To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

חיפוש במדור זה
       
שמות
 
וארא
 
בא
 
בשלח
 
יתרו
 
משפטים
 
תרומה
 
תצווה
 
כי תשא
 
ויקהל
 
פקודי
 
שיעורים בנושא: שמות
 שמות שמות
מעלת פה שעתיד לדבר עם השכינה | פרשת שמות
מדוע משה רבנו בעודו תינוק סירב לינוק חלב מן המצריות למרות היותו במצב של פיקוח נפש • מסקנה מדהימה שהביאה את משה לסרב לקבל מן הטמאה
להמשך
שמות
 
חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים | פרשת שמות
החיבה העצומה של הקב"ה לעם ישראל באה לידי ביטוי בספירת נפשות שוב ושוב • מדוע עם ישראל נמשל לכוכבים • כוחם של עם ישראל שמאירים ומזהירים את כל הרקיע
להמשך
שמות
 
 וארא וארא
מכת צפרדע - שיעור פרטי באמונה לרשעים | פרשת וארא
מה התרחש בדו שיח בין משה רבינו בהתראה ובמכת הצפרדע • שפלותו של פרעה שדאג לעצמו לפני עמו • ההתחכמויות של פרעה שעלו לו בסבל רב העיקר להמשיך להאמין בשקר של עצמו
להמשך
וארא
 
מכת ברד - חיטים שהיו באורח נס לפסח | פרשת וארא
איך מתיישבים דברי התורה ששעורה נוכתה במכת ברד, בעוד שמכת ברד התרחשה בטבת ששם אין כידוע לא שעורים ולא חיטים ? • ולמה דווקא היו חיטים ושעורים ואיך פרעה ניכס זאת לעצמו • ומדוע החיטה שרדה במכת ברד בעוד ..
להמשך
וארא
 
 בא בא
איך לנהל משא ומתן בהצלחה | פרשת בא
המשא ומתן המופלא במכת הארבה בין משה רבינו ע"ה לפרעה הרשע • איך מנהלים משא ומתן מול אויבים המבקשים את נפשך - "גמישות מדינית" או "ויתורים כואבים" או תקיפות ועמידה איתנה בלתי מתפשרת ? • אז ועכשיו - ..
להמשך
בא
 
תודה לה' על זה שהמצרים שונאים אותנו | פרשת בא
האם זה טוב או לא טוב שהמצרים שנאו שנאה עזה את בני ישראל • דווקא מתוך השנאה של המרים הזדרזה הגאולה • ניסי הגאולה שתבוא גדולים מניסי יציאת מצרים
להמשך
בא
 
 בשלח בשלח
עוצמת הקדושה | סיפור לפרשת בשלח
מה התרחש לנגד עניהם של אלו שהעבירו את גופו הטהור של רבו של ה"בן איש חי" רבי עבדאללה סומך זצוק"ל • איך מרן הבן איש חי הסביר את התופעה המדהימה שהתרחשה • צדיקים במיתתם קרויים חיים
להמשך
בשלח
 
דבר פלא - האם דתן ואבירם יצאו ממצרים? | פרשת בשלח
עד כמה היו קשורים דתן ואבירם במידותיהם ובהשקפת העולם למצרים ולפרעה ? • מה גרם להם בכל אופן להישאר בחיים פעם אחר פעם כשמרדו בה' ובמשה עבדו • רחמי ה' על החוטאים במקום שיש חשש חילול ה'
להמשך
בשלח
 
 יתרו יתרו
טעם מנהג חלק מהעדות לערוך "סעודת יתרו" - פרשת יתרו
שמעתם על המנהג לערוך סעודה גדולה ומיוחדת בשבת פרשת יתרו ? • מקור המנהג הזה בחלק מעדות ישראל (תוניס - ג'רבה) • מרן הרב מסביר את המנהג וגם את טעם הנמנעים מלעשותו
להמשך
יתרו
 
ממלכת כהנים ואנשי חיל - דברי הרב לחיילים - פרשת יתרו
יתרו שרק עכשיו בא ומתגייר כבר נותן עצות למשה רבינו במינוי דיינים וכדו'. הייתכן?! • מדוע משה ממנה דווקא "אנשי חיל" (חיילים) ולא "תלמידי חכמים" - או - "רבנים" ? • אף הקב"ה הסכים עם משה - דברי הרב על ..
להמשך
יתרו
 
 משפטים משפטים
טיל שיוט מתקדם והצרעה הפרמיטיבית | פרשת משפטים
אז איך ייתכן לגרש את האוייבים מתוכינו • מדוע יש צורך שגירוש האוייבים שייעשה בדרך ניסית יעשה מעט מעט • מהי הצעת מרן לגבי שפיטת אוייבי ישראל ?
להמשך
משפטים
 
איזה שוחד יקרב את הגאולה? | פרשת משפטים
איזה שוחד מותר לתת לה'? איזה שוחד יקרב את הגאולה?
להמשך
משפטים
  0
 תרומה תרומה
התלהבות בעבודת ה' | פרשת תרומה
נס מיוחד היה בלחם הפנים אשר היה מונח על השולחן • את הנס שבו היו מראים לכל עם ישראל בפירסום גדול יותר משאר הניסים שהתרחשו במשכן ובבית המקדש • מדוע דווקא את נס לחם הפנים ? ומה הרמז לדורי דורות ?
להמשך
תרומה
 
צניעות בהתנהגות מהמשכן | פרשת תרומה
מה הקשר בין צניעות וחיצוניות לאדני המשכן ? • ומה ציוה יעקב את בניו בקשר להתנהגות בבואם למצרים • הקרשים, אדנים, בית המקדש. כולם מלמדים פרק בצניעות
להמשך
תרומה
 
 תצווה תצווה
תבלין של שבת | סיפור פרשת תצווה
איך רבי יהודה צדקה זצוק"ל כיבד את אימו בצורה יוצאת דופן ? • מדוע החמין של אמו של רבי יהודה צדקה היה יוצא כל כך משובח • על כיבוד הורים וכוח של תפילה
להמשך
תצווה
 
חכמה ויראת שמים | פרשת תצווה
האיסור החמור לבוא לידי גאווה בתכונות וכשרונות שנתן הבורא ית' לכל אדם איסור הוא תמידי • אפשרי בהחלט להתפלל לאדון הכל שישרה עלינו מברכותיו • הנוי והכוח לחי עולמים !
להמשך
תצווה
 
 כי תשא כי תשא
מה הדבר שירים את קרנם של ישראל? פרשת כי תשא
משה רבנו שואל את ה' יתברך בפרשתינו: במה תרום קרנם של ישראל? עונה לו ה': במחצית השקל. מרן הרב מסביר בקיצור ובטוב טעם מה הסיבה שע"י מחצית השקל תרום קרנם של ישראל
להמשך
כי תשא
  0
איסור מלאכת שבת בזמן הזה | פרשת כי תשא
מהיכן הלימוד להימנע בשבת מעשיית מלאכות שכלל לא היו בזמן במשכן ? • הציווי התמידי לשמירת השבת לדורות • ואיך למדים על שמירת השבת גם בטכנולוגיה מתקדמת
להמשך
כי תשא
 
 ויקהל ויקהל
גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
רבי עבדאאלה סומך זצוק"ל רבו של ה"בן איש חי" בא לשמוע מדי שבת שיעור מפי תלמידו רבי יוסף חיים • מדוע הקדים רבי עבדאאלה סומך לבוא לדרשה ? • ומה ענה לבן איש חי שחשש לכבוד רבו
להמשך
ויקהל
 
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
התורה לא מפרטת את השיח שהיה בין משה רבינו לעם ישראל לאחר חטא העגל • לעומת זאת פירוט כלי המשכן היה בהרחבה ללא הזכרת החטא - מדוע ? • ומה היה סדר ההתרחשויות מקבלת התורה, חטא העגל ובניית המשכן
להמשך
ויקהל
 
 פקודי פקודי
-מדוע רק משה הצליח להקים את המשכן ? | פרשת פקודי
בניית המשכן הסתיימה, אך עדיין המשכן לא מוקם • דתן ואבירם כדרכם, מעלילים ומתססים נגד משה רבינו מדוע המשכן לא עומד על תילו • משה רבינו בוחר לשתוק ולא להגיב. מדוע?
להמשך
פקודי
 
מידת הענווה האמיתית | פרשת פקודי
מהו הרמז שטמון במעיל של הכהן הגדול בעניין כוח הדיבור שלנו • מהו הכוח של מי שבולם פיו בשעת מריבה • ומה באמת מרחיק אותנו מגאווה מיותרת ומביא אותנו למידת הענווה
להמשך
פקודי
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך