To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
ויקרא
 
צו
 
שמיני
 
תזריע
 
מצורע
 
אחרי מות
 
קדושים
 
אמור
 
בהר
 
בחוקותי
 
שיעורים בנושא: ויקרא
 ויקרא ויקרא
עצת היצר | פרשת ויקרא
הגאווה וההתנשאות בעיני האנשים הפשוטים ובמיוחד בפני הקב"ה זה אחד מן הדברים החמורים ביותר • מה מסמל הדבש ומה השאור • ומה הקשר של פסח לגאווה פסולה • חמץ, יצר הרע, ומה שביניהם
להמשך
ויקרא
 
רוח נשברה | פרשת ויקרא
מה הקשר בין הקרבן לאדם הראשון • מה ההבדל שיש בשורה הסופית בין האדם לבהמה • ואיך הקרבן שמובא מן הבקר ומן הצאן מעלה את האדם לדרגה גבוהה
להמשך
ויקרא
 
 צו צו
אש בלב יהודי | פרשת צו
מה המוסר השכל מהציווי שהאש על המזבח תישאר בוערת תמיד • איך גורמים להתלהבות בעבודת ה' שתבער באופן נצחי • ומה הסגולה לשים נגד עיננו בעת ניסיונות בעבודת ה'
להמשך
צו
 
לבישת בגדי הכוהנים ומשמעותה | פרשת צו
האם מעשים וחומרות בהנהגה ובהלכה מתאימות לכל אחד או כל אחד לפי מדרגתו ? • ומה לומדים מהאזהרה שהבגדים צריכים להיות בדיוק לפי מידת הכהן • ומי אמר על עצמו שהוא חומץ בין יין לעומת אביו
להמשך
צו
 
 שמיני שמיני
ברכה של חסד וגבורה | פרשת שמיני
איך אפשר לשלב בברכה אחת לעם ישראל גם חסד וגם גבורה • ואיך נזכה גם להיות "גיבורים" מול הניסיונות וגם לנהוג בחסד וברחמים • ומדוע משה ואהרון בירכו את עם ישראל יחד ממש ?
להמשך
שמיני
 
הקדושה שבמאכל | פרשת שמיני
כשיהודי נזהר בממאכלות אסורות למה הוא זוכה • ולהיפך - מה עונשו של יהודי שמזלזל בעניין כשרות המאכלים • ומה יכול להביא אותנו להתקדשות יתירה
להמשך
שמיני
 
 תזריע תזריע
למה נסמכה פרשת טהרת האדם לפרשת טהרת הבהמות והחיות?
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות? האם זה ראוי? צפו בהסברו הנפלא של מרן
להמשך
תזריע
 
מוסר השכל משיער האדם | פרשת תזריע
איזה מוסר השכל לימדה אשת הכהן את בעלה הכהן • ומה הקשר בין שערות האדם לפרנסה • ואיך מביאה האמונה בבורא עולם לפרנסה
להמשך
תזריע
 
 מצורע מצורע
המלצת הפתעה | סיפור לפרשת מצורע
איך נהג מרן החיד"א בחכמתו כאשר בא אליו מחבר ספר שהחזיק את עצמו כתלמיד חכם ובעל דעה ? • ומה הקשר לנס אלישע הנביא והשונמית ופך השמן • חכמתו ופיקחותו של הרב חיד"א זצוק"ל
להמשך
מצורע
 
הצרוע מרפא את עצמו | פרשת מצורע
האם יכול להיות שאדם ירפא את עצמו מן הצרעת שלו עצמו ?• רוצה לחזור בתשובה ?- רק את/ה יכולים לעשות זאת בשלימות ! • פתחו לי פתח
להמשך
מצורע
 
 אחרי מות אחרי מות
בן חכם ישמח אב | סיפור לפרשת אחרי מות
על איזה שאלה הלכתית עמוקה ענה הילד בן השש - יוסף חיים מבאגדד לימים ה"בן איש חי" ? • איך הגיב אביו של רבי יוסף חיים על כך שבנו ענה במקומו על השאלה שנשלחה מחכמי ירושלים • בן חכם ישמח אב
להמשך
אחרי מות
 
לא רק מילים – גם מעשים | פרשת אחרי מות
צמד המילים "אני ה'" - בפרשיות "אחרי - קדושים - אמור" מופיע למעלה מ - 42 (!) פעמים - מדוע ? • מתי עיקר גילוי שמו של ה' יתברך בעולם • כל יהודי חייב להרגיש תמיד - שנוכחות ה' נמצאת בכל שלב בחייו
להמשך
אחרי מות
 
 קדושים קדושים
מה בין שמירת שבת לכיבוד הורים | פרשת קדושים
בין המצוות החשובות ביהדות היא מצות "כיבוד הורים" • מדוע התורה משתמשת בכל כך הרבה שינויי לשון בציווי זה • מה בין "מורא הורים" ל"כיבוד הורים"
להמשך
קדושים
 
ביקורת עצמית | פרשת קדושים
"אין אדם רואה נגעי עצמו" - הפירוש שכל אדם בעיני עצמו הוא מושלם • איך כל אחד מאיתנו יבקר את עצמו באמת ללא משוא פנים • והיכן זה רמוז בפסוקי הפרשה
להמשך
קדושים
 
 אמור אמור
שמירת המצוות בהידור | פרשת אמור
מה ההבדל המהותי בין "שמירת המצוות" ל"עשיית המצוות" ? • האם מספיק שמירה ללא עשייה או עשייה ללא שמירה • ומדוע התורה ציוותה אותנו בלשון כפול • הכל על חומרות והידורים, צריך או לא צריך ?
להמשך
אמור
 
זהירות בחינוך | פרשת אמור
מדוע בציווי של משה לאהרון על טהרת הכוהנים נכללו גם הילדים הקטנים • ומדוע הלשון הוא בלשון "אזהרה" • ועל מה צריך להקפיד בחינוכם של הילדים • חינוך כהלכה בפרשה
להמשך
אמור
 
 בהר בהר
התורה והארץ אחוזות זו בזו | פרשת בהר
לא לחינם התורה הקדושה תולה את מצוות קיום מצוות יובל ושמיטה בזכות בביסוס ישוב ארץ ישראל • יישוב ארץ ישראל - מתנה מאת הקב"ה • קיום מצוות התלויות בארץ הסגולה לחיזוק היישוב היהודי בארץ ישראל
להמשך
בהר
 
עזרם ומגינם הוא ! | פרשת בהר
איך זוכים שעם ישראל יזכה גם לשליטה מוחלטת בארץ ישראל ? • "כוחי ועצם ידי" - הנזק שטמון בתפיסה זו • ההבדל בין ישראל לאומות - השוני שהוא המנצח
להמשך
בהר
 
 בחוקותי בחוקותי
ביטחון בקרב | סיפור לפרשת בחוקותי
על מה הרב הקפיד בעת שקצין בצה"ל תיאר הכנות לקרב בלבנון • מה המליץ הרב לחיילים קודם יציאת הקרב • פרקי תהילים סגולה לניצחון - ונתתי שלום בארץ
להמשך
בחוקותי
 
אפשר להגיע לכל הברכות | פרשת בחוקותיי
איך זוכים לכל הברכות שכתובות בתורה ומרחיקים את עצמינו מדברים קשים ? • הסגולה לקבלת הברכות - עמל התורה • ההבדל בין לימוד תורה לעמל התורה • יהי רצון שנזכה
להמשך
בחוקותי
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך