To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
במדבר
 
נשא
 
בהעלותך
 
שלח לך
 
קורח
 
חוקת
 
בלק
 
פנחס
 
מטות
 
מסעי
 
שיעורים בנושא: במדבר
 במדבר במדבר
מקודשת | סיפור לפרשת במדבר
מדוע רב העיירה הציע לאב לקדש את לו את ביתו ? • ואיך ניצלה יהודיה כשרה מנישואין עם גוי • ומה היה סופו של המושל הרשע שהכריח יהודיה כשרה להינשא לו
להמשך
במדבר
 
מתאגדים סביב לב אחד | פרשת במדבר
מדוע המשכן נמשל ללב של עם ישראל ? • לכל יהודי יש דרך מיוחדת בעבודת ה' אך חשוב שכולם ללא יוצא מן הכלל יחנו מסביב למשכן • האחדות שבעם מזרזת את הגאולה
להמשך
במדבר
 
 נשא נשא
ברכת העושר האמיתי | פרשת נשא
למי יותר קשה לעבוד את בוראו מתוך שלימות בעבודת ה' - העשיר או העני ? • ומדוע אדם עשיר עלול חס וחלילה לבעוט במי שהטיב לו • איך ברכת הכהנים כוללת גם את העשירים וגם את שאר המעמדות
להמשך
נשא
 
אשר בחר בנו | פרשת נשא
מדוע קרבן סוטה מובא בניגוד לשאר מנחות מקמח שעורים ולא חיטים ? • ומה משותף לקרבן העומר ולמנחת סוטה • מה מייחד את עם ישראל בתקופה של בין פסח לשבועות
להמשך
נשא
 
 בהעלותך בהעלותך
צעקו – וה' שומע | פרשת בהעלותך
מה קורה כשיהודי לכאורה מפספס את הרכבת ומאבד את המצווה מקבל הזדמנות שניה ? • מדוע משה בעצמו הסתפק אם ישנה אפשרות לקיים פסח שני • מסירות נפש על מצווה מזכה את המבקש בהזדמנות נוספת ולהתקדשות מיוחדת
להמשך
בהעלותך
 
חומרת לשון הרע וגדלותה של מרים | פרשת בהעלותך
עוצמת הזהירות הנדרשת מאיתנו בעניין איסור לשון הרע ורכילות, וחובת ההקפדה מפני כל דיבור של איסור וגנאי
להמשך
בהעלותך
 
 שלח לך שלח לך
מעלת שינוי השם | פרשת שלח לך
האם משה רבינו חשש שיהושוע ילך בעצת המרגלים דווקא ברוב ענוותו היתירה • דווקא החשש לעמוד מול המדברים בעד ארץ ישראל עלול להכשיל • סגולת הענקת האות יו"ד לשמו של הושע בן נון
להמשך
שלח לך
 
כל הגדול מחבירו | פרשת שלח לך
האם יתכן מצב שאדם יחטא דווקא במקום שיש בו קדושה גדולה יותר ? • "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" נאמר גם במרגלים • ובזכותם של אלו תפילות ניצלו יהושוע בן נון וכלב בן יפונה
להמשך
שלח לך
 
 קורח קורח
מה בעצם לקח קורח? | פרשת קורח
נאמר בפרשה "ויקח קורח" מה בעצם לקח קורח? יש מגוון פירושים לדבר זה וכאן מבאר הרב פירוש נוסף המדבר על טלית שכולה תכלת
להמשך
קורח
 
כל העדה כולם קדושים | פרשת קורח
כשאמרו קורח ועדתו למשה רבינו "כל העדה כולם קדושים" מיד נבהל משה ויפול על פניו, מדוע? מדוע נבהל כל כך מהמשפט הזה? צפו בביאור הנפלא של מרן הרב
להמשך
קורח
 
 חוקת חוקת
חינוך ילדי ישראל | פרשת חוקת
האם מצוות שכליות ככיבוד הורים גם מחייבות הכרה במי שציוה אותם? • ומה הדאיג את מרן הרב באופן חינוכם של ילדי ישראל • בחינוך של מי צריך היום להשקיע יותר של המורים או של התלמידים?
להמשך
חוקת
 
כהן לעולם סיפור | סיפור פרשת חוקת
באיזה פעלול ניסה כהן שיתיר לו מרן הרב להתחתן עם גרושה • האם כהן שפסול לעבודה נפסל מלהיות כהן לגמרי ? • פעם כהן תמיד כהן להבדיל מפרה אדומה - תמימה
להמשך
חוקת
 
 בלק בלק
מילתא דבדיחותא | סיפור פרשת בלק
איך בדיחה אחת לא מוצלחת במיוחד גרמה כמעט לרב תלמיד חכם לעזוב את העיר • ואיך אותה בדיחה עלתה ביוקר למספר • שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו...
להמשך
בלק
 
השכר שעליו חלם בלעם | פרשת בלק
גדולה שנאתם של רשעים לעם ישראל למרות שיודעים במעלת ישראל • בלעם הרשע מעדיף לחיות כמו בלעם ולמות כמו האבות הקדושים • המסר : רק מי שחי כמו יהודי יזכה לסיים את חיוו כיהודי
להמשך
בלק
 
 פנחס פנחס
חכמות נשים | סיפור פרשת פינחס
כומר מציע לנערה יהודיה לנשק את הפסל - על מנת שבכך בעצם תעבוד עבודה זרה • הנערה היהודיה לא מאבדת את עשתונות ועונה לכומר הכסיל כאיולתו • חכמת נשים - גם כנגד יצר הרע
להמשך
פנחס
 
לא מפחד מייחוס | פרשת פינחס
מדוע היה חשוב לתורה הקדושה לספר לנו על הורי וסביו של פינחס • לעומתם זמרי והמדיינית מוזכרים גם במעמד החברתי שלהם • כמה כהנים גדוליחם יצאו מזרעו של פינחס
להמשך
פנחס
 
 מטות מטות
בקדושה וטהרה | פרשת מטות
מה יותר קדוש - הציץ שהיה על מצחו של כהן גדול או תפילין ? • ואיך יכול היה פינחס להילחם באוייבים כשארון הברית בידו • ומה המעלה יש באדם שלא מסיח דעת מתשמשי קדושה ונזהר בקדושתם
להמשך
מטות
 
טומאת גוי ובגדיו | פרשת מטות
האם בגוי יש מושג של "טומאה" ו"טהרה" ? • והאם ייתכן מצב שבגדי הגוי נטמאו אך הוא עצמו לא נטמא • ההבדל בין יהודי לגוי – ומדוע ביהודי שייך טומאת מת
להמשך
מטות
 
 מסעי מסעי
נצחיות גבולות ארץ ישראל - מפי בורא עולם | פרשת מסעי
הצווי האלוקי התמידי בעניין קביעת הגבולות של ארץ ישראל היא נצחית • חוץ מהמצווה לשמור על הארץ שבכך ישמר ביטחון היושבים בה יש עניין בקיום מצוות התלויות בארץ • ולמה תוכנית ההתנקות תהיה אסון
להמשך
מסעי
 
מעלת גבול דרום | פרשת מסעי
מדוע התורה התחילה בביאור הגבולות של ארץ ישראל דווקא בצד דרום • ובאיזה רוח של העולם צריך לכוון בכדי לקבל חוכמה • ומיקומה של המנורה בבית המקדש
להמשך
מסעי
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך