To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: סיוון תשנ"ז
ארכיון שיעורים
טעויות בתפילת שמונה עשרה
להמשך
תפילה
סיוון   תשע"ו
מוקצה שברי כלים
להמשך
שבת
סיוון   תשע"ו
הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
להמשך
ראש חודש
סיוון   תש"ס
הלכות שבת - מעמר - מבשל
מלאכה שאינו מתכוון • פינוי וכיבוד במרצפות בשבת • הכנת תה בשבת • מלאכת מעמר • ישיבה על דשא
להמשך
שבת
סיוון   תש"ס
הלכות חלה - ה'תש''ס
מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה ? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה
להמשך
הפרשת חלה
סיוון   תש"ס
בליעת כלים בשר בחלב
להמשך
בשר וחלב
סיוון   תשע"ו
מגילת רות
להמשך
חגים וזמנים
סיוון   תשע"ו
מוקצה מחמת גופו
להמשך
שבת
סיוון   תשע"ו
הלכות ברכות התורה
להמשך
תפילה
סיוון   תשע"ו
שיעור מספר 3 | סימן קפו
להמשך
נדה
סיוון   תשע"ו
המתנה בין בשר בחלב
להמשך
בשר וחלב
סיוון   תשע"ו
הדלקת נרות שבת
הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
שבת
סיוון   תש"ס
פרשת שלח לך תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ה
פרשת בהעלותך תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ה
קול צופייך - פרשת בהעלותך תשע''ה - בדיקה עצמית של מזוזות
בדיקה עצמית של מזוזות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשע"ה
פרשת נשא תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ה
קול צופייך - פרשת נשא תשע''ה - הלכות מזוזה
הלכות מזוזה
להמשך
נשא
סיוון   תשע"ה
פרשת במדבר- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים.
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ה
פרשת חוקת - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ד
פרשת קרח - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ד
פרשת שלח לך - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ד
פרשת בהעלותך - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ד
פרשת נשא - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
סיוון   תשע"ד
הספדים ודברי זיכרון על מרן הרב
הספדים לרגל יום הפטירה של מורינו ורבינו מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בבית הכנסת "היכל יעקב" ברחוב ריינס 17 ירושלים
להמשך
אירועים
סיוון   תשע"ד
קול צופייך - פרשת חוקת - תשע''ד - כי האיש מרדכי הולך וגדל
בעלון זה קיבצנו מעט מדברים ששמענו מפי הרבנים ביום השנה הרביעי להסתלקותו של מרן הרב זצוק"ל. נחת הרוח שיש לצדיק כשאומרים תורה משמו, ובמיוחד כשהולכים בדרכיו, היא נחת מוחשית וגופנית, כמו של מי ששמח ושותה ..
להמשך
חוקת
סיוון   תשע"ד
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע''ג - והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל
מסע במדבר בעקבות מסה ומריבה •בסיס חטא המרגלים • עשרה ניסיונות של מסה ומריבה • הלכות אומץ וקידוש השם • לא תערוץ מפניהם • לא לפחד לא בחזית ולא בעורף • סיפור על הרב אליהו ונסיעתו ברכב לא ממוגן • תשובה ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשע"ג
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע''ד - מהלכות הפרשת חלה
ביטחון הגאולה • בבאכם אל הארץ • אשר אני מביא אתכם שמה • והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' • תרימו תרומה לה' • ראשית עריסותיכם חלה • כתרומת גורן כן תרימו אותה • מראשית עריסותיכם • תתנו לה' תרומה ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשע"ד
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשע''ג - השיבה שופטינו כבראשונה
ההנהגה של ישראל • הנהגה כושלת של גלות • הנהגה צומחת של גאולה • הנהגה לדורות • יש בית-דין גדול, אין מחלוקת • חורבן בית-הדין – חורבן השכינה • מלחמת הרומאים בבתי-הדין • וּמִשָּׁם עֲתִידִין לִגָאֵל • ..
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשע"ג
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשע''ד - שבועות – מלכות שבמלכות
שבועות – מלכות שבמלכות • בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ • דרך המלך דרך התורה •תורה עם מלכות • מהרה ייבנה מקדש • • שני כתרים – כתרי מלכות • שִׂמְחָה שֶׁמֵּעוֹלָם – עַל רֹאשָׁם • סיפור על הרב אליהו זצוק"ל ..
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשע"ד
הספדים על הרב יעקב יוסף זצ''ל
הספדי יום השלושים לפטירתו של הרב הגדול מזכה הרבים הרב הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל
להמשך
אירועים
סיוון   תשע"ג
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות עירוב תבשילין
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ונרות בית המקדש
מה למדים מהדלקת הנרות במקדש, להדלקת נרות שבת • כל הטעמים להדלקת נרות שבת • האם הנשים מברכות על נרות שבת שמדליקות כמה נשים בחדר אחד • האם צריך לכבות את האור קודם ההדלקה • זמן הדלקת הנרות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה ? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
להמשך
שלח לך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים בשבת
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
להמשך
חוקת
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נשא תש''ס - חג שבועות
דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תש''ס - הדלקת נרות שבת
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת שלח-לך תש''ס - הלכות חלה
מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה ? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה
להמשך
שלח לך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת קורח תש''ס - הלכות שבת - מעמר - מבשל
במעלתה של אשתו של און בן פלת בעיצומם של ימי המחלוקת • מלאכה שאינו מתכוון • פינוי וכיבוד במרצפות בשבת • הכנת תה בשבת • מלאכת מעמר • ישיבה על דשא
להמשך
קורח
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חוקת תש''ס - הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
להמשך
חוקת
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''א - דיני הדלקת נרות שבת
מה מסמלת המנורה בעם ישראל • מה לומדים מסדר הדלקת המנורה להדלקת נרות השבת • הטעמים להדלקת נר שבת • מספר הנרות שהאישה צריכה להדליק • מה דין ברכת הנר לאורחת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''א - הלכות ציצית
לב חטא המרגלים היה בכך שהם לא הרגישו כמושלים על הארץ • הציצית מגינה על האדם • כיצד אדם זוכה לקיים מצוות ציצית שחיובה מדאורייתא ומתי חיובה הוא רק מדרבנן • ציצית דווקא בבגד ארוג • קיום מצוות בהידור
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''א - תרומה ומעשר בשמיטה
בגנותה וחורבנה של מחלוקת • מחלוקת על דברי צדיקים גורמת לכפור בעיקר • הכוח של התורה בעת מלחמה • דיני הפרשת תרומות ומעשרות • הפרשת תרומות ומעשרות בשנת השמיטה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ב - הלכות חג שבועות
מהו הטעם שחוגגים בחו"ל יום טוב שני של גלויות • מצוות עונג ביום טוב • צורת עשיית עירוב תבשילין • מה דינו של מי ששכח לערב • אימתי ניתן היתר להשתמש באש ביום טוב • במה צריך להיזהר באכילת מאכלי חלב ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ב - הלכות ברכות התורה
מעלתם של הימים שלאחר חג השבועות • מעלתם של ברכות התורה • התורה היא כלי חמדתו של הקב"ה • אמירת "נעשה ונשמע" • כוונה במילים של ברכות התורה • מעלתה הגדולה של התורה שמקדשת את האדם
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ב - הלכות חלה
יהודי כשר צריך להקפיד ללכת תמיד עם סידור • החובה להיות בקיא בהלכות ברכות • חיוב חלה מדאורייתא ומדרבנן • עיסה של מי פירות זהירות בקיום מצוות כלאחר יד חס ושלום • הקפדה על מצוות שלא מקיימים אותם מחוסר ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ב - הלכות מזוזה
בגנות וחומרת המחלוקת • טענותיו של קורח כנגד משה רבינו • המזוזה שומרת על הבית • איזה מקומות חייבים במזוזה ואיזה מקומות פטורים • איך ראוי לקבוע מזוזה • שמירה על המזוזה שלא תיפגם מרטיבות וכדו'
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ב - הלכות וענייני ראש חודש
הטעמים שיש בקיום התורה והמצוות • צריך לדעת - קיום המצוות רק כי כך רצון הקב"ה ! • מעלתה של לשון הקודש • מעלתו של הכתב העברי • השטן מנסה לקלקל בעשיית המצוות • מצוות קידוש החודש וכוחם של חכמי ישראל ..
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ג - חג השבועות, עירובי תבשילין, יו''ט, וברכות
מהו סדר הלימוד הנכון בליל שבועות – ומי תיקן זאת • מהו עירוב תבשילין • במה חמור יום טוב יותר משבת • מה ההיתר לבשל לצורך אוכל נפש • במה צריך להיזהר במאכלי חלב ובשר בשבועות • הברכה שמברכים על מאכלים ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ג - המנורה במשכן ובמקדש, נרות שבת
מצוות הדלקת המנורה היא על שמו של אהרון הכהן ע"ה – מדוע ? • המנורה- סמל לאחדות • מנורה של אש • המנורה והדלקת נרות שבת.
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ג - הלכות שבת
מעלתה של ארץ ישראל מעולה ומיוחדת עד שאפילו העצים והאבנים של ארץ ישראל קדושים • החיבה שרחשו מיוחדת האמוראים לארץ ישראל • חטאו של המקושש עצים בשבת • כוונה בקיום המצוות • קיפול בגדים בשבת • תליית בגדים ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ג - ציצית, תרומות ומעשרות
מחלוקת קרח ועדתו – מדוע לא מחלוקת קורח ומשה רבינו ? • ההבדל התהומי בין אשתו של קורח לאשתו של און בן פלת • מצוות ציצית – כוונה במצווה • דיני תרומות ומעשרות ואיך מפרישים תרומות ומעשרות על פי ההלכה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ג - הלכות ברכות
מה הטעם שסיחון מלך חשבון מנע מלתת לישראל לעבור בארצו • מעלת הכנסת אורחים • מעלת ארץ ישראל • הסיבה שעם ישראל זכו בארץ • מעלת הברכות • טעימת מאכלים קודם השבת • דברים הבאים בתוך הסעודה.
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ד - דיני הדלקת נרות שבת
מעלתו של אהרון הכהן ע"ה בעת הדלקת המנורה • הדלקה בשמן זית • זמן הדלקת נרות שבת • הדלקת הנרות לאורחת • הכנה הנצרכת להדלקה • הדלקת נרות שבת לילדות ולבנות, ולנשים שאינם נשואות • זהירות משימוש בנרות ..
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ד - הלכות שבת
מהות חטאו של המקושש עצים בשבת • איסורי שבת שאפשר לעבור עליהם בלי לשים לב • התייחסות מקיפה למלאכות - טוחן - תולש • דיני מוקצה • חבישת כובע עם שוליים בשבת • הכנת תה וקפה בשבת
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרומות ומעשרות
מחלוקת קורח ועדתו שחלקו על משה רבינו ע"ה • ההתרחקות והזהירות הנצרכת מליצנות • ההבדל בין אשתו של און בו פלת לאשתו של קורח • מצוות ביקור חולים • שכינה שנמצאת מעל מראשותיו של החולה • הפרשת תרומות ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ה - הלכות מזוזה
עונשם של בעלי מחלוקת, והחורבן שנבע מכך • מעלת ביקור חולים • חכמת נשים בנתה ביתה • מעלת כיסוי הראש • מצוות המזוזה • חיוב מזוזה בחדרים שונים • צורת קביעת המזוזה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ה - נטילת ידיים, וברכות השחר
איך היו מבצעים את מצוות פרה אדומה ? • חוקות ומצוות התורה • מעלת ישראל על הגויים • טומאת גוי וטומאת ישראל • נטילת ידיים בבוקר • נטילת ידיים לסעודה ומים אחרונים • ברכות השחר • ביטול כלי מהיכנו
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ה - בישולי עכו''ם
קללות בלעם שנהפכו לברכות • מעלתם של עם ישראל • זהירות מהתבוללות • מאכלי גויים – אפייה, בישול ושתייה משותפת • כשרות מאכלים שונים • הלכות גרים
להמשך
בלק
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ה - בישולי גויים, ודיני תענית
קנאות פנחס רק לכבוד ה' ! • ברית פינחס – ברית לדורות • שבטי י-ה שמירת עם ישראל מהתבוללות • מהו הסכם "יששכר וזבולון" • עיקרה של התענית • הפטורים והחייבים בתענית
להמשך
פינחס
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ו - הלכות יו''ט שחל בערב שבת והלכות בשר בחלב
דיני עירוב תבשילין • תיקון ליל שבועות • פרטי דינים ליל שבועות • הכנה ובישול ביום טוב • תיקון כלי ביום טוב • שמחת יום טוב • אכילת מאכלי חלב בשבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ו - הלכות מזוזה
מחלוקת קורח ועדתו • תוצאות המחלוקת •מעלת המזוזה •החייבים במצווה • מקום הקביעה • מזוזה בדירה שכורה • דירה עם כמה כניסות • הסיר את המזוזה בכדי לבודקה • מבנה נייד
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת חקת - תשס''ו - הלכות ראש חודש
מצוות התורה – חוק - המוסר שלמדים מפרה אדומה • המלחמה עם עמלק • מעלת ראש חודש • דיני - מלאכה בראש חודש, יעלה ויבוא, הלל • ברכת הלבנה • ביקור חולים בשבת • ברכה על בשמים תקציר
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ז – הלכות בורר
בגנות המחלוקת והזהירות • צורת המחלוקת של קרח על משה רבינו • און בן פלת ואישתו • כיסוי השיער לרווקה ונשואה • מלאכת מעמר בשבת • בורר בשבת • מאכל שנאסר על ידי ברירה • אכילת דגים ועוף בשבת • סחיטה - ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך