To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
לך לך
 
וירא
 
חיי שרה
 
תולדות
 
ויצא
 
וישלח
 
וישב
 
מקץ
 
ויגש
 
ויחי
 
בראשית
 
נח
 
שיעורים בנושא: בראשית
 לך לך לך לך
קיום מצוות לשמה | פרשת לך לך
האם אברהם אבינו ע"ה עזב את ארץ כנען בגלל ציווי ה' בלבד או בגלל הברכות שהקב"ה ציווה אותו • מה הסיבה שלפני קיום מצווה אומרים "לשם ייחוד" • לעשות רצון בוראינו
להמשך
לך לך
 
החכם הזקן מרפא חולים | פרשת לך לך
מה ביקש רבי צדקה חוצין זצ"ל בהיותו מאושפז בבית חולים משכנו לחדר ? • איך שכנע אותו הרב בהשתדלות בקיום תורה ומצוות • ויקרא בשם ה' - למען ה' ותורתו
להמשך
לך לך
 
 וירא וירא
יראים את ה' בפרהסיא | פרשת וירא
הצביעות - מחלה קשה וגורמת לנזקים חמורים לאדם ולסביבתו • והאם קבורת גדולי האומה בעיר ואם בישראל עושה אותה חשובה יותר מחברותיה ? • בלמידת דברי החכמים וזכרונם זהו הדבר המחייה
להמשך
וירא
 
צניעות האשה - 5 דקות - ערוץ 7 | פרשת וירא
האזינו לפינה בערוץ 7 ששודרה מפי מרן הרב והשבוע בהלכות צניעות האשה - הלכות ומנהגים
להמשך
וירא
 
 חיי שרה חיי שרה
עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
ההרחקה שצריך מהגויים הוא דבר נצרך ומהותי • התורה הקדושה מצווה אותנו להישמר להגיע למצב של התבוללות נוראה שהורסת כל חלקה טובה • הנהגות אלו לימד אותנו אב האומה
להמשך
חיי שרה
 
חיים שכולם שווים לטובה - הכיצד ? | פרשת חיי שרה
איך אפשר ללמוד שכל חייה של שרה אימנו ע"ה היו רק בטובה למרות הסבל שחוותה בחייה • שרה מלמדת אותנו לחיות בשמחה למרות הצער ותקווה מול הייאוש • אמונה בה' הנותנת כוחות עילאיים
להמשך
חיי שרה
 
 תולדות תולדות
גיטין מבאר שבע | פרשת תולדות
כמה ערים בשם "באר שבע" יש בארץ ישראל ? • מדוע אי כתיבת שם העיר שבו ניתן הגט פוסלת את הגט • ומדוע פנה מרן הרב בזמנו לראש עיריית באר שבע על מנת שיחפור באר ?
להמשך
תולדות
 
יעקב מפרכס לצאת | פרשת תולדות
מדוע יעקב אבינו ע"ה בעודו במעי אימו רצה לצאת לבית המדרש ולא הסתפק בלימוד עם המלאך ? • יתרון לימוד תורה בחברותא • עמל התורה אינו כשהתינוק לומד ישירות ממלאך
להמשך
תולדות
 
 ויצא ויצא
יאכלו ענבים וישבעו | סיפור פרשת ויצא
מדוע הרב קוד זצ"ל הגיש לאדמו"ר מגור (הזקן) זצ"ל ענבים שאינם מעושרים ? • ובאיזה ברכה התחבטו אותם גאוני עולם אם צריך לברך או לאו • על שיחת הצדיקים וקיום מצוות בפעם הראשונה
להמשך
ויצא
 
לבן בן נחור | פרשת ויצא
הייחודיות של הורים שהם משתבחים בילדיהם ולהיפך • מי בפרשתינו התבייש באביו ורצה להתייחס דווקא לסבו - ומדוע ? • ואיך כל זה קשור לפגישת רועי הצאן עם יעקב אבינו ע"ה
להמשך
ויצא
 
 וישלח וישלח
מלאכים ממש בתקיעת שופר | סיפור לפרשת וישלח
מה בישר רבי אברהם ענתבי לבניו שיתרחש בעת תקיעת השופר ? • ומדוע תקיעות הבנים בשופר יצאו לא כראוי • כשקוראים למלאך הוא בא...
להמשך
וישלח
 
שמירת השבת | פרשת וישלח
במה היה עסוק יעקב אבינו ע"ה בעת שנכנס לעיר בערב שבת קודש ? • ואיך "שיכנע" יהושוע את השמש לעמוד דום בגבעון בעת כיבוש הארץ ? • חשיבות שמירת השבת אף במלחמה
להמשך
וישלח
 
 וישב וישב
כבד את אביך ברגליך | סיפור לפרשת וישב
עד כמה כיבוד הורים חשוב ? • איך הרב הגיב לבן שטען שאין לו כסף לנסיעות על מנת לסעוד את אביו • כיבוד אב ואם מכספם או מכספי בנם ?
להמשך
וישב
 
מצות תוכחה כהלכה | פרשת וישב
איך מוכיחים את החבר בצורה ומכובדת ואחראית שתביא לתוצאות הרצויות ? • ומה הטענה של האחים הקדושים נגד יוסף הצדיק • הסוד לביקורת מבוקרת
להמשך
וישב
 
 מקץ מקץ
מאסף הבן איש חי | סיפור לפרשת מקץ
מדוע רבי בן ציון קוינקא זצ"ל תמה על דרשות ה"בן איש חי" ? • איך קרה שעורך המאסף שינה את דעתו מקצה לקצה על גדולתו של מרן הבן איש חי • מהלך הדשבריםשהביא להדפסת שיעורי הבן איש חי בחוברת "המאסף"
להמשך
מקץ
 
הזקן – סימן יהודי | פרשת מקץ
איך יכול להיות שהאחים הקדושים לא זיהו שמושל מצרים הוא יוסף ? • יוסף שליט מצרים אך לא מוותר על הזקן • סימן היכר של יהודים בכל הדורות חתימת זקן
להמשך
מקץ
 
 ויגש ויגש
נענוע לצורך ישועה | סיפור לפרשת ויגש
מה הקשר בין ניענועים בחג הסוכות לבין בקשת ישועה באופן כללי ? • האם לחפש פרנסה בחו"ל האם נכונה או לא • חשיבות הדירה בארץ ישראל
להמשך
ויגש
 
גבורתו של יהודה | פרשת ויגש
האם דווקא "להכיל" או להבליג על אירועים נגדינו זה הגבורה או שמא יש לנקוט רק יד קשה • ומה הייתה היחודיות של יהודה ששילב בין השניים גבורה קשה ורך • גבורה אמיתי זה לעמוד בדיבור ולהודות בסך הכל יהודים על ..
להמשך
ויגש
 
 ויחי ויחי
מצווה בשמחה מבטלת ייסורים | סיפור לפרשת ויחי
מדוע נרתע מרן הרב לדבר באזכרה של רבי אברהם ענתבי זצ"ל ? • ומדוע לאחר שנתרצה הרב לדרוש הזכיר את עניין הייסורים • ומה הסגולה שהיסורים יתרחקו מאיתנו
להמשך
ויחי
 
דווקא באחדות ננצח | פרשת ויחי
יעקב אבינו לפני פטירתו דואג לתת ברכה פרטית וברכה כללית • מדוע יעקב בידל את מעלת כל שבט על פני חבירו • האם ברכה לשבט אחר מקרינה על הכלל - ומה אנחנו למדים מכך בעת קיבוץ הגלויות כאן בימינו בארץ ישראל
להמשך
ויחי
 
 בראשית בראשית
כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
איזה מוסר השכל אנו לומדים מהבקשה של השמש בבריאת העולם • ומדוע ללבנה אין אור משל עצמו • ואיך כל סיפור בריאת המאורות קשור לבין אדם לחבירו
להמשך
בראשית
 
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
המצווה הראשונה שהתורה היתה צריכה לפתוח בה היא מצוות קידוש חודשים • מה הייחודיות שבמצווה זו ? • ומה זה מלמד אותנו על הכוח של חכמי ישראל לשנות את מהלך הבריאה ?
להמשך
בראשית
 
 נח נח
אשירה לה' כי גמל אותי | סיפור לפרשת נח
איזה עצה נתן אביו של של מרן הרב אליהו לאדם שהיה מכור למשקאות חריפים • מה התרחש כאשר העצה הצליחה למעלה מהמשוער • על מה התרעם האבא בדרך חינוכו של בנו
להמשך
נח
 
למה הקב''ה משתף את הצדיקים במחשבותיו ? | פרשת נח
מטרת ה' בהתגלותו לנח עד ההודעה על מבול הייתה לשם מטרה נעלה • מדוע הקב"ה החליט להציל את נוח דווקא ע""י תיבה שבנייתה נפרסה על פני 120 שנה?! • והאם נוח עשה מספיק להצלת בני דורו
להמשך
נח
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך