להמתין • האם דין זה הוא גם לגבי ספירת העומר • מעלתו החשובה של יום ל"ג ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''א - דיני קדושת פירות שביעית בדמיהן
כיצד קדושת הארץ באה לידי ביטוי בשנת השמיטה ? • כיצד כסף נעשה קדוש בקדושת שביעית • דין תבשיל שהתבשל עם פירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית • כיצד ינהגו עם הקליפות של הירקות והפירות בשנת השמיטה
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג השבועות
מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?
להמשך
במדבר
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ב - בין פסח ראשון לשני ודיני ברכות
האם אפשר להקריב היום קורבן פסח שני ובמה זה תלוי • מה אנחנו נצטרך לתקן בבית המקדש השלישי • האם קטן שנהיה בר מצוה בספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה • המעלה הגדולה שיש בברכת ספירת העומר ובשאר ברכות ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''ב - ל''ג בעומר ומעלת התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי
מהי מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי • מה היה שותה בליל הסדר למצוות ארבע כוסות • איך היה מתפרנס • ממה צריך להיזהר בקידוש של ליל ויום השבת שעורכים בבית הכנסת
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ג - הלכות ספירת העומר
על מי מוטלת מצוות ספירת העומר • האם זוהי מצווה דאורייתא או דרבנן • מעלתם של הברכות • ברכות שמוציא אחרים ידי חובה • שיעור קביעות סעודה • מהי הונאת ממון ומהי הונאת דברים ? • במה צריך להתחזק בימי העומר
להמשך
אמור
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ג - הלכות בורר בשבת
הייחודיות והמעלה שיש בלימוד וקיום הלכות שבת • על מה מעיד יהודי הזוכה לשמור שבת כהלכתה• איפה למדו חכמי ישראל את הדינים של החידושים הטכנולוגיים שמתחדשים מעת לעת? • דיני בורר בשבת
להמשך
בהר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ג - ל''ג בעומר
מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה בר אלעאי • כיצד נהג רבי יהודה בשתיית יין בליל הסדר ובשאר שבתות השנה • מדוע נעשו ניסים לרשב"י במערה • הרמז שבנס שנעשה במי מרה • כוחו של יהודי שלומד תורה
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה בשבת וביו''ט
מהם גבולות ההיתר במלאכות יום טוב שהותרו לצורך אוכל נפש • במה חמור יום טוב יותר משבת • כיצד ולצורך מה מותר להדליק אש ביום טוב • איזה דברים צריך להכין מערב יום טוב • הצורה הראויה והנכונה לעמוד בתפילה
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''ד - ברכת המזון
עמל תורה – חיים של תורה • רצון לעמול בתורה • תכלית עבודת ה' • מעלת הברכות ולשון הברכה • ברכת המזון • ההכנה הראויה למצווה ולתפילה • אמירת "לשם יחוד"
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ובשר וחלב
מהו ההיתר למנות את בני ישראל • איזה מלאכות הותרו ביום טוב ואיזה מלאכות חמורות יותר ביום טוב משבת קודש • האם מותר להשתמש ביום טוב בגפרור ? • ההרחקות שנוהגים בעת אכילת מאכלי חלב ובשר על שולחן אחד
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ד - ספירת העומר ודיני ברכות
ענייני טומאה וטהרה בכוהנים • דיני חינוך הקטנים • מות תלמידי רבי עקיבא • הזהירות בימי העומר ותספורת בימים אלו • סדר ברכת העומר • האבילות בעומר • משקל לעניין ברכות • זהירות בברכות הנהנין
להמשך
אמור
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ה - דיני ריבית
מעלת ארץ ישראל • מגורים בארץ ישראל • תשובה לאומות העולם על החזקתינו בארץ ישראל • שכינה שבבתי כנסת • זהירות מהשתחויה על קרקע • מעלת הצדקה • איסור ריבית • ענייני ברכות • והדרת פני זקן
להמשך
בהר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ה - ל''ג בעומר
עמל תורה – תורה לשמה • תורה גם לעמי הארץ • מנהגי אבלות בעומר • תספורת בעומר • כוח המחשבה של האדם • טעה בספירה • מעלת רשב"י
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת התורה
חניית המשכן • ספירת בני ישראל במדבר • עניין קביעות ועמל התורה • דרכי הלימוד • הפצת תורה ותמיכה בלומדי תורה • זהירות בצניעות • הכנה לשבועות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ה - הלכות חג השבועות
מעלת מתן תורה • התורה נצחית ואינה משתנה • אחדות עם ישראל במתן תורה • הכנות בערב חג השבועות • קישוט הבית ובית הכנסת • טבילה במקווה • סדר ליל שבועות - קריאת תהילים • אכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ו - דיני חינוך הקטנים
חינוך הקטנים מגיל צעיר – ועל מי החובה ? • שמירה מיוחדת לילדי הכוהנים • דין - חלב נוכרי • שמירה הרחקת קטן מאיסורים • שביתת חפציו בשבת - שביתת עובד זר בשבת • הברכה על מצה • החזרת רכוש שגנב בקטנותו • ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בהר בחוקותי - תשס''ו - ל''ג בעומר
ממכר בית ושדה וחזרתו ביובל • ציפייה לגאולה • העולם הזה – זמני לכולם • שמחה בעבודת ה' • השמחה בל"ג בעומר • מנהגי אבלות עד ל"ג בעומר • מעלת רשב"י ומנהגי העליה והתפילה במירון
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל בשבת או בערב שבת, ודיני ברכות
מעלת בני לוי • ערך לימוד התורה • סעודה שלישית בשבת שהוא גם ערב ראש חודש • שכח יעלה ויבוא בסעודה שלישית • דיני ברכות • מאכלים העשויים משאריות לחם • מאכל המורכב משני חלקים שברכותיהם שונות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ח – אונאת דברים ואונאת ממון
איסור הונאה – מהי אונאת דברים ומהי אונאת ממון ? • מתי חייב להחזיר את מה שהונה • זהירות בהונאה במסחר ובמכר • הונאה בדבר הידוע לכל
להמשך
בהר
אייר   תשס"ח
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ח – מהלכות ל''ג בעומר
ל"ג בעומר • תספורת בימי העומר • פטירת תלמידי רבי עקיבא • מיהם חמשת תלמידי רבי עקיבא שנשארו לאחר מות 24,000 אלף חבריהם ? • גדולתו, מעלתו, וסיפור פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע ..
להמשך