To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
דברים
 
ואתחנן
 
עקב
 
ראה
 
שופטים
 
כי תצא
 
כי תבוא
 
ניצבים
 
וילך
 
האזינו
 
וזאת הברכה
 
שיעורים בנושא: דברים
 דברים דברים
מוסר של מנהיג | פרשת דברים
משה רבינו בתוכחתו לעם ישראל ביום פטירתו רומז בשמות של מקומות על החטאים ודרכי תיקונים כפי שנכשלו בהם בני ישראל • בשמות ובמקומות אלו יש גם מוסר לדורינו אנו בהנהגה ובעבודת ה • במדבר - בערבה - מול סוף - ..
להמשך
דברים
 
אמונה בישועת ה' | פרשת דברים
משה רבינו מנסה בכמה דרכים לפנות לעמים שמסביב ומנהל עמם משא ומתן • סיחון בא בדרישות לעם ישראל ואז מצווה ה' : החל רש ! אל תפחד תילמו ותכבשו • ניהול משא ומתן נכון עם אויבים והעיקר לא לפחד כלל
להמשך
דברים
 
 ואתחנן ואתחנן
קדושת הארץ כולה - פרשת ואתחנן
קדושת ארץ ישראל גבוהה היא – אך קדושת ירושלים קדושה יותר • ומדוע משה רבינו ע"ה ביקש דווקא לראות חלק מ"הארץ הטובה" • ואיך לבסוף זכה משה לראות את כל הארץ
להמשך
ואתחנן
 
שליחות בקניית קרקע - פרשת ואתחנן
הרוצה לקיים מצוות התלויות בארץ ללא שיגור בה האם זה שייך • ומהי ההגדרה של שלוחו של אדם כמותו • ואיך משה רבינו קיים מצוות התלויות בארץ למרות שלא זכה להיכנס לארץ הקודש
להמשך
ואתחנן
 
 עקב עקב
שיעור השביעה בלימוד התורה -פרשת עקב
במה שונה מהותית ברכות התורה שמברכים בבוקר לבין ברכת המזון שמברכים אחר שביעה • ומה המוסר השכל שלומדים מכך שמברכים ברכות התורה קודם הלימוד דווקא • ומדוע ברכת המזון לאחר אכילה
להמשך
עקב
 
הארץ הטובה - פרשת עקב
האם ברכות הנהנין על דבר מאכל נתקנו דווקא על מאכלים מארץ ישראל ? • ומדוע תלה הברכות בברכת הארץ • ואיזה שבח נתן יהושוע בן נון שנכנס לנוסח ברכת המזון
להמשך
עקב
 
 ראה ראה
מצוה אתכם 'היום' • דבר תורה לפרשת ראה
תחושת החידוש היום יומי בעבודת ה' – צורך רוחני ממדרגה ראשונה • ומה המוסר השכל דווקא ממכירת עיתונים ? • השגת השמחה האמיתית בקיום תורה ומצוות
להמשך
ראה
 
'אנכי' בבחינת ברכה וגם להיפך חלילה • דבר תורה לפרשת ראה
הרעה החולה שיש באנוכיות ובדאגה רק ל'אני' של עצמי • החבל הדק בין התנהגות שמביאה רק ברכה להתנהגות ההפוכה רחמנא ליצלן • ואיך לפעמים דווקא תחושת הגדלות היא המרוממת
להמשך
ראה
 
 שופטים שופטים
שופטים ושוטרים בשערי גוף האדם | פרשת שופטים
מהם השערים שיהודי כשר צריך לדאוג שלא יהיו בהם פרצות • איך אפשר שלא להיכשל בראיה שמיעה ודיבור אסורים • יהודי שמור זה יהודי כשר !
להמשך
שופטים
 
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
כשיהודי אומר אני יהודי "תמים" מה הכוונה • תמימות רק באמונה ו"ובלב" או גם בפועל בקיום מצוות? • המדריך ליהודי השלם בגלקסיה
להמשך
שופטים
 
 כי תצא כי תצא
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
אויב פנימי ואויב חיצינו - איך יכול להיות • מיהו הנראה לנו כידיד גדול אך בעצם הוא השונא הכי גדול שיכול לקום על האדם • ומהו גודל הפתח שאנו נדרשים לפתוח על מנת שייפתח לנו כפתח אולם
להמשך
כי תצא
 
כלאים בעבודת ה' | פרשת כי תצא
איסור חרישה בשור ובחמור מלמדת אותנו מוסר גדול על דרך הרמז • איך להזדכך בעבודת ה' • מה מסמל "שור" ומה מסמל "חמור" בדרך להגעה לשלימות
להמשך
כי תצא
 
 כי תבוא כי תבוא
מעלת הישיבה בארץ ישראל והבאת ביכורים | פרשת כי תבוא
מצוות הבאת הביכורים תכליתה לדעת שהכל ממנו יתברך • כאשר מתחזקת אצלינו ההבנה הזו אז גם זוכים לשבת ולירש את הארץ • רק האמונה בהקב"ה מביאה אותנו להצלחה בכל תחומי החיים
להמשך
כי תבוא
 
ביכורים - הידור מצווה מעלתה ושכרה | פרשת כי תבוא
שיהודי ניגש לרכוש תשמישי קדושה או מצווה צריך לזכור "זה אלי ואנווהו" • לפעמים הידור מצווה חשוב לא פחות מהמצווה עצמה • הידור מצווה - נרות שבת - ונרות יום טוב המשובח ביותר
להמשך
כי תבוא
 
 ניצבים ניצבים
עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
יהודי העובד בבית חולים "הדסה" וקוראים לו בעיצומה של השבת לספק בלוני חמצן לבית החולים • הספק של היהודי האם יסע באוטו בשבת כשהוא עם הכיפה או שיסיר אותה • ומה ענה לאותו יהודי מרן הרב
להמשך
ניצבים
 
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
מדוע נסמכו פרשת "כי תבוא" שבה מובאים הקללות לפרשת "ניצבים" שבה דווקא משדה מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים • משה רבינו במסר של תקווה לעם ישראל - אין ייאוש ! • מהו לכאורה הדבר האנטי חינוכי שיש פה ומדוע ..
להמשך
ניצבים
 
 וילך וילך
שכר חינוך הקטנים - פרשת וילך
מהי המטרה להביא ילדים קטנים לבית הכנסת • הרוחניות העצומה שיילד סופג בבואו לבית כנסת ובית מדרש • ומה השכר והתועלת שיש למי שזוכה להביאם
להמשך
וילך
 
 האזינו האזינו
כל הדברים – חינוך הבנים | פרשת האזינו
"החינוך הטהור" – מקום שצריך לשים שם את ראש מעיינינו • שמירת מצוות סליקטיבית – אסון • זילזול במצוות מוביל לפריקת עול אצל הדור הצעיר
להמשך
האזינו
 
חשיבות הזכרת שם ה' | פרשת האזינו
המקור מהתורה לחיוב להזכרת שם ה' בברכה ואמירת "ברוך הוא וברוך שמו" • האם יש חשש חילול ה' שלא מזכירים את שם ה' על גבי מכתבים ומעטפות • "שיהיה שם שמיים שגור על פיך"
להמשך
האזינו
 
 וזאת הברכה וזאת הברכה
לימוד התורה כעבודת הלב | פרשת וזאת הברכה
מדוע פרשת "וזאת הברכה" ו"פרשת בראשית" צמודות זו לזו בעת קריאת התורה בשמיני עצרת • היכן רמוז החיבור הזה במילה "לב" • אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי
להמשך
וזאת הברכה
 
הדר יוסף | פרשת וזאת הברכה
בברכת משה רבינו לבניו של יוסף - שבט מנשה ואפרים הם קיבלו את הכינוי "קרני שור" • מה היחודיות של קרני השור ומה ה"הדר" שיש בכך • ומדוע יוסף הצדיק לא יכל להתאפק בפני אחיו
להמשך
וזאת הברכה
 
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך