To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

חיפוש במדור זה
       
לך לך
 
וירא
 
חיי שרה
 
תולדות
 
ויצא
 
וישלח
 
וישב
 
מקץ
 
ויגש
 
ויחי
 
בראשית
 
נח
 
שיעורים בנושא: בראשית
 לך לך לך לך
קיום מצוות לשמה | פרשת לך לך
האם אברהם אבינו ע"ה עזב את ארץ כנען בגלל ציווי ה' בלבד או בגלל הברכות שהקב"ה ציווה אותו • מה הסיבה שלפני קיום מצווה אומרים "לשם ייחוד" • לעשות רצון בוראינו
להמשך
לך לך
 
החכם הזקן מרפא חולים | פרשת לך לך
מה ביקש רבי צדקה חוצין זצ"ל בהיותו מאושפז בבית חולים משכנו לחדר ? • איך שכנע אותו הרב בהשתדלות בקיום תורה ומצוות • ויקרא בשם ה' - למען ה' ותורתו
להמשך
לך לך
 
 וירא וירא
יראים את ה' בפרהסיא | פרשת וירא
הצביעות - מחלה קשה וגורמת לנזקים חמורים לאדם ולסביבתו • והאם קבורת גדולי האומה בעיר ואם בישראל עושה אותה חשובה יותר מחברותיה ? • בלמידת דברי החכמים וזכרונם זהו הדבר המחייה
להמשך
וירא
 
צניעות האשה - 5 דקות - ערוץ 7 | פרשת וירא
האזינו לפינה בערוץ 7 ששודרה מפי מרן הרב והשבוע בהלכות צניעות האשה - הלכות ומנהגים
להמשך
וירא
 
 חיי שרה חיי שרה
עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
ההרחקה שצריך מהגויים הוא דבר נצרך ומהותי • התורה הקדושה מצווה אותנו להישמר להגיע למצב של התבוללות נוראה שהורסת כל חלקה טובה • הנהגות אלו לימד אותנו אב האומה
להמשך
חיי שרה
 
חיים שכולם שווים לטובה - הכיצד ? | פרשת חיי שרה
איך אפשר ללמוד שכל חייה של שרה אימנו ע"ה היו רק בטובה למרות הסבל שחוותה בחייה • שרה מלמדת אותנו לחיות בשמחה למרות הצער ותקווה מול הייאוש • אמונה בה' הנותנת כוחות עילאיים
להמשך
חיי שרה
 
 תולדות תולדות
גיטין מבאר שבע | פרשת תולדות
כמה ערים בשם "באר שבע" יש בארץ ישראל ? • מדוע אי כתיבת שם העיר שבו ניתן הגט פוסלת את הגט • ומדוע פנה מרן הרב בזמנו לראש עיריית באר שבע על מנת שיחפור באר ?
להמשך
תולדות
 
יעקב מפרכס לצאת | פרשת תולדות
מדוע יעקב אבינו ע"ה בעודו במעי אימו רצה לצאת לבית המדרש ולא הסתפק בלימוד עם המלאך ? • יתרון לימוד תורה בחברותא • עמל התורה אינו כשהתינוק לומד ישירות ממלאך
להמשך
תולדות
 
 ויצא ויצא
יאכלו ענבים וישבעו | סיפור פרשת ויצא
מדוע הרב קוד זצ"ל הגיש לאדמו"ר מגור (הזקן) זצ"ל ענבים שאינם מעושרים ? • ובאיזה ברכה התחבטו אותם גאוני עולם אם צריך לברך או לאו • על שיחת הצדיקים וקיום מצוות בפעם הראשונה
להמשך
ויצא
 
לבן בן נחור | פרשת ויצא
הייחודיות של הורים שהם משתבחים בילדיהם ולהיפך • מי בפרשתינו התבייש באביו ורצה להתייחס דווקא לסבו - ומדוע ? • ואיך כל זה קשור לפגישת רועי הצאן עם יעקב אבינו ע"ה
להמשך
ויצא
 
 וישלח וישלח
מלאכים ממש בתקיעת שופר | סיפור לפרשת וישלח
מה בישר רבי אברהם ענתבי לבניו שיתרחש בעת תקיעת השופר ? • ומדוע תקיעות הבנים בשופר יצאו לא כראוי • כשקוראים למלאך הוא בא...
להמשך
וישלח
 
שמירת השבת | פרשת וישלח
במה היה עסוק יעקב אבינו ע"ה בעת שנכנס לעיר בערב שבת קודש ? • ואיך "שיכנע" יהושוע את השמש לעמוד דום בגבעון בעת כיבוש הארץ ? • חשיבות שמירת השבת אף במלחמה
להמשך
וישלח
 
 וישב וישב
כבד את אביך ברגליך | סיפור לפרשת וישב
עד כמה כיבוד הורים חשוב ? • איך הרב הגיב לבן שטען שאין לו כסף לנסיעות על מנת לסעוד את אביו • כיבוד אב ואם מכספם או מכספי בנם ?
להמשך
וישב
 
מצות תוכחה כהלכה | פרשת וישב
איך מוכיחים את החבר בצורה ומכובדת ואחראית שתביא לתוצאות הרצויות ? • ומה הטענה של האחים הקדושים נגד יוסף הצדיק • הסוד לביקורת מבוקרת
להמשך
וישב
 
 מקץ מקץ
מאסף הבן איש חי | סיפור לפרשת מקץ
מדוע רבי בן ציון קוינקא זצ"ל תמה על דרשות ה"בן איש חי" ? • איך קרה שעורך המאסף שינה את דעתו מקצה לקצה על גדולתו של מרן הבן איש חי • מהלך הדשבריםשהביא להדפסת שיעורי הבן איש חי בחוברת "המאסף"
להמשך
מקץ
 
הזקן – סימן יהודי | פרשת מקץ
איך יכול להיות שהאחים הקדושים לא זיהו שמושל מצרים הוא יוסף ? • יוסף שליט מצרים אך לא מוותר על הזקן • סימן היכר של יהודים בכל הדורות חתימת זקן
להמשך
מקץ
 
 ויגש ויגש
נענוע לצורך ישועה | סיפור לפרשת ויגש
מה הקשר בין ניענועים בחג הסוכות לבין בקשת ישועה באופן כללי ? • האם לחפש פרנסה בחו"ל האם נכונה או לא • חשיבות הדירה בארץ ישראל
להמשך
ויגש
 
גבורתו של יהודה | פרשת ויגש
האם דווקא "להכיל" או להבליג על אירועים נגדינו זה הגבורה או שמא יש לנקוט רק יד קשה • ומה הייתה היחודיות של יהודה ששילב בין השניים גבורה קשה ורך • גבורה אמיתי זה לעמוד בדיבור ולהודות בסך הכל יהודים על ..
להמשך
ויגש
 
 ויחי ויחי
מצווה בשמחה מבטלת ייסורים | סיפור לפרשת ויחי
מדוע נרתע מרן הרב לדבר באזכרה של רבי אברהם ענתבי זצ"ל ? • ומדוע לאחר שנתרצה הרב לדרוש הזכיר את עניין הייסורים • ומה הסגולה שהיסורים יתרחקו מאיתנו
להמשך
ויחי
 
דווקא באחדות ננצח | פרשת ויחי
יעקב אבינו לפני פטירתו דואג לתת ברכה פרטית וברכה כללית • מדוע יעקב בידל את מעלת כל שבט על פני חבירו • האם ברכה לשבט אחר מקרינה על הכלל - ומה אנחנו למדים מכך בעת קיבוץ הגלויות כאן בימינו בארץ ישראל
להמשך
ויחי
 
 בראשית בראשית
כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
איזה מוסר השכל אנו לומדים מהבקשה של השמש בבריאת העולם • ומדוע ללבנה אין אור משל עצמו • ואיך כל סיפור בריאת המאורות קשור לבין אדם לחבירו
להמשך
בראשית
 
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
המצווה הראשונה שהתורה היתה צריכה לפתוח בה היא מצוות קידוש חודשים • מה הייחודיות שבמצווה זו ? • ומה זה מלמד אותנו על הכוח של חכמי ישראל לשנות את מהלך הבריאה ?
להמשך
בראשית
 
 נח נח
אשירה לה' כי גמל אותי | סיפור לפרשת נח
איזה עצה נתן אביו של של מרן הרב אליהו לאדם שהיה מכור למשקאות חריפים • מה התרחש כאשר העצה הצליחה למעלה מהמשוער • על מה התרעם האבא בדרך חינוכו של בנו
להמשך
נח
 
למה הקב''ה משתף את הצדיקים במחשבותיו ? | פרשת נח
מטרת ה' בהתגלותו לנח עד ההודעה על מבול הייתה לשם מטרה נעלה • מדוע הקב"ה החליט להציל את נוח דווקא ע""י תיבה שבנייתה נפרסה על פני 120 שנה?! • והאם נוח עשה מספיק להצלת בני דורו
להמשך
נח
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך