To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שמות
 
וארא
 
בא
 
בשלח
 
יתרו
 
משפטים
 
תרומה
 
תצווה
 
כי תשא
 
ויקהל
 
פקודי
 
שיעורים בנושא: שמות
 שמות שמות
מעלת פה שעתיד לדבר עם השכינה | פרשת שמות
מדוע משה רבנו בעודו תינוק סירב לינוק חלב מן המצריות למרות היותו במצב של פיקוח נפש • מסקנה מדהימה שהביאה את משה לסרב לקבל מן הטמאה
להמשך
שמות
 
חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים | פרשת שמות
החיבה העצומה של הקב"ה לעם ישראל באה לידי ביטוי בספירת נפשות שוב ושוב • מדוע עם ישראל נמשל לכוכבים • כוחם של עם ישראל שמאירים ומזהירים את כל הרקיע
להמשך
שמות
 
 וארא וארא
מכת צפרדע - שיעור פרטי באמונה לרשעים | פרשת וארא
מה התרחש בדו שיח בין משה רבינו בהתראה ובמכת הצפרדע • שפלותו של פרעה שדאג לעצמו לפני עמו • ההתחכמויות של פרעה שעלו לו בסבל רב העיקר להמשיך להאמין בשקר של עצמו
להמשך
וארא
 
מכת ברד - חיטים שהיו באורח נס לפסח | פרשת וארא
איך מתיישבים דברי התורה ששעורה נוכתה במכת ברד, בעוד שמכת ברד התרחשה בטבת ששם אין כידוע לא שעורים ולא חיטים ? • ולמה דווקא היו חיטים ושעורים ואיך פרעה ניכס זאת לעצמו • ומדוע החיטה שרדה במכת ברד בעוד ..
להמשך
וארא
 
 בא בא
איך לנהל משא ומתן בהצלחה | פרשת בא
המשא ומתן המופלא במכת הארבה בין משה רבינו ע"ה לפרעה הרשע • איך מנהלים משא ומתן מול אויבים המבקשים את נפשך - "גמישות מדינית" או "ויתורים כואבים" או תקיפות ועמידה איתנה בלתי מתפשרת ? • אז ועכשיו - ..
להמשך
בא
 
תודה לה' על זה שהמצרים שונאים אותנו | פרשת בא
האם זה טוב או לא טוב שהמצרים שנאו שנאה עזה את בני ישראל • דווקא מתוך השנאה של המרים הזדרזה הגאולה • ניסי הגאולה שתבוא גדולים מניסי יציאת מצרים
להמשך
בא
 
 בשלח בשלח
עוצמת הקדושה | סיפור לפרשת בשלח
מה התרחש לנגד עניהם של אלו שהעבירו את גופו הטהור של רבו של ה"בן איש חי" רבי עבדאללה סומך זצוק"ל • איך מרן הבן איש חי הסביר את התופעה המדהימה שהתרחשה • צדיקים במיתתם קרויים חיים
להמשך
בשלח
 
דבר פלא - האם דתן ואבירם יצאו ממצרים? | פרשת בשלח
עד כמה היו קשורים דתן ואבירם במידותיהם ובהשקפת העולם למצרים ולפרעה ? • מה גרם להם בכל אופן להישאר בחיים פעם אחר פעם כשמרדו בה' ובמשה עבדו • רחמי ה' על החוטאים במקום שיש חשש חילול ה'
להמשך
בשלח
 
 יתרו יתרו
טעם מנהג חלק מהעדות לערוך "סעודת יתרו" - פרשת יתרו
שמעתם על המנהג לערוך סעודה גדולה ומיוחדת בשבת פרשת יתרו ? • מקור המנהג הזה בחלק מעדות ישראל (תוניס - ג'רבה) • מרן הרב מסביר את המנהג וגם את טעם הנמנעים מלעשותו
להמשך
יתרו
 
ממלכת כהנים ואנשי חיל - דברי הרב לחיילים - פרשת יתרו
יתרו שרק עכשיו בא ומתגייר כבר נותן עצות למשה רבינו במינוי דיינים וכדו'. הייתכן?! • מדוע משה ממנה דווקא "אנשי חיל" (חיילים) ולא "תלמידי חכמים" - או - "רבנים" ? • אף הקב"ה הסכים עם משה - דברי הרב על ..
להמשך
יתרו
 
 משפטים משפטים
טיל שיוט מתקדם והצרעה הפרמיטיבית | פרשת משפטים
אז איך ייתכן לגרש את האוייבים מתוכינו • מדוע יש צורך שגירוש האוייבים שייעשה בדרך ניסית יעשה מעט מעט • מהי הצעת מרן לגבי שפיטת אוייבי ישראל ?
להמשך
משפטים
 
איזה שוחד יקרב את הגאולה? | פרשת משפטים
איזה שוחד מותר לתת לה'? איזה שוחד יקרב את הגאולה?
להמשך
משפטים
  0
 תרומה תרומה
התלהבות בעבודת ה' | פרשת תרומה
נס מיוחד היה בלחם הפנים אשר היה מונח על השולחן • את הנס שבו היו מראים לכל עם ישראל בפירסום גדול יותר משאר הניסים שהתרחשו במשכן ובבית המקדש • מדוע דווקא את נס לחם הפנים ? ומה הרמז לדורי דורות ?
להמשך
תרומה
 
צניעות בהתנהגות מהמשכן | פרשת תרומה
מה הקשר בין צניעות וחיצוניות לאדני המשכן ? • ומה ציוה יעקב את בניו בקשר להתנהגות בבואם למצרים • הקרשים, אדנים, בית המקדש. כולם מלמדים פרק בצניעות
להמשך
תרומה
 
 תצווה תצווה
תבלין של שבת | סיפור פרשת תצווה
איך רבי יהודה צדקה זצוק"ל כיבד את אימו בצורה יוצאת דופן ? • מדוע החמין של אמו של רבי יהודה צדקה היה יוצא כל כך משובח • על כיבוד הורים וכוח של תפילה
להמשך
תצווה
 
חכמה ויראת שמים | פרשת תצווה
האיסור החמור לבוא לידי גאווה בתכונות וכשרונות שנתן הבורא ית' לכל אדם איסור הוא תמידי • אפשרי בהחלט להתפלל לאדון הכל שישרה עלינו מברכותיו • הנוי והכוח לחי עולמים !
להמשך
תצווה
 
 כי תשא כי תשא
מה הדבר שירים את קרנם של ישראל? פרשת כי תשא
משה רבנו שואל את ה' יתברך בפרשתינו: במה תרום קרנם של ישראל? עונה לו ה': במחצית השקל. מרן הרב מסביר בקיצור ובטוב טעם מה הסיבה שע"י מחצית השקל תרום קרנם של ישראל
להמשך
כי תשא
  0
איסור מלאכת שבת בזמן הזה | פרשת כי תשא
מהיכן הלימוד להימנע בשבת מעשיית מלאכות שכלל לא היו בזמן במשכן ? • הציווי התמידי לשמירת השבת לדורות • ואיך למדים על שמירת השבת גם בטכנולוגיה מתקדמת
להמשך
כי תשא
 
 ויקהל ויקהל
גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
רבי עבדאאלה סומך זצוק"ל רבו של ה"בן איש חי" בא לשמוע מדי שבת שיעור מפי תלמידו רבי יוסף חיים • מדוע הקדים רבי עבדאאלה סומך לבוא לדרשה ? • ומה ענה לבן איש חי שחשש לכבוד רבו
להמשך
ויקהל
 
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
התורה לא מפרטת את השיח שהיה בין משה רבינו לעם ישראל לאחר חטא העגל • לעומת זאת פירוט כלי המשכן היה בהרחבה ללא הזכרת החטא - מדוע ? • ומה היה סדר ההתרחשויות מקבלת התורה, חטא העגל ובניית המשכן
להמשך
ויקהל
 
 פקודי פקודי
-מדוע רק משה הצליח להקים את המשכן ? | פרשת פקודי
בניית המשכן הסתיימה, אך עדיין המשכן לא מוקם • דתן ואבירם כדרכם, מעלילים ומתססים נגד משה רבינו מדוע המשכן לא עומד על תילו • משה רבינו בוחר לשתוק ולא להגיב. מדוע?
להמשך
פקודי
 
מידת הענווה האמיתית | פרשת פקודי
מהו הרמז שטמון במעיל של הכהן הגדול בעניין כוח הדיבור שלנו • מהו הכוח של מי שבולם פיו בשעת מריבה • ומה באמת מרחיק אותנו מגאווה מיותרת ומביא אותנו למידת הענווה
להמשך
פקודי
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך