To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

חיפוש במדור זה
       
דברים
 
ואתחנן
 
עקב
 
ראה
 
שופטים
 
כי תצא
 
כי תבוא
 
ניצבים
 
וילך
 
האזינו
 
וזאת הברכה
 
שיעורים בנושא: דברים
 דברים דברים
מוסר של מנהיג | פרשת דברים
משה רבינו בתוכחתו לעם ישראל ביום פטירתו רומז בשמות של מקומות על החטאים ודרכי תיקונים כפי שנכשלו בהם בני ישראל • בשמות ובמקומות אלו יש גם מוסר לדורינו אנו בהנהגה ובעבודת ה' • במדבר - בערבה - מול סוף - ..
להמשך
דברים
 
אמונה בישועת ה' | פרשת דברים
משה רבינו מנסה בכמה דרכים לפנות לעמים שמסביב ומנהל עמם משא ומתן • סיחון בא בדרישות לעם ישראל ואז מצווה ה' : החל רש ! אל תפחד תילמו ותכבשו • ניהול משא ומתן נכון עם אויבים והעיקר לא לפחד כלל
להמשך
דברים
 
 ואתחנן ואתחנן
קדושת הארץ כולה - פרשת ואתחנן
קדושת ארץ ישראל גבוהה היא – אך קדושת ירושלים קדושה יותר • ומדוע משה רבינו ע"ה ביקש דווקא לראות חלק מ"הארץ הטובה" • ואיך לבסוף זכה משה לראות את כל הארץ
להמשך
ואתחנן
 
שליחות בקניית קרקע - פרשת ואתחנן
הרוצה לקיים מצוות התלויות בארץ ללא שיגור בה האם זה שייך • ומהי ההגדרה של שלוחו של אדם כמותו • ואיך משה רבינו קיים מצוות התלויות בארץ למרות שלא זכה להיכנס לארץ הקודש
להמשך
ואתחנן
 
 עקב עקב
שיעור השביעה בלימוד התורה -פרשת עקב
במה שונה מהותית ברכות התורה שמברכים בבוקר לבין ברכת המזון שמברכים אחר שביעה • ומה המוסר השכל שלומדים מכך שמברכים ברכות התורה קודם הלימוד דווקא • ומדוע ברכת המזון לאחר אכילה
להמשך
עקב
 
הארץ הטובה - פרשת עקב
האם ברכות הנהנין על דבר מאכל נתקנו דווקא על מאכלים מארץ ישראל ? • ומדוע תלה הברכות בברכת הארץ • ואיזה שבח נתן יהושוע בן נון שנכנס לנוסח ברכת המזון
להמשך
עקב
 
 ראה ראה
מצוה אתכם 'היום' • דבר תורה לפרשת ראה
תחושת החידוש היום יומי בעבודת ה' – צורך רוחני ממדרגה ראשונה • ומה המוסר השכל דווקא ממכירת עיתונים ? • השגת השמחה האמיתית בקיום תורה ומצוות
להמשך
ראה
 
'אנכי' בבחינת ברכה וגם להיפך חלילה • דבר תורה לפרשת ראה
הרעה החולה שיש באנוכיות ובדאגה רק ל'אני' של עצמי • החבל הדק בין התנהגות שמביאה רק ברכה להתנהגות ההפוכה רחמנא ליצלן • ואיך לפעמים דווקא תחושת הגדלות היא המרוממת
להמשך
ראה
 
 שופטים שופטים
שופטים ושוטרים בשערי גוף האדם | פרשת שופטים
מהם השערים שיהודי כשר צריך לדאוג שלא יהיו בהם פרצות • איך אפשר שלא להיכשל בראיה שמיעה ודיבור אסורים • יהודי שמור זה יהודי כשר !
להמשך
שופטים
 
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
כשיהודי אומר אני יהודי "תמים" מה הכוונה • תמימות רק באמונה ו"ובלב" או גם בפועל בקיום מצוות? • המדריך ליהודי השלם בגלקסיה
להמשך
שופטים
 
 כי תצא כי תצא
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
אויב פנימי ואויב חיצינו - איך יכול להיות • מיהו הנראה לנו כידיד גדול אך בעצם הוא השונא הכי גדול שיכול לקום על האדם • ומהו גודל הפתח שאנו נדרשים לפתוח על מנת שייפתח לנו כפתח אולם
להמשך
כי תצא
 
כלאים בעבודת ה' | פרשת כי תצא
איסור חרישה בשור ובחמור מלמדת אותנו מוסר גדול על דרך הרמז • איך להזדכך בעבודת ה' • מה מסמל "שור" ומה מסמל "חמור" בדרך להגעה לשלימות
להמשך
כי תצא
 
 כי תבוא כי תבוא
מעלת הישיבה בארץ ישראל והבאת ביכורים | פרשת כי תבוא
מצוות הבאת הביכורים תכליתה לדעת שהכל ממנו יתברך • כאשר מתחזקת אצלינו ההבנה הזו אז גם זוכים לשבת ולירש את הארץ • רק האמונה בהקב"ה מביאה אותנו להצלחה בכל תחומי החיים
להמשך
כי תבוא
 
ביכורים - הידור מצווה מעלתה ושכרה | פרשת כי תבוא
שיהודי ניגש לרכוש תשמישי קדושה או מצווה צריך לזכור "זה אלי ואנווהו" • לפעמים הידור מצווה חשוב לא פחות מהמצווה עצמה • הידור מצווה - נרות שבת - ונרות יום טוב המשובח ביותר
להמשך
כי תבוא
 
 ניצבים ניצבים
עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
יהודי העובד בבית חולים "הדסה" וקוראים לו בעיצומה של השבת לספק בלוני חמצן לבית החולים • הספק של היהודי האם יסע באוטו בשבת כשהוא עם הכיפה או שיסיר אותה • ומה ענה לאותו יהודי מרן הרב
להמשך
ניצבים
 
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
מדוע נסמכו פרשת "כי תבוא" שבה מובאים הקללות לפרשת "ניצבים" שבה דווקא משדה מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים • משה רבינו במסר של תקווה לעם ישראל - אין ייאוש ! • מהו לכאורה הדבר האנטי חינוכי שיש פה ומדוע ..
להמשך
ניצבים
 
 וילך וילך
שכר חינוך הקטנים - פרשת וילך
מהי המטרה להביא ילדים קטנים לבית הכנסת • הרוחניות העצומה שיילד סופג בבואו לבית כנסת ובית מדרש • ומה השכר והתועלת שיש למי שזוכה להביאם
להמשך
וילך
 
 האזינו האזינו
כל הדברים – חינוך הבנים | פרשת האזינו
"החינוך הטהור" – מקום שצריך לשים שם את ראש מעיינינו • שמירת מצוות סליקטיבית – אסון • זילזול במצוות מוביל לפריקת עול אצל הדור הצעיר
להמשך
האזינו
 
חשיבות הזכרת שם ה' | פרשת האזינו
המקור מהתורה לחיוב להזכרת שם ה' בברכה ואמירת "ברוך הוא וברוך שמו" • האם יש חשש חילול ה' שלא מזכירים את שם ה' על גבי מכתבים ומעטפות • "שיהיה שם שמיים שגור על פיך"
להמשך
האזינו
 
 וזאת הברכה וזאת הברכה
לימוד התורה כעבודת הלב | פרשת וזאת הברכה
מדוע פרשת "וזאת הברכה" ו"פרשת בראשית" צמודות זו לזו בעת קריאת התורה בשמיני עצרת • היכן רמוז החיבור הזה במילה "לב" • אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי
להמשך
וזאת הברכה
 
הדר יוסף | פרשת וזאת הברכה
בברכת משה רבינו לבניו של יוסף - שבט מנשה ואפרים הם קיבלו את הכינוי "קרני שור" • מה היחודיות של קרני השור ומה ה"הדר" שיש בכך • ומדוע יוסף הצדיק לא יכל להתאפק בפני אחיו
להמשך
וזאת הברכה
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך